Centrum medyczne otrzymało dotację na kapitał obrotowy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.12.2020

Centrum Medyczne Dąbrowa – Dąbrówka z Gdyni realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest wsparcie placówki w bieżącej działalności oraz zapewnienie jej płynności finansowej.

Jest to projekt skierowany do przedsiębiorców, u których wystąpiły trudności finansowe na epidemii COVID-19.

Koszt kwalifikowany i jednocześnie dofinansowanie w przypadku Centrum Dąbrowa-Dąbrówka wynosi 291 875,31 zł.

Czytaj także: Rozwija się współpraca Szpitala Mazovia ze Szpitalem Św. Wojciecha w Gdańsku>>>

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne (laboratoryjne i obrazowe, endoskopię), badania prenatalne, rehabilitację oraz zabiegi przeprowadzane w trybie jednego dnia w zakresie chirurgii, ginekologii, laryngologii, ortopedii, urologii, a także okulistyki.

Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ. Centrum współpracuje także z ubezpieczycielami – Allianz, Medica Assistance, Magic Medical i SKOK Ubezpieczenia.

Centrum mieści się przy ulicy Sojowej w Gdyni, pod numerami – 22, 24 i 33 c. Placówkę prowadzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której prezesem jest Andrzej Chrostowski, a członkami zarządu – Adam Kubiak i Irena Rein.

Przeczytaj teraz

Białystok: CM Ryska pracuje nad rozwiązaniami telemedycznymi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.02.2020

Centrum Medyczne Ryska z Białegostoku realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych dotyczący prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem platformy umożliwiającej udzielanie konsultacji lekarskich online w modelu telemedycyny.

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi ponad 91 tysięcy złotych.

Centrum Medyczne Ryska oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewnia opiekę lekarza rodzinnego dla dzieci i dorosłych, pielęgniarki oraz położnej środowiskowo-rodzinnej.

Czytaj także: W prywatnych podmiotach funkcjonują wirtualne przychodnie>>>

W placówce można wykonać szczepienia, badania diagnostyczne (EKG, spirometria i USG, badania laboratoryjne), przyjmują tutaj lekarze specjaliści – alergolog, urolog, nefrolog dla dzieci. W planach jest rozszerzenie zakresu tych świadczeń. Konsultacje specjalistyczne są komercyjne.

Placówka mieści się w centrum Białegostoku u zbiegu ulic Ryskiej i Sobieskiego. Jest prowadzona przez Centrum Medyczne Ryska sp. z o.o., której prezesem jest Adam Zdanowicz.

Przeczytaj teraz

Katowice: 5,5 mln zł na sprzęt dla Szpitala Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.03.2019

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach realizuje projekt inwestycyjny o wartości 6,2 mln zł. Placówka otrzyma 5,5 mln zł dofinansowania unijnego na ten cel. Środki zostaną przeznaczone na modernizację, sprzęt medyczny i diagnostykę we wszystkich oddziałach szpitala.

Zgodnie z planem pacjenci jeszcze w roku 2019 skorzystają z nowego wyposażenia.

26 lutego 2019 szpital podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu.

– Ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych priorytetów dla zarządu województwa śląskiego. Jesteśmy przekonani, że te pieniądze w przypadku Szpitala Zakonu Bonifratrów będą bardzo dobrze spożytkowane, co będzie skutkowało jeszcze efektywniejszym leczeniem pacjentów z terenu całego województwa. To umowa nie jest jednak żadnym incydentem. To kolejny przykład skutecznego kierowania z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla placówek medycznych niezbędnych środków. W najbliższym czasie będziemy podpisywać kolejne tego typu umowy – zapowiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Nazwa projektu to „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” .

Projekt w całości dotyczy leczenia szpitalnego – poprawy zaplecza diagnostyczno-leczniczego (w tym zabiegowego) poprzez wymianę zużytego sprzętu i zakup nowego w następujących obszarach: choroby układu krążenia, układu oddechowego, onkologiczne oraz w opiece nad matką i dzieckiem – ginekologia, położnictwo i neonatologia.

Celem projektu jest poprawa wykrywalności schorzeń i skuteczności terapii chorób negatywnie wpływających na demografię regionu, czyli zaburzeń płodności, chorób układu krążeniowo-oddechowego i onkologicznych nasilających się w następstwie obciążenia czynnikami środowiskowymi i starzenia się populacji.

