Porodówka  Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie z II stopniem referencyjności

0
114

Odziały położniczo-ginekologiczny oraz  neonatologiczny Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, należącego do Grupy EMC, otrzymały zgodę dyrektora NFZ na funkcjonowanie na II poziomie referencyjności. Oznacza to podwyższenie poziomu świadczonych usług, w szczególności prowadzenie ciąży zagrożonej, zapewnienie dostępu do badań prenatalnych oraz intensywnego nadzoru nad noworodkiem wymagającym takiej opieki.

Przyznanie drugiego stopnia referencyjności oznacza podwyższenie jakości  opieki porodowej dla mieszkanek Polkowic, Chocianowa, Legnicy, Rawicza, Głogowa, Wińska, Brzegu Dolnego, Wołowa, Góry, Jawora, Złotoryi i Chojnowa – a więc znacznej części Dolnego Śląska.

Podniesienie jakości opieki to między innymi efekt programu modernizacji szpitala, który rozpoczął się w 2020 roku. We wrześniu 2020 w placówce otwarto nowy blok porodowy, wybudowany w zmodernizowanej części szpitala.

– Do dyspozycji pacjentek jest nowoczesny sprzęt oraz zespół lekarzy położników i wykwalifikowanych położnych. Zapewniamy poród naturalny, jednak warto wspomnieć, że blok porodowy jest przygotowany do prowadzenia porodów w  znieczuleniu. Rodzice mogą również skorzystać ze szkoły rodzenia, która działa pod egidą naszej placówki. Zajęcia prowadzi tam położna oddziałowa naszego oddziału ginekologiczno-położniczego – informuje Małgorzata Bacia, dyrektor szpitala i prezes spółki Regionalne Centrum Zdrowia.

Po uruchomieniu bloku porodowego modernizacji poddano infrastrukturę oddziału położniczo-ginekologicznego, tworząc przestrzeń pod powstający OIOM noworodkowy, posiadający w swojej strukturze trzystanowiskową, w pełni wyposażoną w sprzęt i aparaturę salę dla noworodków obserwowanych oraz trzystanowiskową salę dla noworodków wentylowanych.

Kupiony został odpowiedni sprzęt i aparatura medyczna, a pomieszczenia zostały tak przebudowane i dostosowane,  aby  udzielane świadczenia w pełni odpowiadały wymogom stawianym przez NFZ.

Czytaj także: Pułtusk: test prenatalny w szpitalu Gajda–Med>>>

Jeszcze przed modernizacją oddziałów przyjeżdżały tutaj rodzić pacjentki z Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry a nawet z Wrocławia.

Obecnie blok porodowy o powierzchni 540 mkw, który może przyjąć jednocześnie sześć pacjentek, dysponuje salą przygotowania do porodu, pokojem badań oraz trzema salami porodowymi (każda z łazienką).

Przygotowano także w pełni wyposażoną w nową aparaturę medyczną salę cięć cesarskich oraz salę obserwacyjną po porodach zakończonych cesarskim cięciem. Zainstalowano również system monitorowania.

Porody są finansowane przez NFZ. Na bloku obowiązują wprowadzone 1 stycznia 2019 roku przez ministra zdrowia standardy opieki okołoporodowej. Jednym z kluczowych jej elementów jest kompleksowa opieka nad mamą i dzieckiem od chwili poczęcia do czterech tygodni po porodzie. Rodząca ma między innymi  prawo do pomocy psychologicznej, opieki fizjoterapeuty i porady laktacyjnej. W standardzie znajduje się również wykaz badań, konsultacji i plan porodu, który powinien zostać przedstawiony ciężarnej po wyborze placówki, w której planuje rodzić.

EMC prowadzi 11 szpitali i 19 przychodni, które działają na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.