Otwarcie sali hybrydowej w Szpitalu Medicover – unikalne w skali kraju rozwiązania dla kardiologii i kardiochirurgii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.11.2023

W wielospecjalistycznym Szpitalu Medicover otwarto salę hybrydową, która pozwoli na jeszcze efektywniejszą i synergiczną pracę Klinik: Kardiochirurgii i Kardiologii. Salę wyposażono w platformę Allia™ IGS 7 od firmy GE HealthCare, umożliwiającą m.in. użycie rzeczywistości rozszerzonej (tzw. augmented reality) w obrazowaniu. Taki sprzęt funkcjonuje aktualnie wyłącznie w wilanowskim szpitalu.

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover od lat konsekwentnie inwestuje w nowe technologie. Oferowane tu rozwiązania były nowatorskimi w skali kraju w momencie wdrażania, a z czasem stawały się „złotym standardem” dla całego sektora. Taką drogę przeszła, przykładowo, zyskująca na dostępności i popularności, chirurgia robotyczna, w której wilanowska placówka wiedzie od lat prym jako lider w liczbie wykonanych zabiegów w asyście robota w Polsce. Podobne nadzieje na popularyzację nowatorskiego rozwiązania szpital wiąże technologią MRg FUS, pozwalającą na leczenie drżenia samoistnego i parkinsonowskiego, która oferowana jest w placówce od początku 2023 r.

Innowacje w „sercu” szpitala i… pacjenta

Otwarcie sali hybrydowej w Szpitalu Medicover ma związek z rozwojem dwóch ośrodków, które od lat wykonują innowacyjne i unikalne na międzynarodową skalę zabiegi. Mowa o Klinikach Kardiologii i Kardiochirurgii, którymi dowodzą odpowiednio: dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel, prof. UŁa oraz dr hab. n. med. Paweł Derejko.

Sala hybrydowa umożliwi obu klinikom wykonywanie zaawansowanych procedur szybciej, bezpieczniej i na jeszcze szerszą skalę. Zespoły będą mogły czerpać korzyści z nowoczesnej infrastruktury podczas wykonywania m.in. zabiegów hemodynamicznych czy podczas operacyjnego leczenia wad serca, m. in.: zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, zamykania jamy uszka lewego przedsionka. Nowe wyposażenie pozwoli na dalszy rozwój małoinwazyjnych metod operacji z minidostępów, bezpieczniejsze leczenie ubytków przegrody międzykomorowej, wykonywanie zabiegów wieńcowych (czyt. jednoczasowego wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych i dokonywania plastyki tętnic wieńcowych ze stentami). Szpital Medicover ma również ambicję zwiększenia skali wykonywania innowacyjnych zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).

Nowa inwestycja, w ocenie zarządzających szpitalem, poprawi efektywność współpracy obu klinik.

– Siłą naszego szpitala jest synergia. Klinika Kardiologii ściśle współpracuje z Kliniką Kardiochirurgii i Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej, dzięki czemu wykorzystuje się pełen potencjał tych zespołów na rzecz lepszego leczenia pacjenta. Sala hybrydowa, na której będzie możliwa równoległa praca różnych zespołów z możliwością jednoczasowego wykonywania złożonych zabiegów naczyniowych, będzie sprzyjać jeszcze sprawniejszemu, kompleksowemu działaniu – komentuje lek. Krzysztof Przyśliwski, Dyrektor Medyczny Szpitala Medicover.

Czym ta sala hybrydowa różni się od pozostałych?

Sale hybrydowe są rozwiązaniem, które od kilku lat podnoszą jakość szpitalnictwa w Polsce, jednak ta, otwarta w Szpitalu Medicover, stanowi wyjątek w skali kraju. Dostawcą pionierskiej infrastruktury jest firma GE HealthCare.

GE HealthCare aktywnie wspiera personel medyczny w wykorzystaniu nowoczesnych technologii obrazowania, odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na chirurgię małoinwazyjną. Celem firmy jest zapewnienie dostępu do najwyższej jakości opieki medycznej oraz wsparcie lekarzy w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników podczas chirurgicznego czy klinicznego leczenia pacjentów. Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w strategii digitalizacji firmy, która bazuje na opiece precyzyjnej, w tym oferowaniu inteligentnych urządzeń, terapiach celowanych ukierunkowanych na konkretne choroby oraz rozwiązaniach cyfrowych. Potencjał rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji pozwala pracownikom służby zdrowia na lepsze wykorzystanie danych w całym systemie opieki nad pacjentem, m.in. podczas operacji, diagnostyki oraz opracowywaniu spersonalizowanych terapii.

Najnowsze technologie GE HealthCare zostały zaprojektowane z myślą o pacjentach i komforcie pracy personelu medycznego. Allia™ IGS 7, dostępna w nowo otwartej sali hybrydowej, stanowi postęp w zakresie terapii sterowanych obrazem. Wspiera rozwój praktyki w interwencyjnych procedurach sercowo-naczyniowych, zapewniając komfort użytkownikowi. System robotyczny wykorzystany w aparacie wspiera klinicystów w zakresie diagnostyki czy chirurgii. Ułatwia wykonywanie złożonych procedur wymagających najwyższej precyzji oraz wykorzystuje analizę danych, która pozwala na identyfikację wzorców i trendów.

– W GE HealthCare wierzymy, że innowacje oznaczają nowe możliwości. Robotyka już teraz jest integralną częścią opieki zdrowotnej i poprawia jakość leczenia, zwiększając jego efektywność i redukując ryzyko powikłań. Współpracując z liderami rynkowymi, wspieramy opiekę zdrowotną poprzez oferowanie nowoczesnych technologii medycznych, inteligentnych urządzeń i dostarczanie rozwiązań wykorzystywanych w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym. To wszystko pozwala nam wzmacniać pozycję profesjonalistów ochrony zdrowia i wpływać na komfort ich pracy, co ostatecznie przynosi korzyści nam wszystkim jako pacjentom – mówi Grażyna Rubiś-Liolios, Dyrektor Generalny Polska i Kraje Bałtyckie w GE HealthCare.

„Innowacyjny szpital” – czyli jaki?

Przedstawiciele Szpitala Medicover podkreślają, że jakkolwiek zakup nowoczesnego wyposażenia może wpływać na postrzeganie danego ośrodka jako „innowacyjnego”, tak za pojęciem „innowacyjny szpital” powinny kryć się jeszcze inne od technologicznej infrastruktury zasoby.

– Sam zakup technologii nie czyni danego szpitala innowacyjnym. Oprócz nowatorskich rozwiązań technologicznych potrzebne jest współistnienie kilku elementów: odpowiedniego zaplecza organizacyjnego i technicznego, wykwalifikowanego, zmotywowanego zespołu oraz kultury organizacji zorientowanej na innowacje – przekonuje Anna Nipanicz-Szałkowska, Dyrektor Szpitala Medicover.

Inwestycja w technologie inwestycją w ludzi

Otwarcie sali hybrydowej jest dla Szpitala Medicover, podobnie jak poprzednie inwestycje w nowoczesne rozwiązania medyczne, szansą nie tylko na skuteczniejsze leczenie pacjentów, ale równolegle na tworzenie lekarzom warunków do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

– Za każdą – nawet najbardziej nowoczesną technologią – stoją ludzie. Jeśli chcemy odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na usługi, zachować najwyższy standard leczenia pacjenta, w tym: leczyć go przy użyciu nowoczesnych rozwiązań, przez wykwalifikowaną i liczniejszą kadrę – musimy przyciągać najlepszych specjalistów, potrafić ich utrzymać i dbać o ich ustawiczny rozwój – tłumaczy Anna Nipanicz-Szałkowska.
– Nie boimy się rozwijać tzw. medycyny jutra, dzięki czemu nasi specjaliści otrzymują szanse kreowania nowych rozwiązań, prowadzenia przełomowych operacji, mogą korzystać z najwyższej klasy sprzętów, zdobywać know-how i dzielić się nim z pozostałymi lekarzami. Beneficjentem końcowym jest, oczywiście, pacjent, bo to dla niego wszystkie te starania – podsumowuje.

Oficjalne otwarcie sali hybrydowej w Szpitalu Medicover miało miejsce 14 listopada br. W wydarzeniu, oprócz zespołu zarządzającego szpitalem, udział wzięli kierownicy Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii w Szpitalu Medicover oraz przedstawiciele GE HealthCare. W tym dniu odbyło się spotkanie prasowe pt. „Innowacyjny Szpital: AI-Ludzie-Technologie” oraz study tour po sali hybrydowej z udziałem dziennikarzy mediów zdrowotnych i technologicznych.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska: umowa z PZU

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarta umowę z PZU Zdrowie, dotyczącą realizacji pilotażowego programu usług telemedycznych. Obejmie on dwa rodzaje pakietów – pakiet Teleopieki oraz Telediagnostyki.

Usługa teleopieki obejmie świadczenie zdalnej opieki kardiologicznej, w ramach której pacjent będzie miał możliwość wykonania badań EKG, telekonsultacji i nawiązaniu kontaktu z Centrum Telemedycznym, działającym przez 24 godziny na dobę.

