Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią

0
330

Epidemia spowodowała spadek przychodów dla podmiotów z prywatnego rynku opieki medycznej, jednak w roku 2021 rynek ten wróci na ścieżkę wzrostu. Z przewidywań wynika, że Polacy wydadzą w tym roku na prywatne świadczenia zdrowotne o 2 mld zł więcej niż w roku 2019.

Wybuch pandemii, ograniczenie działalności wielu branż, wprowadzanie restrykcji wstrzymujących aktywność społeczną i gospodarczą oraz zwiększenie niepewności poskutkowały recesją sięgającą 2,7 procent PKB w ujęciu realnym w 2020 roku. W efekcie, jak wynika z najnowszego raportu PMR, nawet rynek prywatnej opieki medycznej w 2020 roku zanotował spadek o 6,3 procent.

Na rynku tym najbardziej ucierpiał segment związany z osobistymi wizytami odpłatnymi, gdyż osoby, które nie musiały pilnie poddać się procedurze medycznej lub skonsultować z lekarzem, zrezygnowały w dużej mierze z wizyt w placówkach. Spośród tego rodzaju świadczeń pandemia najbardziej dotknęła sektor usług stomatologicznych, diagnostykę obrazową oraz rehabilitację.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

Do nowej rzeczywistości trudniej było dostosować się zwłaszcza mniejszym podmiotom, które posiadają zwykle jeden strumień przychodów. Chociaż w drugiej połowie 2020 roku polski system opieki medycznej zaczął udzielać świadczeń medycznych w szerszym zakresie niż miało to miejsce w czasie lockdownu (choć nadal z pewnymi ograniczeniami), odrobienie przestoju spowodowanego koronawirusem (zaległe operacje, zabiegi i wizyty lekarskie) nie było możliwe dla wielu graczy do końca 2020 roku, między innymi z racji dalszych ograniczeń w przepustowości. Również wzrost cen usług medycznych nie był w stanie w pełni zrekompensować tej luki. Dodatkowo, system został obciążony kolejną falą zachorowań na jesieni 2020 roku.

Eksperci z PMR przewidują, że w 2021 roku rynek prywatnej opieki zdrowotnej wróci na ścieżkę wzrostu i zwiększy swoją wartość aż o ponad 10 procent. Będzie to 2 mld zł więcej niż w roku 2019. Warto zaznaczyć, że duży wpływ na tę sytuację ma brak spadku wartości na rynku leków w 2020 roku i kontynuacja wzrostu wartości tego segmentu w bieżącym, 2021 roku.

Natomiast w kolejnych latach wzrost rynku prywatnej opieki zdrowotnej napędzany będzie głównie przez konsumpcję gospodarstw domowych, wspieraną przez odbudowę dobrej sytuacji na rynku pracy. Sukcesywna poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wraz z odbudowaniem ufności konsumenckiej powinny przełożyć się na zwiększone wydatki, w tym na prywatne nakłady na zdrowie. Nie bez znaczenia jest malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym, będących znaczącą grupą konsumentów wyrobów i usług związanych z ochroną zdrowia.

Czynnikiem ryzyka pozostaje również ostateczna realizacja planu zakładającego zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia w całym horyzoncie prognozy, wedle określonego w ustawie ich udziału w PKB. Z uwagi na substytucyjny charakter, zakładany wzrost wydatków na publiczną służbę zdrowia powinien być czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu prywatnych wydatków konsumentów.

Czytaj także: Kadry i ich wynagrodzenia tematem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych>>>

Co jeszcze zmieni się na rynku prywatnej ochrony zdrowia? Jakie trendy będą obecne w sektorze usług stomatologicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej?

16 września 2021 roku, w Warszawie będzie miało miejsce PMR Forum Private Healthcare 2022, jedyne w Polsce spotkanie najważniejszych graczy na rynku prywatnej opieki zdrowotnej:
⦁ firm świadczących prywatne usługi medyczne,
⦁ firm oferujących abonamenty medyczne,
⦁ firm ubezpieczeniowych,
⦁ liderów technologicznych.

Podczas wydarzenia skupimy się na przyszłych kierunkach rozwoju biznesu:
⦁ najatrakcyjniejszych specjalizacjach medycznych,
⦁ telemedycynie,
⦁ diagnostyce,
⦁ najnowszych technologiach stosowanych w medycynie,
⦁ obszarach potencjału dla nowych technologii,
⦁ niszach pozostałych do zagospodarowania na rynku.

To właśnie podczas tego spotkania, będziemy rozmawiać o przyszłości rynku, obecnych trendach oraz zaprezentujemy dane z raportu „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021”. Zapraszamy do spotkania w gronie ekspertów -> https://private-healthcare-forum.com/

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli to wydarzenie swoim patronatem.