Ostatnia prosta wdrażania e-zdrowia – co nas czeka

Autor: Magdalena Okoniewska
24 czerwca 2020

Pandemia nie trafiła w Polsce na cyfrową próżnię, gdyż mamy jeden z najambitniejszych planów w zakresie e-zdrowia. Pierwsze duże wdrożenia za nami, takie jak IKP, e-recepta, pilotaże e-skierowania. Wkrótce cała dokumentacja medyczna ma być wyłącznie cyfrowa – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Grupy Lux Med, otwierając panel dyskusyjny Pracodawców RP.

Uczestnicy panelu odpowiadali na pytania, które z cyfrowych rozwiązań sprawdziły się w czasie pandemii, co zawiodło i co jeszcze czeka podmioty medyczne i pacjentów w tym zakresie.

Według Andrzeja Osucha, eksperta Pracodawców RP w zakresie telemedycyny, największym pozytywnym doświadczeniem z czasów pandemii nie są systemy cyfrowe, ale ich użytkownicy.

Świadczeniodawcy w trybie zdalnym

– Fenomenalnym zjawiskiem było to, że świadczeniodawcy przestawili się błyskawicznie na tryb zdalny. Liczba usług zdalnych wzrosła ponad 10-krotnie, osiągając nawet 90-procentowy udział wśród wszystkich konsultacji lekarskich. Oznacza to, że lekarze i placówki przyjęli technologię. Pacjenci nie zostali bez opieki mimo pandemii i byli zaskoczeni, jak dużo można załatwić zdalnie. Nikt też się nie skarżył, że teleporada była traktowana jak namiastka wizyty osobistej, ale stanowiła wsparcie przy planowaniu leczenia. Pacjenci wiedzieli, że mogą skorzystać z wizyt stacjonarnych, po przejściu triage’u, czyli właściwego pokierowania, które ma na celu określenie ryzyka, stopnia pilności i wskazanie, jaki musi być następny krok. Zabrakło jedynie powszechnych usług identyfikacji elektronicznej pacjentów, nad którymi trzeba popracować – mówił Andrzej Osuch.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński potwierdził, że sprawdziła się e-recepta oraz teleporada, którą przepisy dopuszczały już od roku 2019. W rezultacie w podstawowej opiece zdrowotnej od 70 do 90 porad odbywało się zdalnie.

– Udało się także szybko i sprawnie przejść na obsługę wszystkich spraw w Narodowym Funduszu Zdrowia systemem elektronicznym, zarówno NFZ jak i Ministerstwo Zdrowia przestawiły się na funkcjonowanie w formie zdalnej – mówił wiceminister, który dodał, że lepiej mogłoby działać e-skierowanie.

– Podmioty prowadzące laboratoria nie były w tym zakresie otwarte na współpracę, chodzi o spięcie danych z tych placówek z kontem pacjenta. Nie zdążyliśmy także przełączyć inspekcji sanitarnej na całkowicie cyfrowe działanie – stwierdził.

– Nowe usługi trudno do końca ocenić, gdyż były wdrażane w szczególnych warunkach. Na pewno dobrze byłoby, aby było więcej e-wizyt. Mediana oczekiwania na e-wizytę wynosiła 11 minut, co oznacza, że każdy pacjent mógł się połączyć w tym czasie z lekarzem. To jest kierunek, którego byśmy oczekiwali od systemu w przyszłości. Sprawdził się też system EWP w którym znajdują się zlecane testy na koronawirusa i dane osób przebywających na kwarantannie. Okazało się, że jesteśmy w stanie szybko rozwinąć aplikację, która obsługuje ważne sprawy w państwie – dodał wiceminister Cieszyński.

Marcin Grabowski, dyrektor Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdził, że NFZ stanął przed dużym wyzwaniem, gdyż wiele spraw trzeba było wykonać w krótkim czasie, na przykład sprawić, aby informacje o koronawirusie były widoczne w systemach świadczeniodawców, wprowadzić elektroniczne umowy ze świadczeniodawcami, uproszczoną sprawozdawczość czy zmodyfikować zlecenie elektroniczne.