Natomiast usługa telediagnostyki polega na zdalnej diagnostyce kardiologicznej typu event-holter trwającej do 30 dni kalendarzowych.

Telemedycyna Polska na czas trwania pilotażu udostępni pacjentom PZU Zdrowie aparaty EKG – certyfikowane wyroby medyczne produkcji spółki AliveCor, Inc., będącej partnerem biznesowym spółki.

Synlab: współpraca z Home Lab

PZU Zdrowie posiada 130 placówek własnych i 2200 partnerskich w 600 miastach w Polsce oraz z własną sieć pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedyczne. Oferuje opiekę medyczną w formie pakietów dla pracowników firm, a także w postaci indywidualnych abonamentów medycznych i pakietów profilaktycznych, w tym pakiet badań układu sercowo-naczyniowego „Zdrowe serce”.

AliveCor to firma zajmująca się urządzeniami medycznymi i sztuczną inteligencją, produkująca sprzęt i oprogramowanie EKG dla urządzeń mobilnych. Jednym z produktów firmy jest AliveCor KardiaMobile, przenośne urządzenie EKG, które może być wykorzystywane do wykrywania migotania przedsionków _AFib_ i innych zaburzeń rytmu serca.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Przeczytaj teraz

Kluby Pacjenta – program edukacyjno-zdrowotny AHP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

Kluby Pacjenta prowadzone przez Fundację „Z sercem do Pacjenta” Grupy American Heart of Poland to bezpłatne, otwarte spotkania edukacyjno-zdrowotne skierowane do osób w każdym wieku. Organizowane są one cyklicznie – od stycznia 2023 roku do tej pory odbyło się ponad 20 spotkań klubów.

Miały one miejsce między innymi w Katowicach, Poznaniu, Bielsku-Białej, Gnieźnie, Pile, Kędzierzynie-Koźlu i Chrzanowie.

– Niewłaściwy styl życia zwiększa ryzyko zachorowania na schorzenia cywilizacyjne, do których należą choroby układu krążenia i oddechowego, cukrzyca, otyłość oraz nowotwory. Specjaliści medyczni podczas spotkań Klubów Pacjenta promują zdrowe nawyki, zachęcając do ich wprowadzenia – wpływa to na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Kluby Pacjenta to doskonałe narzędzie edukacyjne. W celu zachęcenie społeczności do uczestniczenia w KP, zwracamy również uwagę na dobór tematów, oferujemy możliwość wykonania bezpłatnych badań oraz przeprowadzenia rozmów ze specjalistami – wyjaśnia Katarzyna Kucia-Garncarczyk, prezes Fundacji „Z sercem do Pacjenta”.

Kluby Pacjenta odbywają się niemal w całej Polsce – w każdym ze spotkań uczestniczy około 150 słuchaczy.

– W celu zwiększenia skali działań pozyskaliśmy Patronat Honorowy Ministerstwa Zdrowia. Rząd kładzie nacisk na edukację i profilaktykę, które są kluczowe dla zapobiegania chorobom i poprawy zdrowia społeczeństwa – o czym pisał Adam Niedzielski, Minister Zdrowia w specjalnie przygotowanym liście dla uczestników pilskiego Klubu Pacjenta. Współpraca fundacji z Ministerstwem Zdrowia przyniesie korzyści zarówno dla społeczności, jak i organizacji biorących udział w spotkaniach. Kluby Pacjenta realizujemy z udziałem NFZ, współpracujemy z różnymi instytucjami medycznymi, organizacjami pacjenckimi oraz samorządami – wyjaśnia prezes fundacji.

Pierwszy Klub Pacjenta pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia odbędzie się 9 maja w Rzeszowie.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Nowa metoda leczenia w placówce PAKS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Oddział kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, należących do Grupy American Heart of Poland, będzie leczył pacjentów z zaburzeniami lipidowymi za pomocą nowoczesnych inhibitorów PCSK9 oraz inklisiranu. Świadczenia będą finansowane przez NFZ.

Ta nowoczesna metoda leczenia hipercholesterolemii rodzinnej z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego to szansa dla osób, u których dotychczasowe leczenie nie przynosi spodziewanego efektu.

Inhibitory PCSK9 oraz inklisiran przyjmuje się w iniekcji, którą pacjent może wykonać samodzielnie lub otrzyma w ośrodku, co dwa tygodnie, raz w miesiącu lub tylko 2 razy w roku (zależnie od preparatu).

– Działanie inhibitora PCSK9 polega na tym, że blokuje gen PCSK9, powoduje to, iż cholesterol LDL (zły) jest rozkładany w wątrobie i nie trafia do krwiobiegu. W przypadku inklisiranu, poprzez działanie na siRNA zapobiegamy tworzeniu białka PCSK9. Zmniejsza się przez to ryzyko chorób oraz incydentów sercowo-naczyniowych. Są to bezpieczne i bardzo skuteczne leki – mówi profesor dr n. med. Krzysztof Milewski, kardiolog, ordynator Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, American Heart of Poland.

Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych. Charakteryzują ją bardzo wysoki poziom cholesterolu LDL (złego) oraz występowanie w młodym wieku choroby wieńcowej i zawału serca. Dzięki szybkiej diagnostyce i wczesnemu włączeniu odpowiednich leków można uniknąć wielu powikłań oraz wydłużyć życie chorych na hipercholesterolemię rodzinną.

– Farmaceutyki, które są najczęściej stosowane w celu obniżenia cholesterolu to statyny, u niektórych pacjentów niewystarczająco obniżają cholesterol. Ponadto pacjenci muszą je stosować codziennie, czasami zapominają ich zażyć lub zaprzestają kuracji, co powoduje, iż stężenie cholesterolu LDL znowu wzrasta, zwiększając ryzyko zawału serca i niedokrwiennego udaru mózgu. Również u pacjentów z tzw. rodzinną hipercholesterolemią przyjmowanie statyn nawet w dużych dawkach często nie jest wystarczające, dlatego zastosowanie inhibitorów PCSK9 lub inklisiranu stanowią nową alternatywę w intensyfikacji leczenia hipolipemizującego. Zastosowanie tych nowoczesnych leków może być szczególnie istotne dla osób z potwierdzoną nietolerancją statyn – dodaje profesor.

Wprowadzenie tej metody leczenia stanowi uzupełnienie dla działającego na Podbeskidziu programu leczenia zawałów serca oraz programu Koordynowanej Opieki Pozawałowej KOS.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Źródło: www.ahop.pl

Przeczytaj teraz

AHP utworzył klub pacjenta w Gnieźnie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Grupa American Heart of Poland oraz fundacja „Z sercem do pacjenta” przy współpracy Szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie zainaugurowała działalność klubu pacjenta w tej placówce. AHP prowadzi w gnieźnieńskim szpitalu oddział kardiologiczny.

Pierwsze spotkanie klubu miało miejsce 14 lutego 2023 roku. Tematem spotkania były zawały serca, ich objawy i leczenie.

– Ideą powstania klubu jest tak istotna współcześnie promocja zdrowego stylu życia w społeczeństwie. Myślę tu głównie o popularyzacji aktywności fizycznej czy profilaktyce chorób cywilizacyjnych – cukrzycy i chorobach serca. Do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach zapraszamy przede wszystkim seniorów, ale formuła wydarzenia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych osób – mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński.

Oddział kardiologiczny działający w gnieźnieńskim szpitalu pełni 24-godzinny dyżur w ramach programu leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia, leczenia ostrych stanów zagrożenia życia w kardiologii. Zajmuje się także diagnostyką inwazyjną oraz nieinwazyjną chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz leczeniem pacjentów w trybie planowym. Oddział zajmuje się również szkoleniem kadry lekarskiej w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Kluby pacjenta to bezpłatne, edukacyjne spotkania adresowane do osób, które chcą zwiększać świadomość, co należy robić, żeby pozostać jak najdłużej zdrowym. Gnieźnieński klub to dziesiąta inicjatywa AHP w tym zakresie.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

AHP chce przejąć szpital w Sztumie

Przeczytaj teraz

Bezpłatne badania dla obywateli Ukrainy w placówkach PAKS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.02.2023

Placówki należące do Polsko-Amerykańskich Klinik Serca wykonają bezpłatne badania kardiologiczne u obywateli Ukrainy. Jest to wspólna inicjatywa stowarzyszenia EcoSerce oraz Grupy American Heart of Poland, do której należy sieć PAKS.

Pomysłodawcami projektu są – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, kardiolog Grupy American Heart of Poland oraz Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia EcoSerce.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z pacjentami ukraińskimi goszczącymi w Polsce. Poznaliśmy ich potrzeby w tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Mimo że uzyskali oni formalny dostęp do opieki zdrowotnej, dostrzegamy konieczność dodatkowego wsparcia, choćby z powodu bariery językowej – mówi Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia EcoSerce.

Od niespełna roku obywatele Ukrainy żyją w permanentnym stresie.

