Projekt nowych przepisów: teleporada w POZ najpóźniej następnego dnia

0
314

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że teleporada ma być udzielona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej.

Dostrzeżono problem utrudnionej dostępności świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, a także utrudnień w kontakcie na linii pacjent – świadczeniodawca, co przekłada się na opóźnienia, bądź brak możliwości uzyskania stosownej pomocy medycznej – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu.

Celem nowych przepisów ma więc być poprawa dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wprowadzane zmiany uwzględniają także zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu z placówką medyczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego.

W OSR można także przeczytać, że proponowane rozwiązania mają charakter organizacyjny i nie będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych.

Czytaj także: Szczepienia i dług zdrowotny priorytetami na rok 2021>>>

Jednocześnie jednak zawarto tam stwierdzenie, że ewentualne koszty, związane z dostosowaniem się do rozporządzeniem są trudne do jednoznacznego oszacowania ze względu na różny stopień rozwoju usług teleinformatycznych stosowanych przez poszczególne podmioty, jednakże nie powinny być one znaczące.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 stycznia 2021 roku.

Nie przewidziano konsultacji w tej sprawie. Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia. Jego wejście w życie nastąpi 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do projektu>>>