Gdańsk miastem partnerskim programu FitSchool

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.02.2024

Projekt FitSchool, którego inicjatorem jest Fundacja Medicover, zawitał do wszystkich 194 szkół i przedszkoli w Gdańsku. To pierwsze systemowe wdrożenie platformy, które było możliwe dzięki współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi. Gdańsk stał się tym samym pierwszym miastem partnerskim FitSchool.

Bezpłatna platforma FitSchool zawiera bazę ćwiczeń, które uatrakcyjnią każdą lekcję WF-u lub przerwę śródlekcyjną.

– Projekt FitSchool to narzędzie opracowane przez pediatrów i fizjoterapeutów dziecięcych w taki sposób, aby było bezpieczne i atrakcyjne dla uczniów. Naszym celem jest zachęcenie dzieci do regularnej aktywności fizycznej, która jest kluczem do profilaktyki chorób cywilizacyjnych – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

Dzięki zaangażowaniu Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Wydziału Edukacji i Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk, od teraz z zajęć z wirtualnym trenerem mogą korzystać nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 6-9 lat ze wszystkich miejskich szkół.

Gdańsk ćwiczy z FitSchool

Oficjalna inauguracja programu FitSchool w gdańskich szkołach i przedszkolach odbyła się 24 stycznia 2024 r. w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności, podczas konferencji szkoleniowej dla około 300 nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Medicover we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia.

– Naszą ambicją jest, aby projekt FitSchool był dostępny dla każdego ucznia w całej Polsce, dlatego też szkoły mogą korzystać z projektu bezpłatnie – mówi Agnieszka Karasińska, Koordynator Projektów Fundacji Medicover.

Z platformy dotychczas korzystało ponad 550 szkół, 800 nauczycieli oraz niemal 60 tys. uczniów w różnych miejscowościach w całej Polsce. Gdańsk jest pierwszym miastem partnerskim, ale na pewno nie ostatnim, zaznaczają przedstawiciele Fundacji Medicover, którzy zapraszają do współpracy kolejne samorządy.

Platforma FitSchool

Platforma FitSchool powstała, by zachęcić dzieci rozpoczynające naukę szkolną (czyli w kluczowym okresie rozwoju) do większej aktywności fizycznej. Regularne ćwiczenia poprawiają krążenie i wspierają prawidłowe oddychanie, a także pomagają zredukować ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci.

Na platformie są dostępne gotowe:

  • 30-minutowe treningi aktywności fizycznej,
  • 3-minutowe treningi w formie śródlekcyjnych „przerw dla mózgu”,
  • certyfikowane szkolenia dla nauczycieli z różnych dziedzin związanych z aktywnością fizyczną.

Wszystkie treningi zostały przygotowane przez ekspertów pediatrii i fizjoterapeutów, a poszczególne ćwiczenia (treningi 30 min) oraz formy ruchowe (treningi 3 min) zostały wybrane tak, by odpowiadały potrzebom konkretnych grup wiekowych.

Dzięki temu, że zajęcia są prowadzone przez „wirtualnego trenera” FitSchool, nauczyciel może skupić się na monitorowaniu sposobu wykonywania ćwiczeń przez dzieci, motywowaniu ich do działania, a także ma więcej czasu na pracę indywidualną z uczniem.

By móc korzystać z platformy FitSchool, konieczne jest samodzielne zapewnianie przez szkołę ekranu, komputera i sprzętu nagłaśniającego oraz stabilnego łącza internetowego. Do wykonywania ćwiczeń nie jest potrzebny żaden sprzęt sportowy. Użytkownik platformy nie ponosi żadnych kosztów z tytułu rejestracji oraz użytkowania narzędzia.

Nie tylko poprawa aktywności

Potencjalne korzyści związane z korzystaniem z platformy to m.in.:

  • poprawa sprawności krążeniowo-oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych,
  • usprawnienie zmysłu kinestetycznego służąca poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie,
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie pełnienia roli promotorów zdrowia,
  • zwiększenie prestiżu nauczycieli prowadzących zajęcia aktywności fizycznej w kontekście znaczenia ich pracy dla kształtowania kompetencji zdrowotnych młodego pokolenia,
  • zwiększenie kompetencji rodziców i opiekunów dzieci dotyczących wychowania do zdrowia.

Platforma FitSchool jest częścią projektu Fundacji Medicover realizowanego w formule społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Medicover. Całość projektu finansowana jest ze źródeł fundatorów.

Przeczytaj teraz

Obowiązkowy element lekcji w polskich podstawówkach – przerwa śródlekcyjna FitSchool

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.10.2023

Uczniowie w klasach I-III mają średnio 5 godzin lekcji każdego dnia. Według badań1 dzieci w tej grupie wiekowej są w stanie skupić swoją uwagę przez zaledwie 25 minut. Dlatego stałym elementem lekcji powinny stać się przerwy śródlekcyjne, podczas których uczniowie wykonują krótkie ćwiczenia fizyczne. Nawet 3 minuty aktywności ruchowej w klasie pozwalają na poprawę koncentracji, dotlenienie mózgu oraz ograniczenie czasu przebywania w pozycji siedzącej. Ten prosty sposób sprawi, że nauka będzie o wiele przyjemniejsza, bardziej efektywna, a postawa ciała prawidłowa. 

Ponad 1700 uczniów w 96 szkołach w całej Polsce przez tydzień wykonało blisko 2500 przerw śródlekcyjnych. Każda przerwa to 3 minuty ćwiczeń, co dało łącznie ponad 5 dni nieustannego treningu. Wszystko to w ramach konkursu FitSchool, organizowanego przez Fundację Medicover w ostatnim tygodniu września.

