Projekt przepisów dotyczących wynagrodzeń rezydentów

0
100
Placówka Medicover Stomatologia w Poznaniu

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. 

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych najniższe wynagrodzenie konieczne do ustalenia podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,06) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2020 rok i wynosi ono w bieżącym roku 5 478 zł. 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2021 roku do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury, jednak zastosowanie jedynie przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowodowałoby zrównanie wszystkich wynagrodzeń rezydentów. 

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku>>>

W związku z tym za punkt wyjścia do ustalenia nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów przyjęto zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

Jednocześnie dla zachowania rzeczywistego różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń dodatkowo zastosowane zostaną poniższe mnożniki: 

1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0, 

2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03, 

3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,05, 

4) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,07.

Proponuje się wejście w życie przepisów rozporządzenia 1 lipca 2021 roku.  

Uwagi do projektu można przekazywać do 24 czerwca 2021. 

Link do projektu>>>