– Silny lub długotrwały stres może także przyczyniać się między innymi do niedokrwienia mięśnia sercowego. Nieleczone choroby serca stanowią duże zagrożenie dla zdrowia. Dzięki realizacji kardiologicznego pakietu badań sprawdzamy, jak funkcjonuje układ krążenia. Przed badaniami przeprowadzony zostanie wywiad lekarski, natomiast pakiet kardiologiczny zawiera badanie fizykalne, EKG, UKG, pomiar ciśnienia, podstawowe badania laboratoryjne. Na podstawie uzyskanych wyników badan możemy zdiagnozować między innymi chorobę wieńcową niewydolność serca, nadciśnienie, choroby zastawkowe czy zaburzenia rytmu serca – wyjaśnia profesor Krzysztof Milewski, ordynator Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, Grupa American Heart of Poland.

W ramach bezpłatnych konsultacji zostanie przebadanych ponad 20 pacjentów w asyście tłumacza.

– Pacjenci którym chcemy pomóc, to grupa osób, które odczuwają bóle w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, arytmię czy upośledzenie tolerancji wysiłku. Do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach zachęcamy również osoby, którym problemy kardiologiczne zostały zdiagnozowane wcześniej, natomiast brak dostępu do leczenia farmakologicznego mógł przyczynić się do nasilenia objawów – dodał profesor Milewski.

Wektor Serca dla Grupy Lux Med

Ta inicjatywa to tylko jedno z działań jakie Stowarzyszenie EcoSerce i Grupa American Heart of Poland podejmują w celu pomocy obywatelom Ukrainy.

– Od początku konfliktu jesteśmy zaangażowani w pomoc skierowaną do ludności cywilnej, a w szczególności do pacjentów. EcoSerce ma podpisane memorandum – porozumienie z ukraińską organizacją pozarządową „Centrum Przedstawicielstwa Obywatelskiego” oraz Towarzystwem Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie, dzięki którym możemy skutecznie docierać w najbardziej dotknięte przez wojnę rejony. Zakres naszych działań jest szeroki i obejmuje między innymi pokrycie kosztów transportu do placówek medycznych, konsultacji, badań, rehabilitacji, żywienia medycznego, tłumaczeń ustnych i dokumentów medycznych oraz zagadnień związanych z leczeniem w Polsce – wymienia Wołczenko.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

AHP chce przejąć szpital w Sztumie

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w Centrum Diagnoson

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2023

Centrum Medyczne Diagnoson z Gdańska otworzyło nową poradnię kardiologiczną. Poradnia, która oferuje konsultacje komercyjne, działa w przychodni na osiedlu Ujeścisko.

Poradnia zlokalizowana jest przy ulicy Warszawskiej 100. Powstała w roku 2018 i oferuje pełny zakres badań ultrasonograficznych dla dorosłych, dzieci i noworodków, w tym także badania USG płuc, USG elastograficzne wątroby i badania USG z kontrastem, oraz konsultacje specjalistyczne.

Diagnoson prowadzi także przychodnię w Gdańsku Osowie, przy ulicy Kielnieńskiej 123. Przychodnia wykonuje badania USG, a także biopsje pod kontrolą USG oraz blokady dostawowe. Placówka oferuje także konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie alergologii, dermatologii, neurologii, ortopedii, urologii. Szeroki zakres konsultacji przeznaczony jest także dla dzieci.

Tomma otworzyła pracownię diagnostyczną w Gdańsku

Centrum Diagnoson jako pierwsze w Polsce wprowadziło do swojej oferty badania USG z kontrastem dożylnym Sonovue.

Centrum Diagnoson powstało w roku 2015. Jego właścicielem jest lekarz Mariusz Kujawa.

Przeczytaj teraz

Oddział PAKS w Mielcu po modernizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.01.2023

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zmodernizowały oddział kardiologii  w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu, dzięki temu powstały dodatkowe sale dla pacjentów i zwiększona została liczba łóżek. Inwestycja obejmowała również zakup sprzętu.

Grupa American Heart of Poland zawarła umowę najmu powierzchni  prawie 670 mkw  na piątym piętrze placówki.

– Pomieszczenia przeszły generalny remont, w celu przystosowania ich do wymagań pełnoprofilowego oddziału kardiologii, liczącego 15 łóżek. Będzie tutaj prowadzona pełna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia. Powstał także oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, który liczy 9 monitorowanych stanowisk, oraz pracownia hemodynamiki z nowym angiografem Siemens Artis, w której wykonywane będą zabiegi kardiologii inwazyjnej – informuje Marcin Bruszewski, członek zarządu, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Grupy American Heart of Poland.

W wyniku inwestycji oddział zyskał większe możliwości specjalistycznej opieki nad pacjentami w najcięższym stanie.

– Kardiologia zyska dodatkowe 4 stanowiska intensywnego nadzoru, co pozwoli na leczenie głównie pacjentów z zawałem serca, ale także pacjentów z niewydolnością serca, którzy wymagają leczenia w warunkach wzmożonego nadzoru.  Daje to możliwość specjalistycznej opieki nad chorymi w cięższym stanie – mówił dr n. med. Paweł Kaźmierczak, członek zarządu, dyrektor medyczny Grupy American Heart of Poland.

Leczenie na oddziale realizowane jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Inwestycja realizowana była zgodnie z porozumieniem, zawartym 30 czerwca 2022 ze Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu.

Nowe wyposażenie pracowni diagnostycznej Citomed

W pierwszych dniach stycznia 2023 roku do zmodernizowanych pomieszczeń zostanie przeniesiony oddział kardiologii, który obecnie mieści się na pierwszym piętrze, oraz oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, działający na parterze.

– Taka reorganizacja spowoduje, że cała opieka nad pacjentami z chorobami układu krążenia odbywać się będzie na jednej kondygnacji, co znacznie poprawi komfort pobytu pacjentów. Warto dodać, że wszystkie sale chorych posiadają własne węzły sanitarne – dodał Marcin Bruszewski, członek zarządu, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Grupy American Heart of Poland.

Grupa American Heart of Poland w ramach edukacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych planuje zorganizowanie w Mielcu Klubu Pacjenta – czyli cyklu bezpłatnych spotkań dla pacjentów, którzy mają problemy kardiologiczne lub też chcieliby zgłębić temat profilaktyki.

Oddział kardiologiczny szpitala w Mielcu jest jednym z 24 ośrodków medycznych w kraju, zarządzanych przez Grupę American Heart of Poland, która zapewnia ponad 220 tysiącom pacjentów rocznie kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną i nowoczesną opiekę medyczną, integrującą edukację zdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.

Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, należą również szpitale wielospecjalistyczne (w Katowicach i Drawsku Pomorskim), laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Placówki AHP realizują program KOS-zawał

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2022

18 placówek Grupy American Heart of Poland realizuje program KOS-zawał, dotyczący kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca. Program przygotowany i refundowany przez NFZ, obejmuje pierwsze dwanaście miesięcy od momentu opuszczenia szpitalnego oddziału.

Wprowadzenie programu oznacza jeszcze większe możliwości leczenia pacjentów kardiologicznych oraz zmniejszenie ryzyka występowania kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Placówka, która chce podjąć się takiego zadania, musi dysponować oddziałem kardiologii z pracownią do zabiegów naprawiających tętnice wieńcowe, poradniami, gdzie przyjmują kardiolodzy oraz zapleczem do rehabilitacji.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Program KOS-zawał dla pacjenta oznacza skoordynowaną, kompleksową, wielokierunkową opiekę, od momentu zdiagnozowania zawału i hospitalizacji przez rehabilitację kardiologiczną, monitorowanie jego stanu zdrowia, do wizyt w poradni i zakończenia leczenia.

– Niestety, są pacjenci kardiologiczni, którzy po opuszczeniu placówki nie kontynuują leczenia, nie kontrolują swojego stanu zdrowia. Warto pamiętać, że proces terapii często wymaga modyfikacji, dlatego pacjent na wielu płaszczyznach potrzebuje wsparcia medycznego. Pacjent kardiologiczny opuszczając szpital ma już wyznaczony termin pierwszej wizyty koordynująco-kontrolnej, którą odbywa w ciągu 14 dni od momentu wypisania z oddziału. Podczas wizyty wykonujemy badanie EKG serca i zlecone badania laboratoryjne. Pacjent dzięki programowi KOS-zawał ma wyznaczony zarówno plan, jak i miejsce rehabilitacji, która daje największą szansę na powrót do pełnej sprawności – mówi doktor Andrzej Rak, kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii w Centrum.

Program opieki nad osobami po zawale serca to odpowiedź na bardzo pilną potrzebę społeczną.

