Projekt rozporządzenia w sprawie wizyt AOS bez limitu

0
460

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z mieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania dodaje do wykazu świadczeń poza ryczałtem konsultacje w poradniach: endokrynologicznej, kardiologicznej, neurologicznej i ortopedycznej.

Jest to uzasadnione działaniem na rzecz poprawy dostępu do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje tych specjalistów.

Ma to zostać osiągnięte dzięki zniesieniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia limitów finansowania świadczeń w odniesieniu do podanych poradni, w przypadku których odnotowuje się szczególnie długi czas oczekiwania na wizytę.

Czytaj na ten temat: NFZ znosi limity i podnosi wycenę świadczeń>>>

W przypadku poradni działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego  zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w celu zapewnienia odpowiedniego zwiększenia finansowania, dostosowanego do faktycznie wykonywanej liczby porad specjalistycznych, niezbędne jest wyłączenie odpowiednich świadczeń z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia tych rozwiązań, planuje się wejście w życie rozporządzenia 1 marca 2020 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z mieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 lutego 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 lutego 2020 roku.

Czytaj także: W prywatnych podmiotach funkcjonują wirtualne przychodnie>>>