Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o refundacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji przyjęty przez Radę  Ministrów ma poprawić dostęp pacjentów, w tym głównie osób z niepełnosprawnościami, do wyrobów medycznych. Zmienione przepisy pozwolą na usprawnienie procesu zaopatrywania w wyroby medyczne, takie jak na przykład wkładki ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, soczewki.

Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, osób wystawiających zlecenia, jak i ich realizatorów. Nowe rozwiązania uwzględniają postulaty pacjentów, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych.

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano także kwestie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to było  dotychczas, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

Czytaj także: Projekt ustawy o refundacji usprawni proces zaopatrzenia w wyroby medyczne>>>

Zaproponowane zmiany ograniczą biurokrację, doprowadzą do skrócenia czasu niezbędnego do wypełnienia druku zlecenia, a także pozwolą na wprowadzenie uproszczonych wzorów zleceń, co pozwoli na zmniejszenie objętości dokumentu o ponad połowę względem obowiązującego.

Ponadto, zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. na pieluchomajtki) będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie, o ile weryfikacja zlecenia odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Nowe rozwiązania dotyczące zleceń na wyroby medyczne mają obowiązywać od 1 września 2019 roku.

W 2018 roku zrealizowanych zostało 4,6 mln zleceń współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym 1,6 mln zleceń jednorazowych i 3 mln zleceń comiesięcznych, a budżet na refundację wyrobów medycznych wyniósł 1,2 mld zł.

Przeczytaj teraz