– Od wielu lat skutecznie ratujemy pacjentów po zawale mięśnia sercowego w ponad 20 ośrodkach medycznych w całej Polsce. Centrum Kardiologii to 18 placówka Grupy American Heart of Poland, w której jest realizowany program KOS-zawał. Mamy doświadczenie w koordynacji opieki nad pacjentem z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz wypracowane procedury postępowania, dzięki czemu osiągamy dobre wyniki w zakresie redukcji śmiertelności wewnątrzszpitalnej, miesięcznej oraz rocznej w zawale serca. Naszą ambicją jest nie tylko uratować pacjenta z zawałem, ale też ułatwić mu powrót do codziennej aktywności i zmniejszyć ryzyko kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego. Opieka realizowana w ramach tego programu w ośrodkach medycznych Grupy American Heart of Poland jest również bardzo dobrze oceniana przez pacjentów – wyjaśnia dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek Zarządu Grupy American Heart of Poland.

25 października 2022 w Centrum Kardiologii Grupa Amercan Heart of Poland  w Józefowie odbyła się konferencja prasowa na temat programu KOS-zawał. Programu w tej placówce jest przeznaczony dla pacjentów szczególnie z rejonu powiatu otwockiego, garwolińskiego i mińskiego oraz z miasta Warszawy.

– To dobra wiadomość dla lokalnej społeczności, jeżeli ktoś będzie miał problemy kardiologiczne, otrzyma pomoc na najwyższym poziomie w Centrum Kardiologii. Daje to absolutne poczucie bezpieczeństwa, ponieważ chory otrzyma tu nie tylko pomoc medyczną, ale także ogromną dawkę wiedzy, co należy zrobić, żeby nie doszło do kolejnego incydentu kardiologicznego – dodał prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego.

Nowatorski zabieg w Szpitalu Św. Rafała

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawicieli Centrum Kardiologii Grupa American Heart of Poland, dr n. med. Paweł Kaźmierczak – dyrektor medyczny Grupy, doktor Arkadiusz Rak – kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii Centrum Kardiologii,  prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, władze samorządowe: Paweł Walo – wiceprezydent Otwocka, Marek Banaszek – burmistrz Józefowa oraz Rafał Skwiot ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Oddział Kardiologiczny PAKS w Dąbrowie Górniczej po modernizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.09.2022

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, działający w Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej został otwarty po modernizacji. Jest to jeden z największych oddziałów prowadzonych przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

American Heart of Poland świadczy usługi dla mieszkańców Zagłębia już od 17 lat. Prowadzony przez Grupę oddział realizuje pełne spektrum opieki kardiologicznej. Średnio co miesiąc otrzymuje tu pomoc prawie 200 pacjentów. Tylko w roku 2021 było to łącznie 2700 chorych, w tym 700 pacjentów zawałowych.

– W Dąbrowie Górniczej leczymy obecnie pełen profil chorób kardiologicznych. Trafiają tutaj pacjenci między innymi z chorobą niedokrwienną serca, ze stabilną formą dusznicy, z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca – wyjaśniał dr Paweł Kaźmierczak, członek zarządu, dyrektor ds. medycznych Grupy American Heart of Poland.

Modernizacja oddziału realizowana przez Grupę American Heart of Poland polegała nie tylko na odnowieniu infrastruktury i wymianie sprzętu medycznego, ale także na stworzeniu całkiem nowego układu funkcjonalnego. Dzięki przeprowadzonym pracom ośrodek zyskał dwie sale hemodynamiki skomunikowane z resztą oddziału za sprawą dwóch wind przystosowanych do transportu pacjentów na łóżkach szpitalnych. Nowy układ pomieszczeń i zwiększenie powierzchni oddziału zdecydowanie ulepszyło funkcjonowanie placówki i wpłynęło na poprawę komfortu, nie tylko pacjentów, ale również personelu medycznego.

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover

– Dzięki powiększeniu powierzchni mogliśmy rozwinąć blok operacyjny, zyskując przy tym również możliwość pozyskania nowego sprzętu i rozbudowy zaplecza technicznego. W związku z tym oferta skierowana do pacjentów kardiologicznych może być poszerzona o zabiegi, których do tej pory nie byliśmy w stanie wykonywać – tłumaczył dr n.med. Marek Kondys, ordynator III Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Dąbrowie Górniczej. – Zakończona modernizacja to bardzo istotny moment w historii naszej placówki, tym bardziej, że był to projekt bardzo skomplikowany do przeprowadzenia pod kątem technicznym i organizacyjnym. Ze względu na decyzję o zachowaniu ciągłości opieki nad naszymi pacjentami praca oddziału nie była wstrzymywana na czas remontu – wyjaśniał ordynator.

W ramach remontu oddział zyskał także dodatkowe sale dla pacjentów, które zostały wyposażone w oddzielne węzły sanitarne, system sygnalizacyjny dla pacjentów oraz instalację gazów medycznych. Obecnie oddział dysponuje 35 łóżkami, w tym 12 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego. Każde stanowisko dla pacjenta jest wyposażone w nowoczesne kardiomonitory oraz panele medyczne.

Jak zaznaczył dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii dr n.med. Tomasz Szczepanik, współpraca z Grupą American Heart of Poland i rozwój kardiologii w dąbrowskim szpitalu jest bardzo istotna, również z uwagi na onkologiczną specjalizację tej placówki. Pacjenci onkologiczni wymagają bowiem szczególnej opieki pod kątem kardiologicznym.

– Programy lekowe onkologiczne wymagają nadzoru kardiologicznego dla pełnego bezpieczeństwa pacjenta. Nie wyobrażam sobie, by w tak dużym szpitalu, gdzie mamy kilkanaście oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych zabrakło ośrodka kardiologicznego – mówił. – Kardiologia jest taką dziedziną, w której liczą się nawet nie godziny, lecz minuty. Dla mnie, jako lekarza najważniejsze jest, by opieka dla pacjenta była kompleksowa i najwyższej jakości. Stąd też w decyzji o wydzierżawieniu większej powierzchni i związanej z tym reorganizacji w innych częściach szpitala przyświecało mi przekonanie, że przyniesie to korzyści dla pacjenta – podkreślił.

Grupa American Heart of Poland (Grupa AHoP) zapewnia w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju kompleksową, opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych. Zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie dostęp do nowoczesnych procedur medycznych, również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należące do Grupy podmioty realizują 50 tysięcy hospitalizacji rocznie, związanych z zabiegami wieńcowymi.

Przeczytaj teraz

Oddział kardiologii w Szpitalu św. Elżbiety

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.09.2022

5 września 2022 roku w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie został otwarty oddział kardiologii, działający w ramach Lux Med Onkologia. Wzbogaciło to ofertę placówki o diagnostykę oraz leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego.

Dzięki współpracy z Lux Med Onkologia w Szpitalu św. Elżbiety dostępne są nowe badania nieinwazyjne, do których zaliczyć można echokardiografię serca, całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego oraz ECHO przezprzełykowe.

                   

Oferta placówki wzbogaciła się również o wykonywane zabiegi elektrofizjologiczne oraz zabiegi koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych.

Zabiegi oraz badania kardiologiczne dostępne są zarówno komercyjnie, jaki i w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital Św. Elżbiety rozszerzy zakres zabiegów z robotem da Vinci

Szpital Św. Elżbiety to specjalistyczna placówka z 90-letnią historią, zlokalizowana na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Goszczyńskiego 1.

Oferuje pomoc w nagłych wypadkach (24h/7), świadczenia w zakresie urologii, proktologii, chirurgii ogólnej, ginekologii oraz kompleksową diagnostykę, łącznie z badaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Szpital od 2020 roku należy do Grupy Lux Med.

Anna Rulkiewicz z nagrodą specjalną Forum Ochrony Zdrowia

Przeczytaj teraz

AHP będzie edukować licealistów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2022

Grupa American Heart of Poland podpisała umowę z II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach.  Edukacja jest jednym z filarów działalności Grupy.

W ramach współpracy realizowane będą wspólne projekty mające na celu przekazywanie uczniom teoretycznej i praktycznej wiedzy o działaniu podmiotów leczniczych uczestniczących w systemie opieki zdrowia. Będzie się to odbywało za pomocą warsztatów, konferencji, webinarów, praktyk i szkoleń oraz dni otwartych.

Pomysłodawcą projektu jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, ordynator oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, Grupa American Heart of Poland.

Według inicjatorów przedsięwzięcia tego typu projekty sprzyjają podejmowaniu przez uczniów trafnych decyzji w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej oraz mogą być okazją do tego, aby mogli się oni przekonać, jak ważna i wymagająca jest praca między innymi na oddziale kardiologicznym czy kardiochirurgicznym.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Źródło: American Heart of Poland

Przeczytaj teraz

Pilotaż opieki kardiologicznej w kolejnych województwach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.08.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego sieci kardiologicznej rozszerza jego realizację na województwa – łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie oraz wielkopolskie.

Jako kryterium włączenia do realizacji programu zastosowano liczbę ludności. Województwa te mają największą liczbę ludności po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem.

W pierwszym etapie pilotażu zawarto umowy na jego realizację oraz opracowano wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego. W etapie realizacyjnym, który obowiązuje od 25 listopada 2021 roku rozpoczęto realizację programu z zastosowaniem opracowanych wytycznych.

Opracowane wytyczne oraz wstępne ich przetestowanie w województwie mazowieckim pozwala na rozszerzenie obszaru realizacji programu pilotażowego o kolejne województwa..

W projekcie rozporządzenia określono, dla nowo włączonych województw czas trwania poszczególnych etapów programu. Etap organizacyjny potrwa od 12 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a etap realizacji – do 31 grudnia 2024. Został on wydłużony o około 19 miesięcy. Etap ewaluacji potrwa przez 3 miesiące od zakończenia etapu realizacji.

Poza tym w odniesieniu do województwa mazowieckiego wydłużono okres etapu realizacji.

Rozszerzono także katalog pomiotów mogących kierować pacjentów na kwalifikację do programu o poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych.

GVM Carint w Sanoku rozwija najnowsze metody leczenia

Zwiększono do 50 zł kwotę dla ośrodków za skierowanie pacjenta do kwalifikacji do programu pilotażowego. Ma to na celu objęcie opieką kardiologiczną większej liczby pacjentów.

Ze względu na świadczenia diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz związanych z nimi powikłań sercowo-naczyniowych lub narządowych, włączono do sieci kardiologicznej w ramach ośrodków współpracujących I poziomu poradnie hipertensjologiczne.

Zmieniono również definicję dla ośrodków współpracujących II poziomu przez wskazanie, że wyboru takiego ośrodka dokonuje konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym. Umożliwiono zawieranie umów w trakcie trwania okresu realizacji.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 3 sierpnia 2022 roku.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zmodernizowały oddział w Ustroniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.07.2022

Oddział Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu został zmodernizowany. Oficjalna prezentacja oddziału dla mediów i zaproszonych gości miała miejsce 27 lipca 2022.

W wyniku inwestycji powstały dodatkowe sale dla pacjentów, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Zwiększona została liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, gdzie pod opieką lekarzy przebywają pacjenci w ciężkim stanie, często zagrożenia życia. Zwiększenie liczby łóżek oznacza skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację.

Oddział jest zlokalizowany w uzdrowisku Ustroń, które jest jednym z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. W placówce realizowany jest program KOS-Zawał, którego celem jest skoordynowane, specjalistyczne leczenie i rehabilitacja pacjentów kardiologicznych.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Grupa American Heart of Poland zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację.

Placówki Grupy wspierają pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.

Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

AHP kontynuuje opiekę kardiologiczną w Mielcu

Przeczytaj teraz

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.07.2022

W Podkarpackim Centrum Interwencji Sercowo – Naczyniowych w Sanoku, prowadzonym przez spółkę GVM Carint, zainstalowano zaawansowany aparat RTG z mobilnym ramieniem C – Cios Alpha. Aparat zapewnia dokładne obrazy wszystkich naczyń i struktur, wykorzystywany jest w kardiologii zabiegowej.

Zastosowana w nim technologia Retina przekształca promieniowanie rentgenowskie w wysokiej jakości obrazy, natomiast technologie CARE zapewniają najniższy poziom dawki promieniowania jonizującego podczas wykonywanych procedur. Równowaga pomiędzy jakością obrazu a zastosowaną dawką daje operatorowi pewność diagnostyczną przy minimalnym narażeniu pacjenta na promieniowanie jonizujące.

-Dobro naszych pacjentów, szybka i precyzyjna diagnostyka oraz nowoczesne metody leczenia to nasz priorytet. W naszych ośrodkach inwestujemy w najnowocześniejsze technologie medyczne, również w Sanoku. Instalacja aparatu RTG Cios Aplha jest tego najlepszym dowodem – mówi Sebastian Kawalec, prezes spółki GVM Carint.

Aparat będzie wykorzystywany w pracowni przede wszystkim do zabiegów z zakresu elektrokardiologii.

-Dedykujemy ten nowoczesny sprzęt do wszczepień rozruszników, kardiowerterów, kardiowerterów – defibrylatorów, do wykonywania zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca. Będziemy go wykorzystywać również do wykonywania zabiegów strukturalnych w sercu, tzw. zabiegów zamykania ubytków PFO / ASD. Niektóre tego typu zabiegi charakteryzuje długi czas trwania ze względu na stopień ich skomplikowania, dlatego ten aparat poprawi bezpieczeństwo pacjentów, ograniczając narażenie na promieniowanie, ale też zwiększy komfort pracy lekarzy operatorów, poprawi obrazowanie – mówi dr Andrzej Wiśniewski, ordynator Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo – Naczyniowych w Sanoku.

Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu

– Cieszymy się, że pacjenci z powiatu sanockiego, ale też leskiego i ustrzyckiego mają dostęp do wysokiej jakości usług medycznych i nowoczesnych technologii, a tym samym, nie muszą jeździć do odległych i akademickich ośrodków kardiologicznych, by skorzystać z wysokospecjalistycznego leczenia. Mają dostęp do leczenia tu na miejscu, zarówno w SPZOZ w Sanoku w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, jak i w znajdującym się w sanockim szpitalu Oddziale Kardiologii Inwazyjnej G.V.M. Carint – mówi starosta sanocki Stanisław Chęć.

G.V.M. Carint od wielu lat prowadzi w Sanoku kardiologiczne leczenie zabiegowe, w tym pełni całodobowy dyżur zawałowy oraz realizuje pełnoprofilowe leczenie zabiegowe chorób serca i układu krążenia (procedury wieńcowe, takie jak koronarografia i elektroterapia: wszczepienia rozruszników serca, kardiowerterów / resynchronizatorów, ablacje zaburzeń rytmu serca; leczenia wad strukturalnych serca, tj. przezskórne zamykanie ubytków PFO / ASD) przy ścisłej współpracy z SPZOZ w Sanoku i oddziałem kardiologii zachowawczej sanockiego szpitala.

G.V.M. Carint prowadzi także Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu oraz Oddział Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki oraz Pracownię Elektrofizjologii w Szpitalu w Myszkowie. W ramach sieci Carint działają także pracownie hemodynamiczne w Radomsku i Zakopanem, Carint współpracuje też ze szpitalami w Tarnowie i Stalowej Woli.

Przeczytaj teraz

AHP kontynuuje opiekę kardiologiczną w Mielcu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2022

Grupa American Heart of Poland podpisała 30 czerwca 2022 roku  ze Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu 10-letnią umowę na kontynuację opieki kardiologicznej nad pacjentami tej placówki. Umowa zagwarantuje nie tylko kontynuację świadczeń kardiologicznych od 1 stycznia 2023 roku, ale także zwiększenie zakresu świadczonych usług. Poza kardiologią inwazyjną Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, działające w ramach Grupy American Heart of Poland, zrealizują także nieinwazyjną opiekę kardiologiczną. W planach jest też między innymi zwiększenie liczby łóżek, zakup nowoczesnego sprzętu oraz rozszerzenie pakietu świadczeń.

Łącznie Grupa American Heart of Poland chce zainwestować w rozwój mieleckiego Szpitala około 10 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na kompleksowe przygotowanie przestrzeni do rozszerzonej działalności Grupy, stąd też inwestycje obejmą na przykład zakup  sprzętu, niezbędnego do operacji kardiologicznych oraz utworzenie drugiej nowoczesnej pracowni hemodynamiki. Baza łóżkowa zwiększy się niemal dwukrotnie, z 15 do 25 łóżek.

– Z perspektywy pacjenta można mówić po prostu o rozwoju kardiologii w mieleckim szpitalu – Grupa American Heart of Poland pod tym kątem staje się taką wewnętrzną komórką współpracującą z placówką – mówił podczas uroczystości podpisania umowy Adam Szlachta, prezes zarządu American Heart of Poland. – Bardzo dużą wagę będziemy przykładać również do darmowych świadczeń, konsultacji pacjentów, rehabilitacji po zawale serca oraz działań nakierowanych na profilaktykę i  edukację prozdrowotną – zaznaczył.

W ramach takiej kompleksowej opieki na terenie placówki w Mielcu wdrożony zostanie np. Program Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał). Zapewnia on opiekę skoordynowaną nawet do 12 miesięcy po zawale serca, podczas której pacjent może przejść od leczenia ostrej fazy do leczenia rehabilitacyjnego. Jak podkreśla Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek zarządu American Heart of Poland, takie działania mogą redukować śmiertelność pacjentów zawałowych nawet o 30 procent. Grupa American Heart of Poland w swojej działalności w mieleckim Szpitalu chce również zadbać o rozwój i kształcenie kadry lekarskiej – zgodnie z podpisaną umową będzie zabiegać o dwa miejsca specjalizacyjne dla rezydentów, w celu zwiększenia potencjału lekarzy kardiologów z regionu.

– Podpisanie umowy między szpitalem a Grupą American Heart of Poland jest naprawdę dużym osiągnięciem dla mieleckiej placówki i ważną chwilą dla wszystkich pacjentów. Warunki, które są zawarte w umowie, bardzo korzystnie wpłyną w przyszłości na poziom bezpieczeństwa naszych pacjentów – podkreślił starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak. – Praktycznie już za kilka miesięcy będziemy mieli całe spektrum usług kardiologicznych, a finanse szpitala staną się zdecydowanie korzystniejsze – dodał.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Grupa American Heart of Poland będzie się też angażować w profilaktykę kardiologiczną. W planie jest uruchomienie Klubu Pacjenta – czyli cyklu bezpłatnych spotkań dla pacjentów, którzy mają problemy kardiologiczne lub też chcieliby po prostu zgłębić temat profilaktyki chorób układu naczyniowego. Klub Pacjenta ma być platformą do rozmowy i dzielenia się z pacjentami wiedzą na temat tego, jak nawet drobnymi zmianami w swoim codziennym życiu mogą znacząco poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną.

– Od samego początku rozmów jako szpital określiliśmy nasze cele – przede wszystkim zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu do usług kardiologicznych, rozszerzenie panelu usług kardiologicznych i zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej dla pozostałych pacjentów – podsumował Jarosław Kolendo, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

Oddział kardiologiczny Szpitala w Mielcu jest jednym z 24 ośrodków medycznych w kraju, zarządzanych przez Grupę American Heart of Poland. Grupa American Heart of Poland zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Źródło: www.ahop.pl

Przeczytaj teraz

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

14 czerwca 2022 Starostwo Powiatowe w Pile oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie świadczenia usług kardiologicznych przez American Heart of Poland w szpitalu w Pile. Grupa będzie sprawować opiekę nad pacjentami w pilskiej placówce przez co najmniej 10 lat.

AHP będzie prowadzić w placówce oddział kardiologii, w planach jest jego modernizacja, zakup nowoczesnego sprzętu oraz otwarcie dwóch pracowni hemodynamiki. Zwiększy się również liczba miejsc dla pacjentów – docelowo oddział będzie dysponować 35 łóżkami, łącznie z 10-łóżkowym oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego.

10 mln zł na inwestycje

Przejęcie opieki nad oddziałem kardiologii w Pile jest kolejnym krokiem Grupy American Heart of Poland w realizowaniu misji docierania ze swoją ofertą do mieszkańców całego kraju. W północno-zachodniej Polsce Grupa jest już między innymi operatorem całego szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Jak podkreśla dyrektor medyczny Grupy Paweł Kaźmierczak, Piła jest dla American Heart of Poland bardzo ważnym ośrodkiem – biorąc pod uwagę kategorię szpitali powiatowych, jest to jedna z największych placówek w Polsce.

– Naszą dewizą jest wprowadzenie profesjonalnej kardiologii pod strzechy – podkreśla Paweł Kaźmierczak. – Dla realizacji tej misji w Pile zadeklarowaliśmy się zainwestować 10 milionów złotych w wyposażenie i rozbudowę oddziału kardiologii, dzięki czemu będziemy mogli nie tylko zapewnić jeszcze wyższy standard opieki nad pacjentami, ale również zwiększyć liczbę dostępnych w szpitalu miejsc – dodaje.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Z punktu widzenia pacjentów nie zmieni się procedura korzystania z opieki medycznej – podniesie się jej standard, nadal natomiast będzie ona świadczona w sposób bezpłatny, na podstawie kontraktu z NFZ. Już teraz pilski szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny jako dowód spełnienia najwyższych standardów leczenia.

– Wartość księgowa obecnego sprzętu, jakim dysponuje oddział kardiologii, wynosi około 5 milionów złotych. Teraz w ciągu dwóch lat zostanie zainwestowanych w oddział 10 milionów złotych. To będzie ogromny skok jakościowy, jeśli chodzi o możliwości leczenia pacjentów – wyjaśniał podczas konferencji prasowej starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Kompleksowa opieka KOS-zawał

Wśród innowacji wdrażanych przez Grupę w pilskiej placówce znajdzie się również program specjalistycznej opieki po zawale, tzw. KOS-zawał. Jest to kompleksowa oferta opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, która składa się z czterech modułów obejmujących między innymi leczenie zachowawcze i diagnostykę, leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne, rehabilitację kardiologiczną i elektroterapię oraz specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca.

– Jednym z podstawowych celów współpracy z Grupą American Heart of Poland jest pewnego rodzaju dźwignia finansowa. Mamy świadomość pewnych różnic, które oddzielają nas od szpitali o podobnym zakresie funkcjonowania – mówi Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. – Obecność Grupy pozwoli nam na skrócenie tego dystansu, między innymi za sprawą nowych inwestycji skierowanych na kardiologię, a następnie chirurgię naczyniową. – tłumaczy.

Grupa American Heart of Poland oferuje świadczenia sercowo-naczyniowe, należące do niej podmioty wykonują rocznie 47 tysięcy zabiegów wieńcowych, co plasuje Grupę na pierwszym miejscu w kraju. Rocznie we wszystkich oddziałach zarządzanych przez Grupę AHP leczonych jest ponad 120 000 chorych. Do Grupy należą również szpitale wielospecjalistyczne, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Oddział kardiologiczny Szpitala w Pile będzie już 24 tego typu ośrodkiem medycznym w kraju, zarządzanym przez Grupę American Heart of Poland.

Przeczytaj teraz

Grupa AHP przejęła szpital w Drawsku Pomorskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.05.2022

W kwietniu 2022 Grupa American Heart of Poland przejęła zarządzanie szpitalem w Drawsku Pomorsku. Nowy zarządca rozpoczął inwestycję dotyczącą budowy lądowiska dla śmigłowców ratowniczych. Dotychczas placówkę prowadziła spółka Szpitale Polskie.

– Przejęcie Szpitala w Drawsku Pomorskim to dla nas potwierdzenie, że Grupa American Heart of Poland stale się rozwija i stanowi ważny i zauważalny element mapy zdrowotnej Polski – mówi Adam Szlachta, prezes zarządu American Heart of Poland. – Jest to placówka o bardzo dużym znaczeniu i możliwościach. Tylko w ubiegłym roku szpital przyjął ponad 10,5 tysiąca pacjentów i wykonał ponad 1,6 tysiąca operacji, a w 13 poradniach udzielano ponad 27 tysięcy porad.

27 maja 2022 odbędzie się uroczystość inauguracji działalności Grupy AHoP w Drawsku. Podczas uroczystości zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona patronce szpitala Matce Teresie z Kalkuty. Przedstawiony zostanie również plan transformacji szpitala.

Jednym z istotnych punktów tego planu jest budowa szpitalnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych – prace w tym zakresie już są prowadzone, a 27 maja 2022 nastąpi symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego. Otwarta zostanie również nowoczesna sala hybrydowa do zabiegów kardiologicznych.

Drawski Szpital w tej chwili dysponuje oddziałem ratunkowym, oddziałem intensywnej terapii i anestezjologii, oddziałem chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej-ortopedycznej, oddziałem ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, pediatrycznym, a także kardiologicznym z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego. Odział ten prowadzi spółka Nafis (spółka z grupy AHP).

Edukacja i profilaktyka

Placówka posiada również poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, oferuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, prowadzi pracownie i laboratoria diagnostyczne oraz zakład diagnostyki radiologicznej. Działa tutaj szkoła rodzenia, a także wdrażane są liczne programy profilaktyczne, w ramach których organizowanych jest wiele akcji, jak np. Dzień Zdrowia Dziecka, profilaktyka raka prostaty czy „Różowa wstążka”.

W ramach uroczystości inauguracyjnych zaplanowana została również konferencja dla lekarzy „Z sercem do pacjenta”, w ramach której o nowych technologiach w leczeniu opowie prof. dr hab. med. Andrzej Bochenek, kardiochirurg i współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (z Grupy AHP).

Tego dnia zostanie też zorganizowany dla pacjentów cykl bezpłatnych wykładów na temat profilaktyki i leczenia chorób serca.

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadziła dwie placówki, oprócz szpitala w Drawsku, także w Sztumie. Spółka w październiku 2021 złożyła wniosek o upadłość.

Szpitale Polskie złożyły wniosek o upadłość

Przeczytaj teraz

Carint rozbuduje centrum kardiologii w Oświęcimiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.03.2022

Spółka G.V.M Carint rozbuduje centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii działające na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Do istniejącego obiektu zostanie dobudowany pawilon o powierzchni 730 mkw. Budynek ma być oddany do użytku w 2023 roku.

Umowę na dzierżawę szpitalnego gruntu pod inwestycję podpisali 2 marca 2022 roku:  Sebastian Kawalec, prezes zarządu i Luca Vegettim, członek zarządu spółki oraz Edward Piechulek, dyrektor szpitala.

Dzięki inwestycji pacjenci zyskają dostęp do nowej infrastruktury, która wzmocni specjalistyczną opiekę kardiologiczną w regionie oraz poprawi bezpieczeństwo i kompleksowość leczenia.

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii GVM Carint w Oświęcimiu od ponad 12 lat zapewnia pacjentom powiatu oświęcimskiego i wadowickiego dostęp do diagnostyki i zabiegowych procedur kardiologicznych. Szpitalne świadczenia medyczne są dostępne dla pacjentów bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

– Uczestniczymy w epokowym wydarzeniu w historii tego szpitala. Rozbudowa centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii jeszcze bardziej podniesienie poziom świadczonych usług w tym zakresie. Po trzech latach zmagań z różnymi przeciwnościami, najpierw losu, potem politycznymi doprowadziliśmy etap wielkiego projektu do końca. To będzie ośrodek na miarę XXII wieku, bo na miarę obecnego stulecia usługi w Carincie świadczone są już od dawna – powiedział starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

– Cieszymy się, że swoje decyzje inwestycyjne Carint dalej wiąże z naszym szpitalem. Za fachową i skuteczną pomoc dla naszych mieszkańców serdecznie dziękujemy – dodał starosta.

Zobacz film na temat rozbudowy centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii w Oświęcimiu>>>

Edward Piechulek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu powiedział, że budynek to nie tylko mury.

– Będziemy mieć na terenie szpitala powiatowego kardiologię na najwyższym poziomie – powiedział dyrektor.

Podczas podpisania umowy obecny był również profesor Dariusz Dudek, prezydent Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI), twórca sieci placówek kardiologii interwencyjnej – GVM Carint Holding.

– Dla mnie to szczególny dzień. Wiele lat temu spotkaliśmy się przy otwarciu oddziału w Oświęcimiu. Wówczas w tej ceremonii uczestniczył prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dla mnie to duża satysfakcja, że na dzisiejszej uroczystości reprezentuję zarząd ETK – podkreślił profesor Dudek – Kilkanaście lat temu otwarliśmy w Oświęcimiu centrum, bo nie było tu wtedy leczenia zawałów serca w postaci interwencyjnej, a jedynie leczenie farmakologiczne, z bardzo dużą śmiertelnością. Centrum odegrało swoją rolę poprzez wprowadzenie zabiegów inwazyjnych – dodał prof. Dariusz Dudek.

Wizualizacja rozbudowanego centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii w szpitalu w Oświęcimiu

     

Od momentu powstania oddziału hospitalizowano w nim ponad 10.000 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym a obecnie leczonych jest przeszło 1.000 pacjentów kardiologicznych rocznie. Centrum Kardiologii GVM Carint realizuje całodobowe zabezpieczenie dyżurowe dla pilnych przypadków kardiologicznych, w tym zawałów serca, gdzie czas do podjęcia interwencji odgrywa kluczową rolę, stąd w celu skrócenia czasu dojazdu istotny jest szybki dostęp do leczenia zabiegowego blisko miejsca zamieszkania.

-Centrum dzięki stałym inwestycjom i wykwalifikowanej kadrze medycznej już dziś zapewnia szeroki zakres świadczeń kardiologii zabiegowej, między innymi w obszarze elektroterapii (wszczepienia stymulatorów serca, kardiowerterów, ablacje zaburzeń rytmu serca) i leczenia wad strukturalnych serca (przezskórne zamykanie ubytków PFO / ASD). Na aktualnej powierzchni centrum napotkaliśmy jednak ograniczenia – mówi Sebastian Kawalec Prezes G.V.M. Carint.

Czytaj także: Nowe świadczenia w Centrum Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim >>>

-Rozbudowa stała się koniecznością z uwagi na dużą liczbę osób leczonych, wydłużone hospitalizacje coraz starszych pacjentów oraz brak drugiej, niezależnej od przypadków pilnych sali zabiegowej w reżimie hybrydowym. Brakowało również kompleksowej opieki kardiologicznej, czyli zapewnienia rehabilitacji po przebytym zawale serca. Dlatego w jednym z elementów planowanego budynku jest również poradnia z rehabilitacją kardiologiczną. Chodzi o to, by każdy po zawale serca przeszedł kompleksową opiekę przez minimum rok – wyjaśnił prof. Dudek.

-Nie da zapewnić dalszego rozwoju medycznego centrum w obecnie zajmowanych niecałych 600 mkw, w szczególności przy aktualnej sytuacji demograficznej starzejącego się społeczeństwa. Chcemy również nieustannie podnosić komfort pobytu pacjentów. Nowy dwupiętrowy budynek o powierzchni 730 mkw zostanie połączony z obecnym oddziałem kardiologii GVM Carint, zlokalizowanym na I piętrze pawilonu nr III Szpitala. Na parterze nowego pawilonu znajdą się między innymi: nowa izba przyjęć oraz oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej. Z kolei piętro zostanie przeznaczone na hybrydową salę operacyjną oraz nowy oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Rozbudowany zostanie również parking. – mówi Sebastian Kawalec Prezes G.V.M. Carint.

Wizualizacja rozbudowanego centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii w szpitalu w Oświęcimiu

– To przykład bardzo dobrego partnerstwa publiczno-prywatnego. Obie strony są wygrane – dodał prof. Dariusz Dudek.

– Szpital ma w umowie uwzględniony szereg zabezpieczeń w stosunku do prywatnego podmiotu. Spodziewamy się szeregu korzyści, choćby z tytułu najmu powierzchni. Spodziewamy się także zwiększenia liczby usług medycznych, które realizujemy na rzecz Carintu – podkreślił dyrektor Edward Piechulek.

– W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o osobie śp. starosty Marcina Niedzieli, który mocno angażował się w cały ten proces. To co najważniejsze: firma Carint realizuje usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ, co oznacza, że są one dla pacjentów bezpłatne i świadczone na najwyższym możliwym poziomie – stwierdził wicestarosta Paweł Kobielusz, który w ostatnich miesiącach monitorował cały proces z ramienia zarządu powiatu, dodając że zarząd powiatu w Oświęcimiu, dyrekcja Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu i spółka Carint dokładają wszelkiej starań, aby wszyscy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego byli zabezpieczeni w usługi kardiologiczne na najwyższym możliwym poziomie.

Budynek ma zostać oddany do użytku w III kwartale 2023 roku. Rozbudowa nie obciąża budżetu szpitala oraz powiatu, finansowana jest przez Carint dzięki wsparciu włoskiego partnera Gruppo Villa Maria S.p.A.

Włoska firma świadczy usługi medyczne od 1973 roku i dysponuje 125 salami operacyjnymi między innymi we Włoszech, Francji, Polsce.

Carint  prowadzi także placówkę we Lwowie, gdzie w miejscowym centrum kardiologii i kardiochirurgii wciąż, mimo rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie, nieprzerwanie leczeni są pacjenci.

Przeczytaj teraz

Pionierskie na skalę światową operacje arytmii w Szpitalu Medicover

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2022

W grudniu 2021 roku w Klinice Kardiologii Szpitala Medicover w Warszawie wykonano pierwsze na świecie zabiegi łączące krioablację z ablacją pulsacyjnym polem elektrycznym. Można oczekiwać, że ta nowatorska technika pozwoli na poprawę wyników leczenia i skrócenie czasu ablacji migotania przedsionków.

Pacjentami byli dwaj mężczyźni w wieku 32 i 60 lat. Obie ablacje zakończyły się powodzeniem.

Zabiegi zostały przeprowadzone przez doktora Pawła Derejko ze Szpitala Medicover oraz doktora Atula Vermę, profesora na Uniwersytecie w Toronto. Ablacja obejmowała izolację żył płucnych oraz tylnej ściany lewego przedsionka za pomocą specjalnego cewnika PFCA zasilanego przez opatentowane urządzenia do krioablacji Adagio iCLAS™ i ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym (PFA).

-PFCA jest unikalnym połączeniem opracowanej przez firmę Adagio techniki krioablacji w ultra-niskiej temperaturze (ULTC, ultra-low temperature cryoablation), po której natychmiast wykonuje się ablację polem elektrycznym (PFA, pulsed field ablation), przy użyciu tego samego cewnika – informuje dr Atul Verma.

-W wyniku krótkotrwałej krioablacji dochodzi do zamrożenia fragmentu tkanki mięśnia sercowego, co umożliwia skupienie pola elektrycznego na zamrożonych obszarach i ograniczenie działania prądu w innych tkankach i narządach. W praktyce eliminuje to efekty uboczne towarzyszące tradycyjnej metodzie PFA, takie jak skurcze mięśni szkieletowych, działanie na nerw przeponowy i powstawanie mikropęcherzyków. Jednocześnie celowemu uszkodzeniu podlegają wyłącznie komórki mięśnia sercowego pozostające w bezpośredniej styczności z cewnikiem. Cewnik pokryty lodem pozwala na dostarczanie impulsów o wyższym napięciu bez tych niepożądanych efektów. Ponadto ULTC ułatwia stabilny kontakt z tkankami poddawanymi ablacji – wyjaśnia.

-Połączenie ULTC i PFA w PFCA wykorzystuje zalety i eliminuje ograniczenia obu technologii – podsumowuje Olav Bergheim, prezes i dyrektor generalny Adagio Medical.

Korzyści płynące z użycia nowej technologii zaobserwowane w badaniach przedklinicznych przedstawiono na początku 2021 roku, a teraz potwierdzono je w trakcie pierwszych przełomowych zabiegów u ludzi. Otwiera to nowe możliwości dla osób leczonych z powodu migotania przedsionków.

Wyniki i doświadczenia kliniczne płynące z wykonanych procedur zostały przedstawione 15 stycznia 2022 roku na konferencji „AF Symposium 2022” w Nowym Jorku, najważniejszym wydarzeniu medycznym dotyczącym zabiegowego leczenia migotania przedsionków.

-Fakt, że te innowacyjne zabiegi zrealizowane zostały z powodzeniem właśnie w Szpitalu Medicover, jest dla nas wyróżnieniem, ale i potwierdzeniem naszego szeroko pojmowanego przygotowania do przeprowadzania najwyższej klasy operacji ratujących życie i poprawiających jakość życia pacjenta -– mówi dr hab. n. med. Paweł Derejko, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Medicover, ekspert w zakresie ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca (arytmii).

W Szpitalu Medicover wykonywanych jest przeciętnie 450 ablacji w ciągu roku. Do chwili obecnej wykonano ich prawie trzy tysiące. Większość chorych poddawanych ablacji to chorzy z migotaniem przedsionków, czyli arytmią, która poza pogorszeniem jakości życia, istotnie zwiększa śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że w Polsce zmaga się z nią około 400 000 pacjentów.

Dr hab. n. med. Paweł Derejko (po prawej) oraz dr Atul Verma (w środku) z personelem operacyjnym

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt w Miedziowym Centrum Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.12.2021

Regionalny Ośrodek Kardiologiczny szpitala, będącego częścią Miedziowego Centrum Zdrowia z Lubina, wzbogacił się o nowy sprzęt, który trafił do pracowni angiografii i hemodynamiki.

Pracownia została wyposażona w angiograf, umożliwiający wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych, małoinwazyjnych zabiegów na sercu, takich jak udrożnienie naczyń wieńcowych w zawale serca i w przewlekłej chorobie niedokrwiennej serca czy procedury wszczepiania układów stymulujących.

Wykorzystanie takiego sprzętu pozwala między innymi kontrolować i minimalizować poziom narażenia na promieniowanie przy zachowaniu najlepszej jakości obrazu.

Pracownia angiografii i hemodynamiki w MCZ wykonuje pełny zakres usług, takich jak między innymi rewaskularyzacja tętnic wieńcowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik wewnątrznaczyniowych oraz procedury wszczepiania układów stymulujących: rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów czy defibrylatorów do terapii resynchronizacji (CRT).

Czytaj także: Nowy sprzęt w szpitalu Gajda-Med w Pułtusku>>>

Wykonywane są tutaj również badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji mięśnia przedsionków, w terapii zaburzeń rytmu serca.

Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi w Lubinie szpital, w którym działają oddziały – okulistyczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, diabetologiczny, gastroenterologiczny, otolaryngologiczny, rehabilitacji kardiologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także przychodnia i zakład rehabilitacji leczniczej.

Centrum prowadzi także placówki w Legnicy, Głogowie, Rudnej i Chobieni.

W strukturach MCZ znajduje się też Miedziowe Centrum Medycyny Pracy oraz Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych, które obsługują firmy na terenie Zagłębia Miedziowego.

Miedziowe Centrum Zdrowia  jest spółką akcyjną, której 100 procent udziałów należy do KGHM Polska Miedź S.A.

Czytaj także: Nowa metoda leczenia w szpitalu Swissmed>>>

Przeczytaj teraz

Nowatorski zabieg w Centrum Kardiologii Scanmed 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.11.2021

Lekarze z Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku przeprowadzili jako pierwsi w województwie warmińsko-mazurskim i jedni z nielicznych w kraju, nowatorski zabieg pozwalający na przywrócenie fizjologicznego skurczu komór serca. Skomplikowana procedura polega na wszczepieniu stymulatora w strukturę o bardzo niewielkich rozmiarach.  

Zabiegi tego typu przeprowadza się zaledwie w kilkunastu ośrodkach w Polsce. Procedura przynosi zauważalne korzyści w postaci lepszego znoszenia wysiłku oraz znacznego poprawienia komfortu życia. Jednak jej największą zaletą jest fakt, że nie powoduje niewydolności serca, co zdarza się czasem w przypadku klasycznej stymulacji. Mimo to nadal przeprowadza się ją dość rzadko, ponieważ jest czasochłonna, skomplikowana i wymaga użycia dodatkowego sprzętu. 

Elektroda nie jest bowiem umieszczana jak w większości przypadków w komorze, ale w pęczku Hisa, który stanowi część układu przewodzącego impulsy elektryczne w sercu. To pozwala na przywrócenie fizjologicznej drogi przepływu prądu. Wymaga to jednak ogromnej precyzji i doświadczenia. 

Czytaj także: Odpowiednie zarządzanie pozwoliło przetrwać wyzwania pandemii>>>

– Pęczek Hisa jest niewielką strukturą. Ma zaledwie około centymetra długości i około milimetr grubości. Nie widać go na skopii rentgenowskiej, można jedynie spodziewać się, gdzie leży i cierpliwie szukać jego elektrycznego śladu. A gdy już go znajdziemy może okazać się, że parametry elektryczne są niewystarczające i trzeba szukać na nowo – mówi dr n. med. Marcin Gułaj, lekarz z Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku, który przeprowadził zabieg. 

Metoda, finansowana w ramach kontraktu z NFZ, została przeprowadzona w Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku, u dwojga pacjentów w wieku 80 i 77 lat.  

– Staramy się rozwijać w naszej placówce innowacyjne procedury, o których wiemy, że dają pacjentom jak najwięcej korzyści. Stymulacja pęczka Hisa jest szansą dla wielu osób na powrót do normalnego życia. Nasz zespół jest przygotowany do przeprowadzania tego zabiegu, stąd mam nadzieję, że przestanie być rzadkością, a stanie się coraz częściej stosowaną i rekomendowaną metodą – mówi Artur Zalewski, ordynator Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku. 

Centra kardiologii Scanmed działają także w Bielsku Podlaskim, Częstochowie, Krakowie, Chorzowie, Kluczborku, Kutnie, Iławie, Raciborzu, Sosnowcu, Szczecinku, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim i Krakowie. 

Czytaj także: Centrum Kardiologii Scanmed w Bielsku Podlaskim planuje rozwój świadczeń>>>

Scanmed prowadzi także centra medyczne w 23 miastach w Polsce, między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Pabianicach. 

W skład Grupy Scanmed wchodzą też dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). 

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w Centrum Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.11.2021

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii GVM Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz kolejny poszerzyło ofertę świadczeń kardiologicznych i zaoferowało zabieg rotablacji. 

Jest to zabieg stosowany u pacjentów, u których jedynym sposobem na poszerzenie naczyń wieńcowych jest modyfikacja ich budowy poprzez zniwelowanie zwapnień w obszarze naczyń.  

Metoda jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim działa od ponad 15-tu lat. Carint prowadzi także Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu, Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Sanoku, Oddział Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki oraz Pracownię Elektrofizjologii w szpitalu w Myszkowie, pracownie hemodynamiczne w Radomsku i Zakopanem oraz współpracuje ze szpitalami w Tarnowie i Stalowej Woli.  

Czytaj także: Nowatorski zabieg w Centrum Kardiologii Scanmed>>> 

W Ostrowcu Świętokrzyskim Carint prowadzi od 2020 roku Centrum Medyczne “Serce i Zdrowie”. Placówka zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę – od konsultacji specjalistycznych w poradni, przez diagnostykę obrazową, po leczenie zabiegowe małoinwazyjnymi technikami chirurgicznymi w warunkach szpitalnych.   

Spółka GVM Carint  powstała w październiku 2007 roku, łącząc ze sobą długoletnie doświadczenia włoskiej firmy medycznej Gruppo Villa Maria SPA z polską spółką medyczną Carint.   

Przeczytaj teraz

IMed24 współpracuje z Europ Assistance

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.10.2021

Centrum Medyczne iMed24 z Krakowa nawiązało współpracę z firmą Europ Assistance Polska, dla której będzie świadczyć usługi telekardiologiczne.  

Będą one obejmować długoterminowe rejestrowanie zapisu EKG oraz telekonsultacje lekarskie. 

Europ Assistance Polska oferuje usługi assistance w kilku branżach. Zdalna opieka kardiologiczna z wykorzystaniem Comarch CardioVest to nowa usługa w portfolio firmy. 

Centrum Medyczne iMed24 funkcjonuje od 2012 roku. W placówce działa kilkanaście poradni specjalistycznych.  

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie>>>

Częścią iMed24 jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, w którym gromadzi się, przechowuje, przetwarza oraz analizuje dane z urządzeń pomiarowych, pozwalających na zdalny monitoring pacjentów.   

Placówka oferuje także screening medyczny, czyli badania telemedyczne w miejscu pracy. Mogą to być profilaktyczne badania kardiologiczne, dietetyczne, dermatologiczne lub osteoporotyczne.  

Centrum Medyczne iMed24 wchodzi w skład spółki Comarch Healthcare S.A. Mieści się w Krakowie przy ulicy Życzkowskiego 29. 

Przeczytaj teraz
Page 1 of 3
1 2 3