W trakcie są prace dotyczące prowadzenie procesu kontraktowania w formie elektronicznej oraz e-zlecenia na wyroby medyczne. W lipcu 2020 jest planowane uruchomienie sprawozdawczości drogą cyfrową.

Interoperacyjne wdrożenia

Przed placówkami medycznymi – ostatnia prosta wdrażania rozwiązań w zakresie e-zdrowia, jest ona jednocześnie najbardziej ambitnym etapem w ciągu 10-ciu lat wdrażania tych rozwiązań.

– Wdrożenia te są duże, trwają równolegle, są interoperacyjne, wymagają innego sposobu komunikowania się całego sektora oraz jednoczesnej gotowości wszystkich osób z łańcucha usług do przyjęcia tego rozwiązania, ważne będzie także bezpieczeństwo dokumentów medycznych – mówił Andrzej Osuch..

Wspomniał o tym, że  e-recepta w najbliższych 6-ciu miesiącach wymaga dostosowania do nowych modułów, które będą dopiero wdrażane. Dłuższy i bardziej złożony proces wdrażania dotyczy e-skierowania, gdyż musi ono być odczytywane przez różnych odbiorców.

– Każdy podmiot będzie musiał dokonać inwentaryzacji swojej dokumentacji, inwentaryzacji, której na taką skalę dotąd nie robiliśmy. W sektorze medycznym jest rocznie przetwarzane miliardy dokumentów, więc jest to duże przedsięwzięcie. Przed nami także elektroniczne raportowanie zdarzeń medycznych – dodał ekspert Pracodawców RP.

Minister Cieszyński zapewnił, że terminy wdrożeń są znane od lat, jednak resort podchodzi do nich racjonalnie, na przykład nikt dotychczas  nie został ukarany za to, że czegoś nie wdrożył w terminie. Po epidemii zostaną określone szczegółowo terminy wdrożenia, po to, aby były one realne. Ministerstwo stara się także wspierać w tym zakresie podmioty medyczne.

Czytaj także: Połowę problemów zdrowotnych będziemy mogli rozwiązywać w sposób zdalny>>>

– Mamy 100 mln zł na ten rok w celu wsparcia świadczeniodawców. Pracujemy nad zasadami korzystania z tych środków – stwierdził.

Dyrektor Grabowski dodał też, że NFZ będzie poszerzał spektrum świadczeń oferowanych za pomocą środków teleinformatycznych i ze trwają prace nad cyfryzacją raportowania zdarzeń medycznych.

Jedno z pytań zadanych podczas panelu dotyczyło tego, kiedy zostanie udostępniona dla dostawców informatycznych centralna baza leków, która miała być uruchomiona w roku 2019. Obecnie dostępna jest baza obejmująca leki refundowane.

– Ta baza została stworzona na potrzeby refundacji, zawiera ona także informacje o wskazaniach leków. Powstała po to, aby lekarze nie musieli szukać informacji na temat refundacji, tylko aby były one od razu dostępne. Jeśli okaże się, że baza zawiera błąd, konsekwencjami nie zostanie obciążony lekarz, ale Skarb Państwa. Poza tym istnieje też baza leków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, jednak znajdują się w niej wszystkie produkty, także takie, których nie ma w aptekach – mówił wiceminister.

Telekonsultacje pielęgniarskie

Podsumowując dyskusję, Andrzej Osuch podkreślił, że na e-zdrowie warto spojrzeć kompleksowo. Nie jest ono tylko zbiorem pojedynczych rozwiązań, a jego generalny efekt powinien polegać na tym, aby zapewnić pacjentom możliwość załatwienia większości spraw związanych z leczeniem drogą zdalną i tego, aby mogli robić to coraz wygodniej, taniej i bezpieczniej, korzystając z całego ekosystemu.

– Im więcej rzeczy pacjenci będą mogli osiągnąć w kompleksowy sposób, łącząc rozwiązania e-zdrowia z tradycyjnymi metodami, które będą także konieczne, tym lepsza będzie ich ocena tego systemu – dodał Andrzej Osuch.

