Profilaktyka jako najlepszy sposób na długie życie w zdrowiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2023

Według raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” ponad 50 proc. pracowników korzysta z konsultacji profilaktycznych – to dwa razy więcej w porównaniu do ogólnej populacji w Polsce[1]. Doświadczenia pandemii COVID-19 oraz rosnąca świadomość społeczna sprawiają, że pacjenci coraz częściej stawiają na profilaktykę jako najlepszy sposób na długie życie w zdrowiu. 

Według danych z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” w 2021 roku pacjenci otoczeni opieką medyczną Medicover przebywali średnio o prawie pięć dni krócej na zwolnieniu lekarskim w porównaniu do populacji. Krótsza nieobecność w pracy to zysk na pracodawców, według Raportu Medicover w 2021 r. wyniósł on 1245 zł rocznie na każdym pracowniku.

– Medicover, by wspierać pracodawców w obszarze polityki HR i budowania zaangażowania zespołu, stworzył koncept „Zdrowej Firmy”, który obejmuje wszystkie obszary zdrowia według definicji WHO – fizyczne, psychiczne i społeczne. Dzięki kompleksowemu podejściu do benefitów pracowniczych pracodawcy lepiej dbają o pracowników, ich zdrowie psychiczne, jak i fizyczne oraz relacje międzyludzkie, które wpływają na atmosferę w pracy. W konsekwencji dobra i dopasowana opieka medyczna generuje oszczędności dla firmy związane z mniejszą absencją pracowników czy nieefektywną obecnością w pracy, czyli prezenteizmem[2]​ – wylicza lek. Agnieszka Motyl, Dyrektor Działu Jakości i Standardów Medycznych w Medicover.

Inwestycja w zdrowie się opłaca

Twórcy raportu Medicover poszli o krok dalej i wyliczyli także ile kosztują pracodawców konkretne problemy zdrowotne. Na potrzeby opracowania wybrano siedem najczęściej występujących schorzeń, głównie chorób przewlekłych: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroba układu pokarmowego, a także grupa chorób ostrych – infekcje układu oddechowego. Dane następnie porównano z danymi pacjentów ZUS. I tak, koszt absencji oraz prezenteizmu wskutek nadciśnienia tętniczego na jednego pracownika pod opieką Medicover był 4,7 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce, a cukrzycy aż siedem razy[3].

– Współczesne podejście do opieki medycznej to przede wszystkim zapobieganie problemom zdrowotnym, bez względu na to, czy dotyczy to chorób cywilizacyjnych, czy sezonowych infekcji. Dbanie o zdrowie to proces, który obejmuje regularne badania profilaktyczne, właściwe odżywianie, higienę snu, unikanie używek i stresu oraz sport. Na przykład dzięki regularnej aktywności fizycznej nie tylko dbamy o swój wygląd i samopoczucie, ale przede wszystkim o zdrowie i budujemy odporność, także tę mentalną – tłumaczy ekspertka.

W Medicover w sprawnym i trafnym doborze działań profilaktycznych pomaga Standard Profilaktyki Medicover. Zestawienie to obejmuje listę zaleceń dla dorosłych kobiet i mężczyzn, dzieci, a także kobiet ciężarnych i planujących ciążę. Rekomendacje dla poszczególnych grup pacjentów są dostępne w formie tabeli, z licznymi przypisami i objaśnieniami ułatwiającymi personelowi medycznemu przeprowadzanie konsultacji. Dokument, którego pierwsza wersja powstała dekadę temu, obejmuje wytyczne przygotowywane zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, zatwierdzane przez członków Rady Naukowej Medicover.

Cyfryzacja wsparciem procesu profilaktyki

Rozwój profilaktyki wspiera również cyfryzacja usług medycznych. Medicover także w tym obszarze może pochwalić się wieloma osiągnięciami.

– W czasach wielu wyzwań, z którymi mierzy się obecnie cały sektor ochrony zdrowia, jak m.in. wydłużenie sezonu infekcyjnego, telemedycyna i nowe technologie w znacznym stopniu ułatwiają dostęp do usług medycznych. W Medicover, mając już za sobą lata doświadczeń w obszarze rozwoju cyfryzacji systemu medycznego, nadal jesteśmy aktywnie zaangażowani we wprowadzanie nowych rozwiązań, które będą wsparciem w pracy dla lekarzy i pozostałego personelu medycznego – podkreśla lek. Agnieszka Motyl.

