Scanmed partnerem strategicznym programu Liderzy Ochrony Zdrowia 

0
200

Grupa Scanmed jest partnerem strategicznym 8. edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia, skierowanego do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia i farmacji. 

Program jest realizowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi, która inicjuje i koordynuje projekty łączące środowisko naukowe z biznesem. Działania te są skierowane do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. 

Współpraca z programem Grupy Scanmed, która świadczy kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, przyczyni się do podniesienia jakości programu.  Jego elementami staną się nowe inicjatywy, takie jak odwiedzenie jednostek Scanmed, case studies na podstawie realnych problemów biznesowych czy towarzyszenie wybranym menedżerom podczas pracy.  

 – Angażujemy się w projekt już od kilku lat, bo dostrzegamy jego potencjał i duże znaczenie dla branży. Profesjonalnie przygotowana, otwarta na innowacje kadra, która patrzy na medycynę z szerszej perspektywy, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora w Polsce i dla podnoszenia jakości usług. Nowe podejście do ochrony zdrowia jest determinowane przez wymagania rynku, zmieniające się potrzeby pacjentów oraz systemowe rozwiązania. Obserwujemy to na co dzień w naszych placówkach, gdzie sprawne zarządzanie i właściwe odczytywanie trendów jest podstawą. W ramach projektu będziemy dzielić się naszym doświadczeniem i na konkretnych przykładach pokazywać kandydatom, jakie kompetencje musi mieć lider, żeby odnaleźć się w niezwykle interesującym, ale pełnym wyzwań środowisku – mówi Hubert Bojdo, prezes Scanmed S.A. 

Czytaj także: Scanmed oferuje szczepienia dla firm>>>

Program skierowany jest do młodych osób, studentów lub absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 27. roku życia. W ramach rekrutacji poszukiwane są osoby, które planują związać swoją karierę zawodową z sektorem ochrony zdrowia i są zmotywowane, aby właśnie w tym obszarze się rozwijać.  

Tegoroczna edycja programu odbywać się będzie online. Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi – przedsiębiorczość w ochronie zdrowia, innowacje, e-zdrowie czy kryzys wiedzy eksperckiej. Na uczestników programu czeka duża dawka wiedzy i staże w firmach partnerskich.  

Program składa się z weekendowych wykładów i warsztatów prowadzonych przez liderów sektora medycznego. Podczas nich uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną o specyfice i sposobie działania branży, rozwiązują biznesowe case’y i dyskutują z ekspertami na temat kierunków, w jakich powinien rozwijać się rynek zdrowia. 

Rekrutacja do programu rozpoczęła się 20 kwietnia 2021roku. Komisja wyłoni 30 najlepszych kandydatów, którzy wezmą udział w projekcie. Aplikacje przyjmowane są do 20 czerwca 2021.  

Więcej informacji o programie: https://paga.org.pl/programy/liderzy-ochrony-zdrowia-viii-edycja/