Dyrektor Grabowski dodał, że ważnym dla pacjenta aspektem e-zdrowia jest profilaktyka i edukacja, a także dostęp do danych, które posiada NFZ  (Internetowe Konto Pacjenta).

Czytaj także: Pandemia to stress test dla ochrony zdrowia>>>

Fundusz pracuje także nad rozwiązaniami związanymi z leczeniem uzdrowiskowym, na przykład polegającymi na tym, że pacjent będzie sam wybierał miejsce, dokąd chce jechać.

– Upowszechnienie rozwiązań e-zdrowia sprawi, że model opieki medycznej będzie zupełnie inny niż ten dotychczasowy – podsumował minister Cieszyński. – Pomoc lekarską będzie poprzedzała konsultacja zdalna, która określi, jaki rodzaj pomocy medycznej jest potrzebny pacjentowi. Taką konsultacją mogłaby być konsultacja pielęgniarska, dlatego tutaj jest także miejsce na wzmocnienie roli tej konsultacji. Spowoduje to konieczność finansowania nowych produktów, a także stworzenia standardów organizacyjnych, jeśli chodzi o teleopiekę w podstawowej opiece zdrowotnej – dodał.

Podczas dyskusji wspomniano także o możliwości używania w przyszłości e-dowodu do korzystania z usług medycznych.

Webinarium pod tytułem „E-zdrowie – czy wchodzimy na ostatnią prostą wdrożenia?”, którego organizatorem byli Pracodawcy RP, odbyło się 23 czerwca 2020 roku.

Inne artykuły

UOKiK wydał warunkową zgodę na przejęcie Citomed przez Lux Med 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.10.2021

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał zgodę warunkową na przejęcie przez Lux Med spółki Lecznice Citomed. Nałożony warunek sprawi, że nie dojdzie do ograniczenia konkurencji, a tym samym nie pogorszy się sytuacja pacjentów na lokalnym rynku w Toruniu i okolicach. 

Lux Med prowadzi kilkaset placówek medycznych na terenie całego kraju, natomiast spółka Lecznice Citomed posiada kilka przychodni w Toruniu. 

Według UOKiK przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku usług diagnostyki obrazowej w Toruniu i okolicach. Przedsiębiorcy posiadają tam większość urządzeń takich jak tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny oraz wykonują większość badań w tym zakresie. 

– Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja mogłaby spowodować istotne ograniczenie konkurencji. Możliwe było jednak nałożenie warunku, dzięki któremu zniwelowane zostaną negatywne skutki transakcji, a tym samym nie pogorszy się sytuacja osób z Torunia i okolic, które będą korzystać z usług diagnostyki obrazowej. Dotyczy to zarówno pacjentów korzystających ze świadczeń NFZ, jak i płacących za usługi medyczne – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.  

Wydając zgodę na koncentrację prezes UOKiK wziął pod uwagę zmiany, które spowodują wzmocnienie pozycji konkurentów uczestników koncentracji. Chodzi między innymi o zakup sprzętu do wykonywania badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej planowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.  

Czytaj także: Grupa Lux Med podpisała umowę nabycia Lecznic Citomed>>>

Zgodnie z nałożonym warunkiem Lux Med w terminie wskazanym w decyzji utrzyma ceny usług diagnostycznych rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w placówkach Lux Med i Citomed dla pacjentów, którzy płacą za usługi medyczne, nie korzystając z abonamentów (tzw. pacjenci FFS) na poziomie z cennika Lux Med w Toruniu z 31 sierpnia 2021 roku.  

Ewentualna zmiana cen Lux Med w Toruniu nie będzie mogła w tym czasie być wyższa niż średnia arytmetyczna cen usług rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej dla pacjentów FFS obowiązujących w placówkach Lux Med w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

Poza tym Lux Men ma zapewnić tym czasie niedyskryminacyjny dostęp do usług diagnostyki obrazowej. Pacjenci FFS będą czekać, na badanie diagnostyki obrazowej w czasie zbliżonym do posiadających abonament Lux Med i nie dłużej niż osoby, których badanie jest finansowane przez NFZ. 

