Synevo – trzy normy ISO dotyczące jakości zarządzania

0
528

Laboratoria Medyczne Synevo oferują usługi zgodne z wymaganiami prawnymi w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz systemem zarządzania jakością zgodnym z wdrożonymi normami ISO. Obecnie Synevo Sp. z o.o. ma wdrożone 3 normy ISO.

Są to normy: PN-EN ISO 15189:2013, PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO/IE 27001:2013, obejmujące odpowiednio: laboratoria medyczne – wymagania dotyczące jakości i kompetencji, systemy zarządzania jakością oraz technikę informatyczną – techniki bezpieczeństwa, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

– W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Synevo Sp. z o.o. część zarządcza i wymagania techniczne dotyczące pracy badawczej w laboratoriach oraz wymagania bezpieczeństwa informacji są uwzględnione w mapie procesów. Są również opisane w dokumentacji Systemu Zarządzania. Zawiera ona nie tylko informacje medyczne i praktyczne wskazówki, ale także dobre praktyki. Bardzo ważne jest dla nas, by wdrożone normy były przez wszystkich naszych Pracowników znane i rozumiane, a przyjęte zasady przestrzegane. – tłumaczy Maria Tomczak, pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania Synevo.

Laboratoria Medyczne Synevo Gdańsk i Warszawa Bielany jako pierwsze laboratoria Synevo uzyskały akredytację zgodną z normą ISO PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w 2005 roku. Certyfikat obejmował ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

W 2010 roku laboratoria Synevo uzyskały certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań zgodnych z normą PN/EN ISO 15189: 2008 dotyczącą systemu jakości i kompetencji technicznych laboratoriów medycznych.

Obecnie 7 laboratoriów posiada akredytację na zgodność z normą PN/EN ISO 15189:2013 – wymagania dotyczące jakości i kompetencji laboratoriów medycznych. Są to Laboratoria Medyczne Synevo: Gdańsk Nowe – Ogrody, Gdańsk, Warszawa Bielany, Lublin, Łódź Jonscher i Łódź Kopernik oraz Centralne Laboratorium Medyczne w Łodzi.

W kwietniu 2016 roku Synevo Sp. z o. o. uzyskała certyfikat na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001:2013 – Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Systemy zarządzania jakością, a w listopadzie 2016 roku – certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością.

Dokumentacja systemu zarządzania Synevo Sp. z o.o. w momencie certyfikacji ISO 9001 i 27001 została zintegrowana z istniejącą dokumentacją na zgodność z normą ISO 15189.

– Praca nad akredytacją i certyfikacją norm ISO wiąże się ze szkoleniami, przygotowywaniem dokumentacji, wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami – wszystkie działania są prowadzone dla potwierdzenia najwyższych standardów pracy naszych laboratoriów. Wśród korzyści wynikających z wdrożenia norm ISO można wymienić: poprawę efektywności naszej pracy i współdziałania pomiędzy poszczególnymi jednostkami firmy, wzrost wydajności pracy dzięki podejściu procesowemu, minimalizację ryzyka we wszystkich obszarach i aspektach naszej pracy, bardziej zrównoważony sposób prowadzenia działalności, dobrą komunikację tak wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku dzięki posiadanemu Systemowi Zarządzania, który jest potwierdzony Certyfikatami (ISO 9001 i ISO 27001) oraz Akredytacją (ISO 15189) – mówi Maria Tomczak.

Zintegrowany System Zarządzania Laboratoriów Medycznych Synevo jest audytowany, poddawany przeglądom zarządzania i ciągłe doskonalony. Na przyszłość w tym obszarze planowane są dalsze działania, między innymi zwiększenie świadomości wszystkich pracowników, wszystkich działów firmy w zakresie wdrożonego ZSZ, przeprowadzenie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania; aktualizacja mapy procesów z udziałem przedstawicieli wszystkich działów firmy; aktualizacja dokumentacji mająca na celu umożliwienie przeprowadzenia standaryzacji; rozszerzenie akredytacji ISO 15189  na nowe obszary i nowe lokalizacje.

Czytaj: Duże laboratoria są przygotowane na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej>>>

Grupa Synevo jest obecna w wielu państwach Europy, a sieć Laboratoriów Medycznych Synevo działa na terenie Niemiec, Turcji, Rumunii, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Bułgarii oraz Serbii. W Polsce początki działalności firmy sięgają 2002 roku.

Laboratoria Medyczne Synevo specjalizują się w badaniach laboratoryjnych, od podstawowych badań z krwi i moczu po specjalistyczne testy i zaawansowane badania diagnostyczne w zakresie: alergologii, analityki ogólnej, autoimmunologii, histopatologii, badań genetycznych, biochemii i immunochemii, diagnostyki infekcji, endokrynologii, immunologii i hematologii. Laboratoria Synevo wyróżnia nie tylko szeroka oferta badań, ale też ich niezwykle wysoka jakość oraz profesjonalny zespół specjalistów w różnych dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Synevo należy do Grupy Medicover.