Fundacja Hospicjum Onkologiczne otwiera nowe hospicjum stacjonarne w Bramkach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2023

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z siedzibą w Warszawie już w czerwcu 2023 r. uruchamia hospicjum stacjonarne w miejscowości Bramki koło Błonia. Nowa placówka medyczna ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej.

Rosnąca potrzeba

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na opiekę paliatywną w Polsce, Fundacja Hospicjum Onkologiczne (FHO) poszerza swoją działalność o nowe hospicjum stacjonarne, które mieści się w miejscowości Bramki k. Błonia. Swoje usługi kieruje przede wszystkim do mieszkańców powiatów: warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, grodziskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego. Hospicjum w Bramkach oferuje opiekę w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie, dobre praktyki i standardy, jakie Fundacja stworzyła w hospicjum w Warszawie.

Dla pacjenta

Nowe hospicjum w Bramkach mieści się przy ul. Północnej 18A (naprzeciwko Domu Pomocy Społecznej). Budynek dysponuje 32 miejscami. Swoim pacjentom placówka oferuje całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską w 1- i 2-osobowych salach o przyjemnych dla oka, wyciszających wnętrzach. Każdy pokój posiada oddzielny węzeł sanitarny. Pacjenci mogą korzystać z przestronnej świetlicy, a także pięknie zaprojektowanej kaplicy. Ustronna lokalizacja placówki daje pacjentom możliwość spędzania czasu w ciszy i spokoju także na zewnątrz budynku.

Gwarancja jakości opieki

Hospicjum w Bramkach gwarantuje opiekę na najwyższym poziomie, którą może zapewnić dzięki 33-letniemu doświadczeniu i standardom [LINK] wypracowanym w ramach usług świadczonych w hospicjum Warszawie. Opiekę tę będzie realizować wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych. Mieszkańcy placówki oraz ich bliscy będą mogli korzystać ze wsparcia psychologa oraz osób duchownych.

Więcej niż hospicjum

Celem FHO jest zapewnienie swoim podopiecznym warunków, w których będą mogli dokończyć swoje życie godnie i na własnych warunkach. Właśnie dlatego pracownicy hospicjum podchodzą do pacjentów indywidualnie, wsłuchując się w ich potrzeby nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Aby było to możliwe, FHO zapewnia ponad standardową liczebność personelu, który wyróżnia się empatią, zrozumieniem i rzetelnym podejściem do pracy.

– Lubimy to, co robimy, a w swojej pracy chcemy zapewniać naszym pacjentom nie tylko dobrą opiekę medyczną, ale także poczucie bezpieczeństwa, bliskości i zrozumienia. Dlatego zespół FHO tworzą ludzie otwarci na potrzeby drugiego człowieka. Każda z tych osób posiada ogromne pokłady empatii i wrażliwości, i właśnie takimi ludźmi chcemy otaczać naszych pacjentów i siebie w każdej z naszych placówek – wyjaśnia Dorota Jasińska, Prezes Fundacji Onkologicznej św. Krzysztofa.

Jak zgłosić pacjenta do hospicjum

Hospicjum będzie przyjmować pacjentów z początkiem czerwca 2023 r. Wnioski o opiekę stacjonarną będzie można składać już od 15 maja 2023 r. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: fho.org.pl/bramki lub pod nr tel. 22 245 08 30.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa od 33 lat niesie bezpłatną pomoc pacjentom zmagającym się z trudami choroby onkologicznej. W skali roku 120-osobowy zespół otacza opieką ponad 2 500 pacjentów (w ramach hospicjum stacjonarnego i domowego). Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu wolontariuszy i darczyńców. Więcej informacji o Fundacji dostępne na fho.org.pl.

Przeczytaj teraz

Nowy oddział w szpitalu Gajda-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.11.2022

W Szpitalu Powiatowym Gajda – Med w Pułtusku będzie działała specjalistyczna opieka paliatywna – hospicjum stacjonarne. Oddział rozpocznie działalność 1 grudnia 2022 rok i będzie liczył 25 łóżek.

Hospicjum stacjonarne, nazywane również oddziałem opieki paliatywnej, jest przeznaczone dla osób z aktywną, postępującą, zaawansowaną chorobą. Głównym celem pracowników oddziału będzie optymalizacja jakości życia osób przebywających na oddziale przy jednoczesnym wydłużeniu życia, mimo ciężkiej choroby.

