Swissmed odnotował wzrost przychodów w roku 2019

0
98

Swissmed Centrum Zdrowia w roku rozliczeniowym 2019/2020 (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020) odnotował znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży usług, które w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyły się o ponad 42 procent.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Swissmed w tym okresie miały wartość 26 415 tys. zł., rok wcześniej było to 19 956 tys. zł.

Wynikało to z realizowania planu zwiększania zarówno ilości jak i zakresu wykonywanych świadczeń, a w szczególności prywatnych zabiegów chirurgicznych. Wartość EBITDA wyniosła 230 tys. zł, przy wartości ujemnej 7 660 tys. zł w poprzednim roku rozliczeniowym.

Grupa Swissmed odnotowała też stratę netto w wysokości 8 304 tys. zł, rok wcześniej było to 9 605 tys. zł straty.

Czytaj także: Lux Med rozszerza ofertę w zakresie stomatologii specjalistycznej>>>

– Istotna poprawa wyników operacyjnych jest wynikiem wyraźnego wzrostu przychodów bez proporcjonalnego wzrostu kosztów, poprawy rentowności podstawowej działalności operacyjnej oraz rezygnacji z nierentownych segmentów działalności – informuje Roman Walasiński, prezes Swissmed Centrum Zdrowia w komentarzu do sprawozdania finansowego Grupy.

Swissmed podpisał umowy partnerskie i umowy najmu ze spółkami – Lux Med, Sport Medica oraz Diagnostyka.

Swissmed prowadzi w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44 szpital, który oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.