PZU: 1,6 miliona umów na ubezpieczenie zdrowotne

0
1271

Grupa PZU uznała II kwartał 2018 roku za rekordowy w swojej historii pod względem sprzedaży. Zanotowano między innymi dynamiczny rozwój portfela ubezpieczeń zdrowotnych.

Na koniec I półrocza 2018 roku liczba umów w tym zakresie wyniosła 1,6 miliona.

Do tego rozwoju szczególne przyczyniły się działania między innymi w obszarze customer experience, czyli na linii kontaktu klienta z PZU. W ramach podjętych inicjatyw wdrożono na przykład rozwiązania pozwalające na umawianie wizyt lekarskich przez internet.

W II kwartale 2018 składka przypisana brutto uzyskana przez Grupę PZU wyniosła 6,1 mld zł. W całym pierwszym półroczu Grupa pozyskała 11,9 mld zł, co jest również najlepszym półrocznym wynikiem w historii. Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2018 wyniósł 2,4 mld zł. Jest to wzrost o 38,3 procent w porównaniu do pierwszego półrocza 2017.

W 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 5 526 mln zł wobec 2 988 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 84,9 procenta). Zysk netto osiągnął poziom 4 233 mln zł i był wyższy o 1 859 mln zł od wyniku z 2016 roku.

Strategia Grupy PZU w obszarze zdrowia zakłada pozyskanie 4 milionów klientów oraz 1 miliarda złotych przychodów do roku 2020. Grupa pełni nie tylko rolę ubezpieczyciela, zapewniającego szeroką ochronę zdrowia, ale operatora medycznego koordynującego proces leczenia.

Czytaj: PZU: 1 mld zł przychodów z obszaru zdrowia do 2020 roku>>>

Na koniec 2017 roku klienci PZU Zdrowie mogli korzystać z usług medycznych oferowanych w ponad 2 000 placówek w 500 miastach (lekarze o 140 specjalizacjach). PZU Zdrowie to także ponad 60 własnych placówek, współpracujących z 1200 lekarzami.