Z opieki na oddziale będą mogli skorzystać cierpiący na: nowotwory, rdzeniowy zanik mięśni, AIDS, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie trzustki, chorobę niedokrwienną kończyn, niewydolność krążenia, niewydolność nerek czy niewydolność oddychania, chorobę Alzheimera czy trudne do wyleczenia odleżyny. Oddział będzie także przyjmował pacjentów po udarze.

Szpital Gajda-Med prowadzi obecnie 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Założycielem Grupy Gajda-Med jest lekarz Robert Gajda, specjalista w zakresie kardiologii i medycyny sportowej.

Odznaczenie Państwowe dla założyciela Gajda-Med

Przeczytaj teraz

RPO: Brakuje opieki hospicyjnej na terenach wiejskich

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.08.2022

W Polsce brakuje placówek oferujących opiekę paliatywną i hospicyjną, szczególnie na obszarach wiejskich – stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich i apeluje o podjęcie działań systemowych i likwidację tych problemów.

Rzecznik w maju 2022 roku zorganizował wspólnie z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza konferencję, której efektem jest wystąpienie zawierające postulaty dotyczące stanu opieki paliatywnej na obszarach wiejskich. Skierowane zostało do resortów zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, a także do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomniano w nim, że obszary wiejskie stanowią 90 procent terytorium Polski i zamieszkuje na nich 40 procent obywateli. Populacja wsi szybko się starzeje, na wsiach jest także słabo rozwinięta infrastruktura, ograniczony dostęp do transportu publicznego, usług społecznych i opieki zdrowotnej, co negatywnie wpływa na jakość życia najstarszych mieszkańców i ich prawo do opieki i godnej starości.

Z badań wynika, że ponad 71 procent (ponad 2,4 mln) osób mieszkających na terenach wiejskich w wieku 60 lat i więcej nie używa internetu. Polska wieś szybko się starzeje, stąd wynika konieczność przejścia od opieki rodzinnej do instytucjonalnej. Jednak ta druga jest przeciążona i pojawiają się problemy z jej dostępnością i jakością, co w szczególności jest widoczne na terenach wiejskich.

W opiece senioralnej występują takie problemy jak niedofinansowanie, braki kadrowe, czy niedostateczne powiązanie opieki medycznej i społecznej. Problemem są zasady funkcjonowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (PODD), czyli nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. W praktyce, nie każdy przewlekle chory przebywający w domu może otrzymać taką opiekę – lekarze POZ często nie wiedzą, co to jest PODD, jakie są kryteria kwalifikacji i gdzie w swoim rejonie szukać takiej usługi. Występują również problemy z długim czasem oczekiwania na przyjęcie do PODD.

Źródłem wykluczenia chorych i ich rodzin są również choroby demencyjne. W aspekcie społecznym ta grupa osób jest często pomijana, a liczba osób chorych na demencję jest niedoszacowana. Również rodziny nie są przygotowane do życia z osobami chorującymi na choroby demencyjne.

Kolejna kampania Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

RPO przedstawił opracowany przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza nowy model działania hospicjum polegający między innymi na poprawie dostępności opieki dla osób przewlekle, nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich opiekunów na terenach wiejskich, a także poprawie jakości życia osób chorych i ich umierania oraz zapewnieniu wsparcia wytchnieniowego dla opiekunów domowych.

Rzecznik wskazuje, że model ten można powielać i może on służyć innym, działającym na terenach wiejskich, jednostkom o podobnych potrzebach zdrowotnych. Podobnie jak innowacyjny projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba” polegający na stworzeniu sieci zasobów na obszarach wiejskich pomagających na wielu poziomach – od pomocy sąsiedzkiej i grup nieformalnych, po organizacje sektora publicznego i NGO.

Opieka paliatywna i hospicyjna jest świadczeniem gwarantowanym, jednak regulujące to rozporządzenie ministra zdrowia zawiera ograniczony wykaz chorób kwalifikujących do leczenia z tego zakresu.

Na apel Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedział przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który między innymi poinformował, że trwają obecnie prace nad wdrożeniem rozwiązań systemowych zmierzających w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. 7 czerwca 2022 roku  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 roku).