Warunek dotyczy również współpracy Lux Med ze szpitalami publicznymi w zakresie podwykonawstwa badań diagnostyki obrazowej. Spółka została zobowiązana do 

niewypowiadania umów zawartych ze szpitalami publicznymi z przyczyn dotyczących Lux Med lub Citomed, utrzymania rabatów udzielonych szpitalom publicznym w obowiązujących umowach, niewprowadzania zmian w cenniku usług diagnostyki obrazowej dla szpitali publicznych, które nie będą wynikały z uzasadnionej zmiany kosztów świadczenia tych usług oraz utrzymania dostępności pracowni diagnostycznych dla techników dyżurujących w szpitalach publicznych.  

Czytaj także: Lux Med z tytułem firma 30-lecia >>>

Lux Med będzie miał obowiązek składania raportów z wykonania zobowiązań, zarówno w trakcie obowiązywania warunku, jak i po jego zakończeniu. 

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. 

Przeczytaj teraz

genXone wprowadziła na rynek badania mikrobioty jelitowej  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.10.2021

Spółka genXone 25 października 2021 roku wprowadziła na rynek badania nanobione, dzięki którym możliwa będzie charakterystyka środowiska bakteryjnego jelit i ocena ich ogólnej kondycji. Uruchomienie komercyjnych badań mikrobioty jelitowej wpisuje się w realizację celu emisyjnego spółki, jakim jest tworzenie kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych.  

Projekt nanobione jest kluczowym elementem strategii rozwoju genXone. Inicjatywa ta początkowo zakładała stworzenie bazy wyników mikrobiomu jelitowego osób zdrowych mieszkających w Polsce. Takie informacje pomogą znaleźć odpowiedź na pytaniem czy istnieje zdrowy mikrobiom jelit, a sama baza jest jednocześnie pierwszym tego typu zbiorem informacji o środowisku bakteryjnym jelit.  

Spółka podjęła się analizy korelacji pomiędzy wynikami mikrobiomów, a zgłaszanymi dolegliwościami uczestników badania oraz ich dietą i zwyczajami. Uzyskane statystyki potwierdzają, że kondycja jelit silnie oddziałuje na zdrowie każdego człowieka, a rodzaj diety może mieć wpływ na podatność ludzkiego organizmu na wiele infekcji czy chorób. 

-Wywiązujemy się dziś z naszych obietnic z okresu debiutu giełdowego, wprowadzając projekt nanobione w fazę komercyjną. Pozyskanie bazy referencyjnej, opisującej mikrobiom jelitowy w kraju, pozwoliło nam uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź na kluczowe pytanie – jaki realny wpływ na organizm ma mikrobiota jelit? W kolejnym kroku przygotowaliśmy gotowe testy, które oferujemy w naszej sieci sprzedaży i w sieci naszego akcjonariusza, którym jest spółka Diagnostyka. Wdrożenie na szeroką skalę takiego kompleksowego badania mikrobioty wprowadza na rynek bardzo cenne informacje, na podstawie których lekarze czy dietetycy będą mogli prowadzić skuteczniejsze i, co najważniejsze, dedykowane konkretnemu pacjentowi terapie bądź programy dietetyczne – podkreśla Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone. 

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie>>>

Założeniem projektu od samego początku było opracowanie najbardziej efektywnych i wysokoprzepustowych badań mikrobioty jelitowej, które pozwolą na najbardziej szczegółową ocenę kondycji układu pokarmowego.  

Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest przygotowanie obszernych baz danych, których analiza umożliwi spojrzenie na problematykę mikrobiomu jelitowego w szerokiej perspektywie, tworząc tym samym niezawodne narzędzie ułatwiające pracę branży medycznej – gastroenterologom czy też specjalistom z zakresu żywienia. Takie informacje zebrane w jednym miejscu pomogą określić związek między konkretnymi jednostkami chorobowymi, a zmianami w ludzkim mikrobiomie. 