Firma jako pierwsza w Polsce 15 lat temu uruchomiła m.in. usługę zdalnego zamawiania recept, a w 2012 r. przełomowe, jak na owe czasy i uwarunkowania rynkowe, narzędzie, jakim był czat z lekarzem pierwszego kontaktu online. Od tego czasu wdrożono m.in. czaty z lekarzami innych specjalizacji oraz wideokonsultacje i teleporady, platformę obsługi pacjenta – portal i aplikację mobilną Medicover OnLine, a ostatnio StrefaAptek.pl. Obecnie firma skupia się na testowaniu rozwiązań m.in. do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów z chorobami przewlekłymi, jak również narzędzi wspierających lekarzy w diagnostyce i leczeniu dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

***

O raporcie

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” to kompleksowa analiza stanu zdrowia populacji pracowników znajdujących się pod opieką Medicover Sp. z o.o., opisująca główne problemy zdrowotne i czynniki wpływające na absencję chorobową. Istotną częścią raportu jest uaktualniana kalkulacja kosztów, jakie ponoszą pracodawcy z powodu wybranych chorób pracowników. W 2022 roku ukazała się ósma edycja raportu. Eksperci Medicover przeanalizowali dane za okres 2019-2021 dotyczące 471 081 osób w przedziale wiekowym 20-65 lat. Raport obejmuje wyniki pracowników produkcyjnych, w tym pracujących zmianowo, biurowych, pracujących mobilnie oraz osób na stanowiskach decyzyjnych. W przygotowaniu raportu wykorzystano również ogólnodostępne analizy ZUS i GUS.

Raport pokazuje rzetelny obraz głównych problemów zdrowotnych i czynników wpływających na absencję chorobową, zawiera informacje o zagrożeniach dla zdrowia, którym można zapobiegać, aby nie stały się przyczyną poważnych chorób w przyszłości. Autorzy przybliżają także, jak okres pandemii COVID-19 wpłynął na zdrowie pracowników.

Do analizy ekonomicznej wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników. Należą do nich choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroby układu pokarmowego, a także grupa chorób ostrych – infekcje układu oddechowego. Następnie przeprowadzono standaryzację populacji według wieku, co pozwoliło na porównanie populacji Medicover do populacji ubezpieczonych w ZUS. Wówczas obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników pod opieką Medicover oraz ogólnej populacji ubezpieczonych w ZUS. Uzyskane wyniki przedstawiają koszty danej choroby ponoszone przez pracodawcę na jednego statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika.


[1] Raport Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022”

[2] Tamże

[3] Tamże

Przeczytaj teraz

Artur Białkowski dla PMR: obecnie najważniejsze jest zachęcanie możliwie największej liczby pacjentów do zmiany stylu życia i większej aktywności fizycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.07.2023

Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Usług Biznesowych i Członek Zarządu Medicover, Wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, w rozmowie z redakcją portalu PMR ocenia sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Ekspert Medicover analizuje, jaki wpływ na rozwój sektora mają m.in. inflacja, trudności z pozyskaniem kadr medycznych oraz starzenie się społeczeństwa. 

Jak podkreśla ekspert Medicover w rozmowie z portalem, w ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez prywatny sektor ochrony zdrowia.

– Stale przyrasta (nie tylko) liczba pacjentów, (ale) również częstotliwość, z jaką odwiedzają nasze centra medyczne. Jest to m.in. związane ze wzrostem liczby przypadków infekcji sezonowych, które są m.in. konsekwencją pandemii oraz lockdownu, jak również większej świadomości zdrowotnej samych pacjentów. Z naszych statystyk wynika, że w porównaniu do 2019 r. liczba zachorowań infekcyjnych na pacjenta wzrosła o 30 proc. Jest to bardzo dużo, szczególnie, że w poprzednich latach, nawet jeśli obserwowaliśmy jakieś odchylenia, to były one na poziomie 3-4 proc. Rosnące zainteresowanie prywatnymi usługami zdrowotnymi rodzi także nowe wyzwania dla branży, które są związane z presją płacową oraz niedoborem kadry medycznej. Kreuje to pewne potrzeby dotyczące zmiany legislacji m.in. w zakresie zwiększenia uprawnień pielęgniarek i ich roli w systemie ochrony zdrowia oraz wykorzystania telemedycyny i narzędzi e-zdrowia, a nie prób ich ograniczania – podkreśla Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający w Medicover.