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zmodernizowała siedzibę

Strategia zakłada kierunki działań wspierających rozwój usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania oraz wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiadając na apel RPO, wskazał między innymi na plany dotyczące adaptacji programów profilaktycznych do potrzeb obszarów wiejskich oraz na politykę publiczną „Zdrowa Przyszłość”, która ma zapewnić dostęp do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. Obejmuje ona również strategię deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej nad osobami starszymi.

W ramach KPO (Krajowego Planu Odbudowy) opracowany kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych.

29 czerwca 2022 roku minister zdrowia zatwierdził Plan Taryfikacji na 2023 rok, który obejmuje również świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. W resorcie zdrowia trwają także obecnie prace zmierzające do powołania zespołu ds. przygotowania strategii długofalowej pozwalającej na rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej. W ramach prac zespołu zostaną poruszone kwestie związane z trudnościami w dostępie do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, również w odniesieniu do osób zamieszkujących tereny wiejskie, oraz wypracowane propozycje rozwiązań w tym zakresie.

Gremium to może również stanowić forum do przedyskutowania możliwości skorzystania z doświadczeń wyniesionych z realizacji projektu pod nazwą „Dać to, czego naprawdę potrzeba” oraz do przeanalizowania możliwości wykorzystania nowego modelu hospicjum domowego na terenach wiejskich.

Cały raport RPO na temat opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz odpowiedzi resortów – rodziny oraz zdrowia dostępne są na stronie – www.bip.brpo.gov.pl

Przeczytaj teraz

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zbiera na nowe wyposażenie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.01.2022

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie, ze względu na najnowsze wymogi farmaceutyczne, musi zainwestować w nową zabudowę meblową, służąca do przechowywania materiałów, środków medycznych, higienicznych i pomocniczych dla pacjentów.

Nowe przepisy zobowiązują placówkę medyczną do odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia takich materiałów.

Obecnie fundacja nie jest w stanie pomieścić nadwyżki zapasów w pomieszczeniach, które spełniają najnowsze wymogi farmaceutyczne. W związku z tym musi powstać nowa zabudowa meblowa, w której będą przechowywane materiały i środki medyczne, takie jak pościel czy podkłady.

Wymaga to zakupu i montażu sześciu zamykanych szaf, których koszt zakupu oraz montażu wynosi 15300 zł brutto.

W związku z tym Fundacja prowadzi zbiórkę na ten cel na portalu zrzutka.pl>>>

Fundacja otacza opieką, w ramach hospicjum stacjonarnego, pacjentów z całej Polski. Opieka domowa oferowana przez Fundację obejmuje natomiast południowe dzielnice Warszawy.

Każdego roku fundacja obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

Pod opieką Fundacji przebywają osoby dorosłe, które zakończyły leczenie onkologiczne. Fundacja oferuje także konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny paliatywnej. Świadczy zarówno usługi komercyjne jak i świadczenia zdrowotne finansowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czytaj także: Fundacja Hospicjum Onkologiczne szkoli lekarzy>>>

Fundacja organizuje także szkolenia i kursy z zakresu medycyny paliatywnej dla przedstawicieli różnych grup zawodowych. Mają one zarówno charakter komercyjny jak i nieodpłatny.

Fundacja działa od roku 1990. W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 roku je rozbudowano. Dziś może przyjąć jednocześnie 36 chorych.

Przeczytaj teraz

Głowno: powstało pierwszej hospicjum stacjonarne w województwie łódzkim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2019

Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński otworzyła w sierpniu 2019 pierwsze w województwie łódzkim hospicjum stacjonarne. Placówka powstała w szpitalu w Głownie, który jest prowadzony przez Grupę.

Ze świadczeń hospicjum mogą korzystać pacjenci cierpiący na nieuleczalne, postępujące schorzenia takie jak nowotwory, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatie, niewydolność oddechową, owrzodzenia odleżynowe czy stwardnienie rozsiane.

W hospicjum stacjonarnym pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską oraz stały dostęp do opieki lekarskiej. Wsparciem w opiece nad pacjentem służą fizjoterapeuci, a psychologowie obejmują opieką zarówno pacjenta jak i jego rodzinę.

Koszt leczenia w hospicjum w całości pokrywany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Centrum Medyczne Grupa Zdrowie prowadzi także największy w Polsce zespół opieki długoterminowej i rehabilitacji w Kraszewie Czubkach, który posiada prawie 600 łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych i dzieci, dla osób psychicznie chorych, oferuje całodobową i dzienną rehabilitację i prowadzi hospicjum.