-Naszym projektem dowodzimy, że środowisko bakteryjne jelit związane jest z występowaniem chorób. Niska bioróżnorodność mikrobiomu bezpośrednio wpływa na nasz układ immunologiczny. W prostych słowach: im mniej różnych bakterii posiadamy, tym nasz układ odpornościowy jest najprawdopodobniej gorzej rozwinięty, a bakterie, z  uwagi na okrojony potencjał genetyczny, są zdolne do podjęcia mniejszej ilości zadań. Oczywiście mamy świadomość, że tworzenie rozbudowanych baz danych pozwalających na wyciąganie wniosków dotyczących związku między mikrobiomem o konkretnymi jednostkami chorobowymi to bardzo długi proces, jednak jesteśmy na to gotowi –  podkreśla Michał Kaszuba. 

Spółka genXone jest jednym ze światowych liderów w prowadzeniu badań metodą sekwencjonowania nanoporowego. Pozwala ona na bardzo wysoką efektywność w analizie mikroorganizmów, między innymi znajdujących się w ludzkim układzie pokarmowym, a więc na poznanie sekwencji nukleotydowych DNA, czyli pełnego „kodu genetycznego” wszystkich zasiedlających jelita drobnoustrojów.  

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych>>>

Obecnie, technologia nanoporowa jako jedyna umożliwia uzyskanie nieskończenie długich odczytów sekwencji nukleotydowych. Dlatego właśnie  testy nanobione pozwalają na uzyskanie najbardziej szczegółowej informacji na temat specyfiki bakterii jelitowych danej osoby. 

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.  

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych. 

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA. 

Przeczytaj teraz

Medicover otwiera nowe centrum medyczne w Gdyni

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.10.2021

2 listopada 2021 w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 3 rozpocznie działalność nowe centrum medyczne Medicover. Będzie to jedno z najnowocześniejszych centrów pod szyldem firmy, w którym na powierzchni 1125 mkw znajdzie się 30 gabinetów lekarskich, a pacjentów przyjmować będą lekarze 25 specjalizacji. 

W nowym centrum Medicover w Gdyni, które będzie działać pod nazwą Medicover – Górskiego, będzie można skorzystać z konsultacji między innymi z pediatrą, ginekologiem, laryngologiem czy okulistą, a także wykonać badania takie jak USG, spirometria, audiometria czy RTG.  

Z oferty centrum będą mogli korzystać zarówno pacjenci, którzy posiadają abonament medyczny Medicover, jak i ci, którzy nie są abonentami sieci. 

Na terenie obiektu będzie także działać punkt pobrań, gabinet medycyny pracy, oferujący między innymi badania psychotechniczne, nowoczesne centrum stomatologiczne pod szyldem Medicover Stomatologia, a także centrum pediatryczne z dedykowanym wejściem.  

Z myślą o komforcie najmłodszych pacjentów Medicover wyposażył gabinety w kreatywne kąciki zabaw i ozdobił ściany lubianymi przez dzieci i oswajającymi niepokój motywami ze zwierzętami. 

Dla pacjentów zostały także przygotowane miejsca parkingowe na parkingu podziemnym. 

Centrum Medicover – Górskiego zastąpi dotychczasową, niemal dwukrotnie mniejszą, filię Medicover, działającą przy ulicy Hryniewickiego 6/4.  

Funkcję kierownika centrum medycznego będzie pełnić Monika Ciszewska, a kierownika medycznego – lek. med. Andrzej Szymczak – specjalista medycyny rodzinnej. 

-Jesteśmy przekonani, że większa powierzchnia centrum medycznego oraz szerszy zakres usług znacząco podniosą satysfakcję klientów Medicover. Cieszymy się, że będziemy ich przyjmować w nowoczesnym w centrum – komentuje Monika Ciszewska, kierownik centrum medycznego Medicover – Górskiego. 

