W Krajowym Planie Odbudowy zdrowie powinno być na pierwszym miejscu

0
259

Pracodawcy RP przedstawili swoje stanowisko wobec projektu Krajowego Planu Odbudowy w zakresie ochrony zdrowia. W ocenie Pracodawców RP konieczne jest skoncentrowanie większej uwagi na pacjencie.

– Dzisiaj już chyba nie musimy nikogo przekonywać, że zdrowie jest najważniejsze. Postulujemy, aby ochrona zdrowia była na pierwszym miejscu w Krajowym Planie Odbudowy pod względem wysokości nakładów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – mówił na wysłuchaniu publicznym projektu KPO, poświęconym efektywności, jakości i dostępności ochrony zdrowia, Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

– W projekcie KPO zabrakło rozwiązań, które wspierają nowe rodzaje świadczenia usług zdrowotnych, co stoi w sprzeczności z koncepcją reform, które projekt ten powinien promować. Innowacyjne leki i technologie medyczne, a także zdrowie cyfrowe, stają się integralną częścią leczenia – podkreślił.

Czytaj także: Wyróżnienie dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne>>>

W ocenie Pracodawców RP konieczne jest skoncentrowanie większej uwagi na pacjencie i uzupełnienie Krajowego Planu Odbudowy między innymi o takie elementy jak tworzenie modeli opieki koordynowanej, rozwiązań e-zdrowia w zakresie zdalnego koordynowania opieki nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym oraz rozwiązań pozwalających na zdalny monitoring pacjenta z chorobami przewlekłymi.

Ważne jest także uwzględnienie infrastruktury teleinformatycznej oraz robotyki medycznej oraz chirurgii małoinwazyjnej, zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii nielekowych pozwalających na wczesną diagnostykę a także poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii lekowych.

Pracodawcy RP zwróci także uwagę na konieczność modyfikacji sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych w kierunku koncepcji opieki zdrowotnej opartej o wyniki – value-based healthcare, na wsparcie sektora technologii nielekowych i farmaceutycznego – wdrożenie systemu zachęt dla inwestowania w prace badawczo-rozwojowe, badania kliniczne oraz produkcję w Polsce, na uwzględnienie konieczności stworzenia i upowszechnienia jakościowych rejestrów medycznych.
Wśród postulatów wymieniono także konsekwentne zwiększanie finansowania innowacyjnych technologii medycznych i wprowadzanie ich do publicznego finansowania,
skrócenie długości procesów refundacyjnych dla nowych innowacyjnych technologii,

oraz uwzględnienie wsparcia obszaru badań klinicznych w Polsce jako elementu niezbędnego dla poprawy innowacyjności sektora farmaceutycznego.

W zaprezentowanym przez rząd projekcie na poprawę efektywności i jakości systemu zdrowia przewidziano 19,2 mld złotych z całej kwoty, która jest do rozdysponowania w Planie. KPO ma zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych, który ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność gospodarki.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię>>>

Powstanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu i będzie miała do dyspozycji około 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Środki te będzie trzeba wykorzystać do 2026 roku.