Ogłoszono wytyczne dotyczące szczepień w zakładach pracy 

0
88

Na stronach rządowych stronach opublikowano szczegółowe informację dotyczące szczepień w zakładach pracy. Rejestracja na szczepienia ma się rozpocząć 4 maja 2021 roku. Data rozpoczęcia szczepień zależy od dostaw szczepionki.  

Zakład pracy, który chciałby wziąć udział w programie, powinien zgłosić się przez formularz, który zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 4 maja 2021.  

Zakład będzie mógł wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które będzie zawierać liczbę pracowników chętnych do szczepień (minimum 300) oraz dane współpracującego podmiotu leczniczego. 

Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi podmiotem powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni.   

Czytaj także: Jak przygotować się do szczepień w zakładach pracy>>>

Zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym podmiotem leczniczym. W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób lub potrzeby uruchomienia szczepień w kilku lokalizacjach, w akcji szczepień zgłoszonych pracowników uczestniczyć mogą inne podmioty lecznicze.  Warunki współpracy powinny być uzgodnione indywidualnie, natomiast w formularzu zgłoszony zostanie jeden podmiot leczniczy.  

Zakład pracy będzie mógł zgłosić pracowników, członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), studentów, którzy ukończyli 18 rok życia (zgłasza szkoła wyższa) oraz członków rodzin wymienionych osób. 

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu 2021 będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek.  

Link do rządowych wytycznych dostępny jest tutaj>>>