Pracodawcy RP: projekt sieci kardiologicznej wymaga doprecyzowania

0
204

Według Pracodawców RP projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji przez resort zdrowia, dotyczący programu pilotażowego opieki w ramach sieci kardiologicznej, wymaga doprecyzowania, a w niektórych aspektach również przebudowy założeń, ponieważ w obecnym brzmieniu są one niejasne bądź zawierają ryzyka natury wdrożeniowej.

Pracodawcy RP doceniają pomysł zwiększenia integracji systemu opieki kardiologicznej oraz skuteczniejszej koordynacji procesu diagnozowania i leczenia, jednak zwrócili uwagę, iż projekt koncentruje się na opiece stacjonarnej (szpitalnej), pomijając wspieranie samodzielności pacjenta i ciągłą opiekę, w tym rehabilitację oraz telemonitoring.

Dookreślenia, według opiniujących, wymagają zasady kwalifikacji pacjentów do pilotażu, tak, aby była ona możliwa zarówno z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego.

Projekt zakłada opracowanie wytycznych postepowania medycznego przez podmiot leczniczy, a tworzenie takich wytycznych pozostaje w kompetencjach towarzystw naukowych – przypominają Pracodawcy RP.

Na temat projektu rozporządzenia można przeczytać tutaj: Projekt rozporządzenia w sprawie sieci kardiologicznej>>>

Głównym realizatorem pilotażu ma być Narodowy Instytut Kardiologii, a nadzór nad jego wykonaniem sprawować ma Krajowa Rada ds. Chorób Układu Krążenia, na której czele stoi dyrektor Instytutu, który, jak wynika z projektu, będzie kontrolował sam siebie.

Według Pracodawców RP przedstawiony dokument wymaga także precyzyjnego zdefiniowania poziomów lub stopni, ujednolicenia pojęć oraz konsekwentnego ich używania, gdyż obecnie treść rozporządzenia jest miejscami niezrozumiała z powodu nieścisłości definicyjnych.

Z uwagi na niezwykle krótki (7-dniowy) termin opiniowania projekt wymaga dalszych konsultacji, jak również ponownej analizy od strony organizacyjnej, klinicznej oraz legislacyjnej – podkreślają Pracodawcy RP, który przyznają zasadność inicjatywy podjętej przez ministra zdrowia dotyczącej  wzbogacenia modelu opieki kardiologicznej o nowe narzędzia i rozwiązania organizacyjne, jednak mają nadzieję, że ich merytoryczne uwagi do projektu zostaną uwzględnione.

Pismo w tej sprawie znajduję się tutaj>>>