Konkurs dla szkół

W dniach 25-29.09.2023 r. Fundacja Medicover zorganizowała konkurs dla klas I-III ze szkół podstawowych oraz zerówek w całej Polsce. Ideą konkursu była popularyzacja przerw śródlekcyjnych w przestrzeni szkolnej. Liczba zgłoszeń do konkursu oraz liczba odtworzeń treningów 3-minutowych przeszła najśmielsze oczekiwania organizatora, a tym samym pokazała jak łatwo można wdrożyć przerwy śródlekcyjne w trakcie dnia w szkole.

– Wystarczyło zaledwie kilka dni, podczas których proponowaliśmy klasie krótki trening w czasie lekcji, aby uczniowie przyzwyczaili się do tego. Dzieciaki wręcz czekają na ten moment lekcji i są ciekawe, jakiej dyscypliny sportowej będzie dotyczył kolejny 3-minutowy trening. Jestem przekonana, że przerwy śródlekcyjne będą stałym elementem każdego dnia nauki – mówi Pani Agata Jarczyk, nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr. 4 im. Tadeusza Kościuszki w Świętochłowicach, która wygrała konkurs oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego.

Regularne uprawianie sportu buduje w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności, systematyczności, dążenie do wyznaczonego celu według zaplanowanych kroków, uczy pracy w grupie, a także radzenia sobie z sukcesem i z porażką.

Potrzeba zwiększenia aktywności fizycznej w szkole

Codzienne, wielogodzinne przebywanie dziecka w szkole w pozycji siedzącej jest czynnikiem szkodliwie wpływającym na rozwój organizmu. Praca umysłowa oraz siedzenie w bezruchu podczas zajęć szkolnych sprawiają, że dziecko szybko się męczy, na skutek czego przybiera nieprawidłową postawę ciała. Pozycja siedząca powoduje niedokrwienie dużych grup mięśniowych. Długotrwała praca dziecka w pozycji siedzącej zmniejsza także zdolności funkcji poznawczych. Aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom, należy wprowadzać ćwiczenia śródlekcyjne. Taka aktywność fizyczna ma bardzo pozytywny wpływ zarówno na organizm młodego człowieka, jak i efektywność jego pracy umysłowej. Kilkuminutowe przerwy w pracy nad zadaniami powinny być stosowane kilkukrotnie w ciągu pobytu dziecka w szkole.

– Dbanie o rozwój dziecka jest wielościeżkowe. Harmonijna współpraca sfery poznawczej z przerwami o typie ruchowym okazała się najlepszym rozwiązaniem, aby wspomagać każde pole rozwoju. Ruch nie tylko okazał się skuteczną formą odpoczynku dla dzieci po szkole, ale również krótkie przerwy w trakcie nauki pozytywnie wpływają na to, co dziecko wynosi z lekcji – dodaje lek. Alicja Sapała-Smoczyńska, specjalista pediatrii, Kierownik Działu Medycznego Szpitala Medicover.

Według rekomendacji WHO każde dziecko powinno być aktywne fizycznie minimum 60 min dziennie, a 3 dni w tygodniu wykonywane ćwiczenia powinny być o dużej intensywności. Aktywność fizyczna w klasie, w trakcie lekcji, może stanowić okazję do zwiększenia ogólnego poziomu aktywności fizycznej w szkole, jednocześnie poprawiając wyniki związane z nauką.

O programie FitSchool – dobre nawyki ruchowe małymi krokami

Fundacja Medicover, we współpracy z pediatrami oraz fizjoterapeutami dziecięcymi, stworzyła Program FitSchool, aby wprowadzić dobre nawyki ruchowe od najwcześniejszych lat w szkole. Jednym z filarów Programu są właśnie treningi 3-minutowe, które mogą posłużyć w klasie jako narzędzie do wprowadzenia przerw śródlekcyjnych do stałego harmonogramu pracy z najmłodszymi dziećmi.

3-minutowe treningi FitSchool to krótkie, ale intensywne serie ćwiczeń z trenerem na ekranie. Zaletą tych ćwiczeń jest możliwość wykonywania ich w szkolnej klasie, bez konieczności wykorzystania sali gimnastycznej. Ćwiczenia przygotowane są w taki sposób, aby uczniowie mogli je wykonywać bezpiecznie na niewielkiej przestrzeni między ławkami. Ćwiczenia śródlekcyjne mogą być przeprowadzone zawsze wtedy, gdy nauczyciel zauważy znużenie, zmęczenie i trudności z koncentracją u uczniów. Wielokrotne powtarzanie treningów 3-minutowych może prowadzić do utrwalenia nawyków związanych z ruchem, który jest jednym z podstawowych elementów profilaktyki zdrowotnej, w tym chorób cywilizacyjnych.

Dzieci, które dużo się ruszają, mają ogólnie lepsze zdrowie, są mniej podatne na choroby somatyczne i wykazują mniej zaburzeń psychicznych.

Z Programu FitSchool mogą bezpłatnie korzystać nauczyciele w całej Polsce. Poza treningami 3-minutowymi, nauczyciel ma także dostęp do treningów 30-minutowych przewidzianych do stosowania podczas lekcji WF. Program FitSchool to także bezpłatne certyfikowane szkolenia online dla nauczycieli. Od marca 2023 do programu dołączyło: 400 nauczycieli oraz 22 500 uczniów w 200 szkołach.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.fitschool.pl.

Źródło:

  1. Sidney M. Baker, Louise Bates Ames i inni, „Rozwój psychiczny dziecka”. ↩︎
Przeczytaj teraz