Ekspert Medicover podkreśla, że „tempo i dynamika wzrostu całego sektora prywatnych usług medycznych będą zależały od wielu czynników”. Z jednej strony są potrzebne zmiany prawne, „by medycyna prywatna w końcu zaczęła być postrzegana jako istotny element systemu zdrowia w Polsce”, a z drugiej społeczne, szczególnie w obszarze profilaktyki i dbania o zdrowie.

– Patrząc na wyznania, takie jak starzejące się społeczeństwo czy rosnące zapotrzebowanie na zaawansowaną diagnostykę, widzimy jak ważna jest profilaktyka oraz podnoszenie świadomości, jak poprzez właściwe nawyki można dbać o zdrowie i swój dobrostan. Z tą właśnie myślą stworzyliśmy w Medicover ofertę z zakresu medycyny stylu życia, która obejmuje m.in.: zdrowe odżywianie, sport i aktywność fizyczną, relacje społeczne, a także radzenie sobie ze stresem – mówi Członek Zarządu Medicover i dodaje.

– Oczywiście, mówiąc o specjalizacjach w ochronie zdrowia, nie możemy zapominać o telemedycynie. Niewątpliwie pandemia koronawirusa była impulsem do dynamicznego rozwoju oferty usług telemedycznych i e-zdrowia. Pacjenci szybko docenili możliwości, jakie niesie ze sobą telemedycyna, co odzwierciedlały monitorowane przez nas wyniki badań satysfakcji. Z pewnością będzie też rosło znaczenie nowych rozwiązań np. do telediagnostyki, wykorzystujących algorytmy AI do analizy nie tylko danych medycznych, ale też tych z Internetu rzeczy, smart urządzeń do monitorowania dziennej aktywności i innych. Medicover już dziś oferuje pacjentom teleporady z udziałem lekarzy ponad 60 specjalizacji, realizowane drogą telefoniczną lub poprzez internetowy czat. W niektórych przypadkach do dyspozycji lekarza i pacjenta są rozwiązania do telediagnostyki, które pozwalają na zdalne diagnozowanie i kontrolę leczenia m.in.: infekcji ucha, bólu gardła, gorączki, przeziębienia i grypy, czyli ogólnie infekcji dróg oddechowych, ale także ukąszeń, alergii i typowych chorób skóry.

Komentarz Artura Białkowskiego został opublikowany w ramach raportu PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028. Wpływ inflacji, wojny w Ukrainie i skutków pandemii COVID-19”. Całą rozmowę można przeczytać na stronie portalu: Wywiad z Arturem Białkowskim, Dyrektorem Zarządzającym Pionem Usług Biznesowych w Medicover – PMR (pmrmarketexperts.com).

***

PMR powstał w 1995 r. w Krakowie jako wydawca anglojęzycznego czasopisma biznesowego „Polish Market Review” adresowanego do zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce. Obecnie jest to wiodąca firma badawczo-konsultingowa w Polsce, która bada rynki nie tylko w Europie, ale także na świecie i wspiera firmy, ułatwiając im podejmowanie strategicznych decyzji oraz umożliwiając realizację założonych celów.

Przeczytaj teraz

Polacy są świadomi zalet aktywności fizycznej, ale nie wprowadzają tej wiedzy w życie – wyniki raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia.”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.05.2023

Aż 67,4 proc. pracowników firm w Polsce nie stosuje się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących aktywności fizycznej, wynika z raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022”. Co trzeci badany tłumaczy się brakiem czasu lub chęci, a co czwarty po prostu nie widzi takiej potrzeby.