Inauguracja nowego centrum wpisuje się w strategię ekspansji Medicover, która zakłada między innymi otwarcia wielospecjalistycznych, nowoczesnych centrów medycznych. 

Medicover Polska to grupa podmiotów, świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej, działająca na rynku od 25 lat. Zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, leczenie szpitalne oraz stomatologię w ponad 120 własnych oraz 2700 placówkach partnerskich. 

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie >>>

Przeczytaj teraz

CDL prowadzi laboratorium w Zduńskiej Woli 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z Łodzi od 25 października 2021 prowadzi laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Zduńskiej Woli, przy ulicy Królewskiej 29. W placówce działa także punkt pobrań. 

CDL prowadzi także w Zduńskiej Woli punkt pobrań w przychodni Euromed, przy ulicy Łaskiej 23.  

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów, między innymi w Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Włocławku i Gostyninie.  

Sieć oferuje także badania w kierunku diagnostyki wirusa SARS-CoV-2.  

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej działa od 1998 roku. Właścicielem CDL jest Maryla Drynkowska-Panasiuk. 

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom >>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie procedur radiologicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Od 26 października 2021 obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych standardów radiologicznych.  

Komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, o których mowa w ustawie Prawo atomowe, dostosują obowiązujące wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla  standardowych ekspozycji medycznych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Natomiast jednostki ochrony zdrowia dostosują opracowane w tych jednostkach szczegółowe medyczne procedury radiologiczne do zakresu wynikającego z przepisów rozporządzenia, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Procedury wzorcowe oraz procedury szczegółowe dotyczą medycznych procedur radiologicznych z zakresu: rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej, teleradioterapii oraz brachyterapii. 

Czytaj także: Inwestujemy w dobrostan pracowników>>>

Procedura wzorcowa zawiera nazwę i identyfikator procedury, a w przypadku, w którym może być opisana za pomocą kodu Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 – także ten kod, zakres zastosowania, w tym bezwzględne i względne przeciwwskazania oraz opis postępowania. 

Opis ten dotyczy rodzajów urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także kategorii pacjentów podlegających badaniu. Omawia między innymi sposoby przygotowania pacjenta do badania, zabiegu lub leczenia, uwzględniające zasady ochrony radiologicznej, wymagania dotyczące postępowania z kobietami w wieku rozrodczym, kobietami w ciąży, kobietami karmiącymi piersią oraz z osobami poniżej 16. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem noworodków i niemowląt oraz sposób przeprowadzania badania. 

Procedura szczegółowa, poza elementami procedury wzorcowej zawiera też informacje dotyczące sposobu wykonania badania diagnostycznego, zabiegu lub leczenia z uwzględnieniem stosowanych przez jednostkę ochrony zdrowia urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących w tej jednostce zakresów uprawnień i odpowiedzialności dotyczących wykonywania badania, zabiegu lub leczenia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 października 2021 roku (poz. 1920). 

Link do rozporządzenia >>> 

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii będzie kształcić lekarzy  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu umowę dotycząca kształcenia studentów medycyny. W tym celu w szpitalu powstaną trzy kliniki onkologiczne: radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. 

W zajęciach klinicznych prowadzonych w RCO będą uczestniczyli studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, głównie lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci.  

-Będziemy kształcić studentów w zakresie radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz chemioterapii. Doświadczenie naszych lekarzy, naszych profesorów jest ogromne, a przede wszystkim ogromne są chęci i zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w kształceniu polskich lekarzy. Głęboko wierzę, że profesjonalizm naszych lekarzy oraz duża życzliwość nas wszystkich sprawi, że chociaż część z tych studentów pozostanie u nas w Radomiu – mówiła Dorota Ząbek, dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii. 

Umowa między uczelnią a lecznicą została podpisana bezterminowo. Studenci medycyny rozpoczęli już praktyki w poradni onkologicznej szpitala, na oddziałach radioterapii, onkologii oraz chirurgii onkologicznej, a także na bloku operacyjnym. 

Czytaj także: Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. 

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. 

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. 

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal