Projekt rozporządzenia dotyczący zmian w świadczeniach

0
372

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający przepisy dotyczące wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. 

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika ze zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonej ustawą z 7 października 2020 roku o Funduszu Medycznym. Ustawa ta dodała przepis, zgodnie z którym pozalimitowe finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmie wszystkie świadczenia udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia.

Zmiana przepisów ustawy wymaga wyłączenia ogółu takich świadczeń opieki zdrowotnej z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Czytaj także: Prezydent podpisał ustawę „covidową”>>>

Proponuje się również zmiany w rozporządzeniu polegające na usunięciu porad dla dzieci z listy świadczeń wymagających odrębnego finansowania.

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Uwagi do rozporządzenia należy przekazywać w ciągu 14 dni.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 listopada 2020 roku.