Teleporada w POZ bez zmian

0
235

4 lutego 2021 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z którym teleporada musi być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta po pomoc lub w terminie późniejszym.

Termin taki musi być ustalony z pacjentem lub jego opiekunem prawnym.

Zgodnie z pierwszą wersją rozporządzenia teleporada miała być przeprowadzana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta po pomoc.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie ochronić pacjentów>>>

Z powodu uwag lekarzy i przedstawicieli placówek medycznych, wskazujących na to, że nie zawsze technicznie możliwe jest zorganizowane teleporady następnego dnia, przepis ten zmieniono.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 3 lutego 2021 roku (poz.231).