Od 31 sierpnia – pilotaż w sprawie żywienia w szpitalach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.08.2019

31 sierpnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Celem programu ma być wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych a także propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji.
Rozliczenie pilotażu będzie się odbywać według stawki w wysokości 18,20 zł za osobodzień pobytu na oddziale.

Realizatorem pilotażu będzie mógł być każdy podmiot posiadający umowę z NFZ, który na jej podstawie udziela świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego na oddziałach o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej.

Czytaj także: Rośnie wartość rynku usług psychiatrycznych>>>

Wskaźnikami realizacji pilotażu będą: liczba kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, które skorzystały z pilotażu, liczba realizatorów pilotażu, liczba osobodni pobytu oraz wartość środków finansowych poniesionych na realizację pilotażu przez NFZ w stosunku do środków finansowych planowanych na realizację pilotażu.

Przewidziano również wskaźniki rezultatu i oddziaływania. Sposób pomiarów tych wskaźników przez NFZ uwzględni dane ze sprawozdawczości NFZ i dane przekazane przez realizatorów pilotażu.

Realizacja pilotażu potrwa 24 miesiące.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 sierpnia 2019 roku (poz. 1537).

Przeczytaj teraz