Program ochrony zdrowia psychicznego trafił do konsultacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2023

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Jest on kontynuacją programu realizowanego w latach 2017-2022.

Program zakłada upowszechnienie zintegrowanego i kompleksowego systemu ochrony zdrowia psychicznego. Priorytetowe zadania programu skupione są na rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych poprzez centra zdrowia psychicznego oraz na tworzeniu nowych ośrodków opartych na trzech poziomach referencyjnych na rzecz rozwoju psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zgodnie z dokumentem upowszechnione mają być zróżnicowane formy pomocy i wsparcia społecznego, aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy, a także udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Allenort dołącza do MindHealth

Planowane działania mają także zapobiegać stygmatyzacji i wykluczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, na przykład w jednostkach systemu oświaty.

Za realizację programu będzie odpowiedzialny minister zdrowia, który będzie także koordynował wykonanie zadań określonych w jego ramach.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 stycznia 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>

Będą zmiany w centrach zdrowia psychicznego

Przeczytaj teraz