Rozporządzenie w sprawie rozliczania świadczeń 

0
78

23 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie którego okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do 31 grudnia 2021 roku. 

Sposób tego przedłużenia określi Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczeniodawcy wniosek w tej sprawie mogą składać do 30 czerwca 2021 roku.  

Natomiast w przypadku świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych należność za okresy sprawozdawcze od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku może być ustalona jako kwota iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń. 

Czytaj także: Testowanie grupowe w diagnostyce Covid-19 >>>

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 kwietnia 2021 roku (poz. 745).