Czytaj także: NIK: potrzebne są standardy opieki paliatywnej i hospicyjnej>>>

Grupa prowadzi także przychodnie w Raciążu, Płońsku, Warszawie, Płocku, Baboszewie, Sypniewie, Czerwińsku, Czerwonce Włościańskiej, Dzierżążnie, Uniecku. Do Grupy należą także: Jagiellońskie Centrum Medyczne z Krakowa oraz NZOZ Medicus w Lipcach Reymontowskich.

Świadczenia medyczne udzielane w placówkach Grupy Zdrowie  są finansowane głównie przez NFZ.

Założycielem i właścicielem Grupy Zdrowie jest Arkadiusz Chmieliński, lekarz z wieloletnią praktyką i specjalizacjami w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i kardiologii.

Grupa pierwotnie nosiła nazwę Poradnia Rodzinna Zdrowie i zaczęła działalność w 1998 od świadczeń w zakresie POZ i AOS. W miarę poszerzania oferty świadczeń w roku 2016 zmieniła nazwę na Grupa Zdrowie.

Przeczytaj teraz

SM wśród chorób, które uprawniają do leczenia paliatywnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.06.2018

Stwardnienie rozsiane znalazło się w wykazie jednostek chorobowych kwalifikujących do korzystania ze świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wykaz ten zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z 12 czerwca 2018 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw 20 czerwca 2018 roku.

Pozostałe choroby, które kwalifikują osoby dorosłe do takich świadczeń to choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nowotwory, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatia, niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej oraz owrzodzenie odleżynowe.

W załączniku zawierającym wymagania dotyczące personelu dodano punkt, który mówi o osobach, które rozpoczęły przed 1 września 2012 roku i ukończyły zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub rozpoczęły po 31 sierpnia 2012 roku i ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz uzyskały świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny lub ukończyły szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.

Poza tym w rozporządzeniu zamiast świadczenia – leczenie bólu zgodne ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) wprowadzono świadczenie określone jako „leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku.

 

 

Przeczytaj teraz

NIK zapowiada kontrolę systemu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.06.2018

Delegatura NIK w Bydgoszczy skontrolowała kujawsko-pomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pod względem zaspokajania potrzeb pacjentów w zakresie opieki paliatywnej. Była to kontrola rozpoznawcza. NIK przygotowuje kontrolę systemu opieki paliatywnej i hospicyjnej w całej Polsce.

Z kontroli przeprowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim, która obejmowała lata 2014-2017 (I półrocze), wynika, że nie wszyscy potrzebujący mogli liczyć na paliatywną i hospicyjną opiekę domową. Prawie jednej czwartej pacjentów ograniczono liczbę porad lekarskich lub wizyt pielęgniarskich. Nie wszyscy mogli też liczyć na opiekę psychologa lub wykonanie badań USG i RTG.

Kontrola wykazała, że mimo, iż nakłady na opiekę paliatywną z roku na rok rosną, wciąż istnieją niedobory. Świadczy o tym coroczne zgłaszanie świadczeń ponadlimitowych przez placówki medycznej. Nie jest też możliwe dokładne ustalenie liczby pacjentów, którym ograniczono prawo do godnej śmierci w warunkach domowych, ponieważ oddział NFZ w Bydgoszczy nie prowadzi takich analiz. Od trzech lat – ze względu na zniesienie obowiązku prawnego w tym zakresie – nie zbiera też danych o osobach oczekujących na objęcie pomocą.

Kontrola rozpoznawcza wykazała, że w obecnej sytuacji oddział NFZ w Bydgoszczy nie jest w stanie określić rzeczywistego zapotrzebowania na świadczenia, a w związku z tym optymalnie zaplanować środków na ich zaspokajanie. Kwota przeznaczona w województwie na opiekę paliatywną i hospicyjną wynosi prawie blisko 67 mln zł i jest jedną z wyższych w kraju, jednak wciąż nie pozwala na objęcie opieką domową wszystkich potrzebujących.