Czytaj także: Katowice: Szpital Bonifratrów rozbudowuje placówkę>>>

Doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny pozwoli między innymi na wzrost wykrywalności schorzeń cywilizacyjnych, uchwycenie najmniejszych zmian objętych procesem nowotworowym, skrócenie czasu diagnoza-terapia, poprawę jakości rokowań.

– To dla naszego szpitala bardzo ważny dzień. Pozwoli nam przesunąć jakość naszego leczenia w daleką przyszłość. Beneficjentem tej umowy jest każdy nasz oddział, gdzie dzięki tym pieniądzom trafi nowy sprzęt. Będziemy startować w kolejnych konkursach i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się wywalczyć finansowe wsparcie – powiedziała Wioletta Niemiec, prezes Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Enel-Med: program rehabilitacyjny dla mieszkańców Wielkopolski

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2019

Enel-Med realizuje nowy program prozdrowotny, wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!”. Program będzie realizowany na terenie Wielkopolski.

W ramach programu będzie można skorzystać między innymi z 20-dniowych planów rehabilitacyjnych, prowadzonych w lokalnych placówkach Enel-Med, z zajęć sportowych w salach poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz z zajęć poświęconych edukacji zdrowotnej realizowanych przez Fundację Medycyna i Sztuka.

Zainicjowana przez Centrum Medyczne Enel-Med S.A. akcja wpisuje się w założenia  wielkopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej. Obejmie 4900 osób zmagających się ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w tym 2 205 kobiet oraz 2 694 mężczyzn. Dzięki kompleksowym planom leczenia uczestnicy programu dostaną szansę powrotu do formy na poziomie umożliwiającym im podjęcie pracy po przerwie lub też komfortową kontynuację obecnej aktywności zawodowej.

Czytaj także:  Działają już nowe oddziały Enel-Med>>>

–  „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!” to nasza odpowiedź na zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa – mówi prezes zarządu CM Enel-Med Jacek Rozwadowski. – Mamy nadzieję, że proponowane przez nas zabiegi fizjoterapeutyczne pozwolą zahamować procesy chorobowe u większości uczestników programu i przedłużą ich zawodową aktywność. Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych możemy zaoferować pacjentom nowe możliwości: kompleksową,  nieodpłatną usługę medyczną, realizowaną w krótkim czasie i bez kolejek – dodaje.

Z oferty programu „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!” będą mogły skorzystać kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lata, mieszkający w województwie wielkopolskim. Zgłaszający chęć udziału w programie będą musieli przejść kwalifikację medyczną, a każda zakwalifikowana osoba otrzyma wsparcie w formie konsultacji lekarskich i fizjoterapeutycznych, zaleconych zabiegów terapeutycznych, zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Po zakończenia każdy pacjent odbędzie kontrolną wizytę lekarską, podczas której specjalista oceni rezultaty otrzymanego wsparcia fizjoterapeutycznego.

Projekt „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 13 908 699,69 zł, a całkowita wartość projektu – 14 648 699,69 zł.

 

 

Przeczytaj teraz

Powstał zespół, który zajmie się środkami unijnymi dla zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2018

Minister zdrowia powołał zespół do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze zdrowia.

Członkami zespołu zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (członek kierownica resortu, szef oraz trzech przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz przedstawiciele pozostałych departamentów), prezes NFZ, Główny Inspektor Sanitarny, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dyrektor lub zastępca Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Poza tym w skład zespołu wejdą także przedstawiciele organizacji: Fundacja My Pacjenci, Fundacja Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi, a także pięciu ekspertów wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Przewodniczący zespołu będzie także mógł zapraszać do udziału w pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz konsultantów w ochronie zdrowia.

Jak wyniki z zarządzenia ministra zdrowia w tej sprawie, do zadań zespołu będzie należało prowadzenie przygotowań w zakresie programowania perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze ochrony zdrowia w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej absorpcji tych środków. Będą one polegały na opracowywaniu: stanowisk, wytycznych, rekomendacji i wskazówek, niezbędnych danych i opinii, a także na uczestnictwie w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz innych podmiotów zaangażowanych w prowadzenie negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów operacyjnych na lata 2021–2027.

Przeczytaj teraz