Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza opiekę farmaceutyczną

0
554
Apteka Medicover Ochota, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

16 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty, która zwiększa rolę przedstawicieli tej grupy zawodowej w systemie opieki zdrowotnej, wprowadzając świadczenie pod nazwą opieka farmaceutyczna.

W ramach tego świadczenia farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Będzie to obejmować prowadzenie konsultacji farmaceutycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii, a także opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, co ma określać cele terapeutyczne możliwe do osiągnięcia przez pacjenta oraz wskazanie sposobów rozwiązywania problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.

Czytaj także: Przed nami rok pełen wyzwań>>>

Farmaceuta będzie miał także uprawnienia do wykonywania badań diagnostycznych, które zostaną określone w rozporządzeniach wydanych na bazie ustawy. Będzie mógł także wystawiać recepty w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Ustawa określa także zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz rozwoju zawodowego farmaceutów. Mówi o tym, że, że farmaceuta ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych, za pomocą szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych.

Ustawa z 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 15 stycznia 2021 roku (poz. 97).

Wejdzie w życie po 3-ech miesiącach od ogłoszenia, czyli 16 kwietnia 2021 roku, oprócz przepisu dotyczącego wystawiania recepty kontynuowanej, który wejdzie w życie 12 miesięcy od ogłoszenia, czyli 16 stycznia 2022 roku.