Pacjenci, którzy zostali objęci domową opieką paliatywną i hospicyjną, otrzymali z reguły świadczenia spełniające podstawowe standardy prawne. Świadczeniodawca zapewnił personel medyczny o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu, a także posiadał odpowiedni sprzęt do sprawowania opieki. Jednak części pacjentów (siedmiu z trzydziestu, których dokumentację przebadano w toku kontroli) niezgodnie z prawem ograniczono liczbę porad lekarskich lub wizyt pielęgniarskich. Nie wszyscy mogli też liczyć na opiekę psychologa lub wykonanie im badań USG i RTG, zagwarantowanych w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Kontrola wykazała liczne błędy formalne, które mogły mieć poważne następstwa, takie jak na przykład braki w dokumentacji medycznej, czy świadczenie opieki przez personel lub podwykonawcę niezgłoszonych uprzednio do oddziału NFZ. Zwłaszcza brak bieżącego prowadzenia kart wizyt stwarzał ryzyko, że po upływie czasu pacjent nie będzie w stanie świadomie ich potwierdzić. W konsekwencji niemożliwa stanie się weryfikacja poprawności udzielania świadczeń. Może generować to też wymierne straty finansowe.

Na szczególnie pozytywne podkreślenie zasługuje natomiast fakt, że świadczeniodawca nie ograniczał swoich obowiązków do niezbędnego, ustawowego minimum, lecz z własnej inicjatywy oferował chorym dodatkową pomoc. Niektórzy pacjenci mogli liczyć ze strony opiekunek na m.in. posprzątanie mieszkania, czytanie książek, robienie zakupów, towarzyszenie na spacerach. Kontrolowana firma zatrudniła też pracownika socjalnego, który współpracował między innymi z ośrodkami pomocy społecznej, Policją, ZUS i jedną z organizacji charytatywnych. Dzięki temu pacjenci uzyskali pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów materialno-bytowych.

Przeczytaj teraz

Kołobrzeg: hospicjum stacjonarne z kontraktem z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2018

Od 1 maja 2018 roku Kołobrzeskie Hospicjum Stacjonarne posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia dla 10 pacjentów. Hospicjum działa od października 2017 roku, do tej pory utrzymywało się z datków i darowizn.

Wartość kontraktu z NFZ wynosi 872 987,44 zł, kontrakt obejmuje świadczenia w hospicjum domowym oraz w hospicjum stacjonarnym.

W sumie placówka posiada 24 miejsca dla pacjentów w 12-stu dwuosobowych pokojach z łazienkami.

Obiekt działa przy ulicy Radomskiej, jego budowa trwała 8 lat, a powstał głównie dzięki hojności mieszkańców miasta.

Placówka oferuje także domową opiekę hospicyjną lub paliatywną. Świadczenia obejmują opiekę lekarską, pielęgniarską, leczenie farmakologiczne, leczenie bólu, opiekę psychologiczną, rehabilitację, a także bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego. Hospicjum Domowe Victoria działa przy ulicy Łopuskiego w Przychodni Intermedical.

Hospicja prowadzone są przez Stowarzyszenie „Victoria” dla osób z chorobą nowotworową, działające od 2006 roku.

 

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst rozporządzenia o opiece paliatywnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.04.2018

W Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Rozporządzenie określa wykaz oraz warunki realizacji tych świadczeń.

Dokument zawiera także przepisy dotyczące poziomu finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego, oprócz przejazdu tymi środkami w razie konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, zachowania ciągłości leczenia lub przewiezienia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu – do najbliższej placówki medycznej lub z powrotem.

Z rozporządzenia wynika, że przejazd taki pokrywany jest ze środków publicznych w 40 procentach, w przypadku określonych schorzeń, gdy pacjent wymaga pomocy w transporcie.

Załącznik do rozporządzenia określa wykaz nieuleczalnych postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wśród tych chorób nie ma stwardnienia rozsianego, które znalazło się w projekcie rozporządzenia przedstawionym w styczniu 2018 do konsultacji. Projekt ten zawierał również kartę kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych, której celem miało być usystematyzowanie i uporządkowanie procesu kwalifikacji pacjentów do tych świadczeń, a także uwzględnienie w tym procesie ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta (w tym stopień sprawności i nasilenie objawów choroby), który obejmuje inne aspekty niż tylko rozpoznanie choroby podstawowej. W jednolitym tekście brak tej karty.

Drugi załącznik w jednolitym tekście rozporządzenia określa warunki realizacji świadczeń, w tym wymagania dotyczące personelu oraz sprzętu medycznego i pomocniczego, także świadczeń realizowanych w warunkach domowych i ambulatoryjnych, oraz perinatalnej opieki paliatywnej.

Przeczytaj teraz