Projekt rozporządzenia – standard teleporady w POZ

0
547

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza standard teleporady, czyli świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w podstawowej opiece zdrowotnej.

Przepisy w nim zawarte mają służyć zapewnieniu odpowiednich warunków realizacji teleporady, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez placówki POZ, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Standard ma zapewnić realizację teleporady z uwzględnieniem takich elementów jak udostępnienie i opracowanie przez placówkę w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji o zasadach udzielania teleporady, potwierdzenie tożsamości pacjenta, zapewnienie poufności teleporady oraz poinformowanie o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy, w przypadku ich wystawienia oraz o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta w celu ułatwienia dostępu do informacji przekazanych w ramach teleporady.

Czytaj także: Świadczenia rehabilitacyjne wymagają dofinansowania i zmian organizacyjnych>>>

Placówki realizujące umowy na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dostosują swoją działalność do przepisów rozporządzenia w terminie 90 dni od dnia ich wejścia w życie. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 29 lipca 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 5 sierpnia 2020.

Link do projektu>>>