Projekt rozporządzenia w sprawie rozliczeń z NFZ

0
269

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który przedłuża możliwość wypłaty świadczeniodawcom zaliczek w pierwszym kwartale 2021 roku.

Na tej podstawie świadczeniodawcy będą mogli się ubiegać o maksymalnie 70 procent zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Wniosek o wypłatę zaliczki będzie mógł złożyć świadczeniodawca, któremu został przedłużony okres rozliczeniowy.

Czytaj także: Projekt zmian dotyczących teleporady w POZ>>>

Przepis ten wprowadził możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych, obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w 2020 roku z uwagi na to, że wielu świadczeniodawców w związku z pandemią COVID-19, odnotowało w ubiegłym roku ograniczenie skali prowadzonej działalności, w szczególności spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego (tak aby obejmował odpowiednio dłuższy okres niż okres roku kalendarzowego 2020) miało na celu pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 stycznia 2021 roku.

Termin zgłaszania uwag do projektu to 3 dni.

Link do projektu>>>