Pracodawcy Medycyny Prywatnej pracują intensywnie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.07.2019

Kolejny rok działalności Związku przyczynił się do budowania silnego wizerunku prywatnych świadczeniodawców w opinii publicznej a także wśród decydentów – wynika z podsumowania działalności Pracodawców Medycyny Prywatnej w roku 2018.

W minionym roku Związek brał aktywny udział w pracach między innymi:
– Trójstronnego Zespołu ds. Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia,
– Rady Dialogu Społecznego,
– Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP.

Prezes Anna Rulkiewicz w roku 2018 roku była z ramienia Pracodawców RP – członkiem Rady Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia, a razem z wiceprezesem Adamem Rozwadowskim brała udział w pracach koncepcyjnych związanych z ministerialnym cyklem debat „Wspólnie dla zdrowia”. Prezes Anna Rulkiewicz aktywnie uczestniczyła w toczących się cyklicznie debatach, dzięki czemu zauważono konieczność określenia ważnej roli sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia. Prezes Anna Rulkiewicz i Andrzej Mądrala byli członkami Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy, we wrześniu 2018. Zarząd Związku reprezentowany przez Annę Rulkiewicz, Adama Rozwadowskiego, Iwonę Pokwicką, Jakuba Swadźbę i Tomasza Wachnickiego brał aktywny udział w panelach eksperckich.

Prezes Rulkiewicz brała również aktywny udział w Forum Rynku Zdrowia, w Kongresie Zdrowia Publicznego, w Kongresie „Szczyt Zdrowie 2018” oraz w konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia”. Prezes Rulkiewicz oraz inni członkowie zarządu Związku aktywnie uczestniczyli także w II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP, w kwietniu 2018. Prezes Rulkiewicz jest także członkiem kapituły programu „PracoDawca Zdrowia”, prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, mającego na celu wyróżnienie pracodawców działających na rzecz zdrowia swoich pracowników.

Związek angażował się za pośrednictwem forów tematycznych, w szereg prac dotyczących:
– procedowanych projektów aktów prawnych,
– rozwiązań legislacyjnych w obszarze diagnostyki laboratoryjnej,
– opracowania kodeksu postępowania dla podmiotów sektora ochrony zdrowia dotyczącego ochrony danych osobowych,
– rozwoju telemedycyny w partnerstwie z resortem zdrowia,
– zwiększenia uprawnień pielęgniarek i położnych w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia w procesie opieki nad pacjentem oraz zwiększenia prestiżu wykonywanego zawodu,
– zwiększenia uprawnień opiekuna medycznego.

W roku 2019 Związek bierze też udział w wybranych konferencjach medycznych, w tym w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w marcu 2019, oraz w Forum Ekonomicznym w Krynicy, zaplanowanym na wrzesień 2019, z własnym panelem eksperckim.

Sprawozdanie z działalności związku zostało przyjęte przez zgromadzenie ogólne członków Pracodawców Medycyny Prywatnej, które miało miejsce 26 czerwca 2019. Przyjęto wówczas także sprawozdanie finansowe za rok 2018, przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej. Zatwierdzone zostały także zmiany w zarządzie związku.

Po zakończeniu zgromadzenia ogólnego gościem związku był podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski, który przedstawił informacje dotyczące rozporządzenia w sprawie radioterapii w zakresie usług onkologicznych. Zapoznał się także z inicjatywami związku, między innymi dotyczącymi diagnostyki laboratoryjnej. Wiceminister wielokrotnie podkreślał ważną rolę sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

Przeczytaj teraz