Projekt zmian dotyczących teleporady w POZ

0
244

Do konsultacji skierowały został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej. Zmienia on przepis, który mówi o tym, że teleporada musi być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta po pomoc.

Obecnie dodano do tego rozporządzenia przepis, zgodnie z którymi teleporada może być realizowana później niż w tym terminie, po ustaleniu z pacjentem lub jego opiekunem prawnym.

Czytaj także: Brak rozwoju to stagnacja>>>

Rozporządzenie wprowadzające teleporadę realizowaną najpóźniej następnego dnia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 stycznia 2021.

Czytaj na ten temat: Od końca stycznia 2021 teleporady według nowych przepisów>>>

Zgodnie z nim nowe przepisy miały wejść w życie 30 stycznia 2021. Również w tym terminie wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające ten zapis.

Zmiany zostały zaproponowane w związku z wieloma uwagami przedstawicieli placówek medycznych, wskazujących na to, że nie zawsze technicznie możliwe jest zorganizowane teleporady tego samego lub następnego dnia po dniu, w którym pacjent zgłasza się po pomoc.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 stycznia 2020.

Czas na konsultacje projektu nowego rozporządzenia to dwa dni.