Nowa metoda leczenia w placówce PAKS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Oddział kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, należących do Grupy American Heart of Poland, będzie leczył pacjentów z zaburzeniami lipidowymi za pomocą nowoczesnych inhibitorów PCSK9 oraz inklisiranu. Świadczenia będą finansowane przez NFZ.

Ta nowoczesna metoda leczenia hipercholesterolemii rodzinnej z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego to szansa dla osób, u których dotychczasowe leczenie nie przynosi spodziewanego efektu.

Inhibitory PCSK9 oraz inklisiran przyjmuje się w iniekcji, którą pacjent może wykonać samodzielnie lub otrzyma w ośrodku, co dwa tygodnie, raz w miesiącu lub tylko 2 razy w roku (zależnie od preparatu).

– Działanie inhibitora PCSK9 polega na tym, że blokuje gen PCSK9, powoduje to, iż cholesterol LDL (zły) jest rozkładany w wątrobie i nie trafia do krwiobiegu. W przypadku inklisiranu, poprzez działanie na siRNA zapobiegamy tworzeniu białka PCSK9. Zmniejsza się przez to ryzyko chorób oraz incydentów sercowo-naczyniowych. Są to bezpieczne i bardzo skuteczne leki – mówi profesor dr n. med. Krzysztof Milewski, kardiolog, ordynator Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, American Heart of Poland.

Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych. Charakteryzują ją bardzo wysoki poziom cholesterolu LDL (złego) oraz występowanie w młodym wieku choroby wieńcowej i zawału serca. Dzięki szybkiej diagnostyce i wczesnemu włączeniu odpowiednich leków można uniknąć wielu powikłań oraz wydłużyć życie chorych na hipercholesterolemię rodzinną.

– Farmaceutyki, które są najczęściej stosowane w celu obniżenia cholesterolu to statyny, u niektórych pacjentów niewystarczająco obniżają cholesterol. Ponadto pacjenci muszą je stosować codziennie, czasami zapominają ich zażyć lub zaprzestają kuracji, co powoduje, iż stężenie cholesterolu LDL znowu wzrasta, zwiększając ryzyko zawału serca i niedokrwiennego udaru mózgu. Również u pacjentów z tzw. rodzinną hipercholesterolemią przyjmowanie statyn nawet w dużych dawkach często nie jest wystarczające, dlatego zastosowanie inhibitorów PCSK9 lub inklisiranu stanowią nową alternatywę w intensyfikacji leczenia hipolipemizującego. Zastosowanie tych nowoczesnych leków może być szczególnie istotne dla osób z potwierdzoną nietolerancją statyn – dodaje profesor.

Wprowadzenie tej metody leczenia stanowi uzupełnienie dla działającego na Podbeskidziu programu leczenia zawałów serca oraz programu Koordynowanej Opieki Pozawałowej KOS.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Źródło: www.ahop.pl

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.08.2020

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej, który ma gromadzić, przetwarzać i analizować dane o pacjentach zawarte w bazie prowadzonej od 2010 roku przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Projekt przewiduje możliwość przekazania do Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku danych sprzed jego utworzenia od 2010 roku. Dane te powinny być przekazane nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni od jego opublikowania.

Link do projektu>>>

Czytaj także: Diagnostyka: nowe punkty pobrań w kierunku koronawirusa>>>

Przeczytaj teraz

Powstanie rejestr hipercholesterolemii rodzinnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.11.2018

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej. Rejestr będzie prowadziło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, które gromadziło już takie dane w latach 2010-2015.

Było to działanie prowadzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Klinikę i Katedrę Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dzięki gromadzeniu danych dotyczących hipercholesterolemii rodzinnej jest możliwe wczesne jej diagnozowanie, monitorowanie jakości leczenia, a zatem podejmowanie decyzji zmierzających do poprawy jakości leczenia i optymalizacji jego kosztów

Hipercholesterolemia rodzinna (ang. Familial Hypercholesterolemia, FH) jest jedną z najczęstszych chorób monogenowych. Jest chorobą dziedziczną i objawia się podwyższonym poziomem cholesterolu LDL od najmłodszych lat, a w konsekwencji znacznie przyspieszonym rozwojem miażdżycy. Analiza rejestru Simone Broome Register prowadzonego w Wielkiej Brytanii dowodzi, że śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z FH w wieku 20-39 lat jest 100-razy wyższa niż w zdrowej populacji. Większość nieleczonych chorych doświadcza powikłań sercowo-naczyniowych w wieku poniżej 55 roku życia w przypadku mężczyzn i poniżej 60 roku życia w przypadku kobiet.

W większości krajów na świecie, w tym w Polsce, choroba jest niediagnozowana i nieleczona aż do czasu wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu). Wczesne zdiagnozowanie i wdrożenie leczenia hipolipemizującego pozwala w znacznym stopniu ograniczyć powikłania FH. Hipercholesterolemia rodzinna jest chorobą uwarunkowaną genetycznie i dotyczy całych rodzin, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.

W projekcie rozporządzenia przedstawiono podstawowe zasady utworzenia, a także utrzymania i prowadzenia rejestru.

Uwagi do projektu można przekazywać do 26 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz