Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w Gdańsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zwiększa o 12 limit miejsc na kierunku lekarskim, na studiach niestacjonarnych w języku polskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Po nowelizacji uczelnia ta będzie dysponować 60 miejscami na studiach prowadzonych tym trybem.

Poza tym na tej uczelni jest 316 miejsc na jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej prowadzonych w języku polskim, 6 miejsc na tych studiach dla cudzoziemców, a także 171 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż polski.

Czytaj także: Trzy uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy>>>

Limity przyjęć na studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostały określone w rozporządzeniu, które weszło w życie 19 lipca 2019, jednak już po tej dacie do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek GUMedu w sprawie zwiększenia limitu.

Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym dotacje z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów otrzymują wyłącznie uczelnie publiczne na kształcenie studentów studiów stacjonarnych, zatem zwiększenie limitów przyjęć na kierunku lekarskim w formie niestacjonarnej nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków z budżetu państwa.

Uwagi do projektu można przekazywać do 9 sierpnia 2019 roku.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 31 lipca 2019.

Przeczytaj teraz