Szpital Gajda-Med realizuje Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

0
110

Szpital Powiatowy Gajda – Med w Pułtusku wygrał jeden z największych w historii Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt, dotyczący świadczenia usług w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). Łączna wartość projektu to 219 876 948,87 zł. 

Szpital Powiatowy Gajda – Med Sp. z o. o. jest liderem zwycięskiego konsorcjum w którego skład wchodzą także spółki zależne od Arteria S.A., czyli Gallup Arteria Management Sp. z o.o. SK oraz Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. SK.  

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia została zawarta do 31 grudnia 2021 roku albo do dnia wyczerpania środków na wykonanie przedmiotu umowy, którym jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci porad lekarskich, porad pielęgniarki lub położnej na odległość, na terenie całego kraju.  

W przetargu dotyczących realizacji usługi Teleplatformy Pierwszego Kontaktu złożone zostały trzy oferty – jedną złożyło PZU Zdrowie S.A, drugą konsorcjum z liderem firmą – Telecom sp. z o.o. z Wrocławia oraz członkami konsorcjum – spółką Neuca Med oraz Centrum Medyczno-Diagnostycznym z Siedlec. 

Czytaj także: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem dla ochrony zdrowia>>>

Konsorcjum, w której liderem jest Szpital Gajda-Med, otrzymało największą liczbę punktów – 100. Maksymalna liczba punktów dotyczyła zarówno ceny oraz terminu uruchomienia usługi jak i zaoferowania opcji polegającej na rozszerzeniu czasu realizacji usługi w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni robocze. PZU otrzymało 44,41 punktów, a konsorcjum Telecon – 84,18 punktów.  

W ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta. 

Z TPK mogą korzystać również osoby niesłyszące. Teleplatforma oferuje im rozmowy przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza polskiego języka migowego. 

TPK jest dostępna pod bezpłatnym numerem telefonu 800 137 200.  

W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna, która sprawdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, rejestruje zgłoszenie oraz przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia. Może także wystawić e-receptę oraz udzielić porad. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, wezwie zespół ratownictwa medycznego. Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje go do lekarza, który uzupełni wywiad przeprowadzony przez pielęgniarkę lub położną, może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. 

W razie wystąpienia pilnej interwencji medycznej, lekarz wezwie zespół ratownictwa medycznego. Gdy pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, zostanie skierowany do najbliższej stacjonarnej placówki oferującej nocną i świąteczną opiekę medyczną.  

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych>>>

Porady Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) udzielane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim.  

Szpital Gajda-Med z Pułtuska prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.  Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.  

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.