Według raportu „Zdrowie. Praca. Ekonomia. Perspektywa na 2022” opracowanego przez Medicover większość pracowników w Polsce deklaruje, że wie, jak utrzymać dobry stan zdrowia. Ankietowani najczęściej wskazywali: zbilansowaną dietę bogatą w owoce i warzywa (57,1 proc.), odpowiednią ilość snu (49,2 proc.) oraz regularną aktywność fizyczną (47,3 proc.).

Jednocześnie w ostatnich latach systematycznie rośnie odsetek osób z otyłością (BMI powyżej 30), a ponad połowa pracowników posiada przynajmniej jeden z czynników ryzyka prowadzących do problemów zdrowotnych, jak nadwaga, wysoki cholesterol czy cukier oraz nadciśnienie. Mają na to wpływ m.in. siedzący tryb pracy, nieprawidłowa dieta, stres.

– Każdy z nas dokonuje świadomych wyborów i sam decyduje o swoim stylu życia. Z jednej strony cieszy mnie, że mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo, które wie, że budując i umacniając prozdrowotne nawyki, ma się realny wpływ na swoje zdrowie i tzw. dobrostan. Z drugiej strony, większość pracowników, mimo dobrego rozumienia znaczenia aktywnego stylu życia, nie przestrzega rekomendowanych zaleceń. Naszym celem jest to zmienić – mówi lek. med. Patryk Poniewierza, Dyrektor Działu Medycznego w Medicover, propagator medycyny stylu życia.

Osoby, które systematycznie uprawiają sport, nawet jeśli spędzają sporą część dnia przy biurku, są istotnie mniej narażone na utratę sprawności fizycznej czy nawet zgon, niż osoby, które ćwiczą niewiele lub wcale – dodaje ekspert.

Ruch – metoda na lepsze samopoczucie

Regularna aktywność fizyczna, nawet ta o umiarkowanej intensywności, niesie ze sobą też szereg innych korzyści, jak m.in. zmniejsza ryzyko wielu chorób, w tym sercowo-naczyniowych, będących główną przyczyną zgonów w Polsce, a także cukrzycy typu 2 oraz niektórych nowotworów np. raka jelita grubego. Ponadto sprawia, że dłużej jesteśmy mobilni, lepiej radzimy sobie ze stresem, a dzięki temu zapobiegamy pojawieniu się depresji.

Kompleksowe podejście do zdrowia, którego fundament stanowią edukacja i promocja aktywności fizycznej, może pomóc nie tylko w zapobieganiu chorobom, lecz także w zatrzymaniu, a nawet odwróceniu procesu chorobowego. Dlatego Medicover od kilku lat konsekwentnie rozwija się w kierunku zintegrowanej opieki zdrowotnej i stawia na holistyczne podejście do zdrowia, które łączy wiedzę specjalistów z obszaru medycyny, sportu, żywienia i psychologii – mówi Patryk Poniewierza, Dyrektor Działu Medycznego w Medicover, specjalista medycyny stylu życia.

Polak na kanapie lub przed komputerem

A zatem dlaczego – skoro powszechnie wiadomo, że uprawianie sportu jest tak wartościowe – ponad 60 proc. pracowników w Polsce nie spełnia norm ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia?

Badani najczęściej tłumaczą się brakiem czasu na regularne ćwiczenia (29,5 proc.) lub po prostu chęci (28,9 proc.). Więcej niż co piąta osoba nie widzi też takiej potrzeby (26 proc.). Jest również grupa, która ma świadomość korzyści pochodzących z podejmowania aktywności, ale musi mierzyć się z innymi przeszkodami. Jako powód braku ruchu co dziesiąty badany (11 proc.) wskazał brak karty sportowej, a co dwudziesty (5,2 proc.) brak odpowiedniego miejsca do ćwiczeń.

Ruch jako profilaktyka

– Zdrowie definiujemy już nie jako brak choroby, ale ogólnie jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Holistyczne podejście do zdrowia bazuje na przywróceniu równowagi, a nie leczeniu konkretnego obszaru – tłumaczy lek. Patryk Poniewierza.

Naszym celem jest budowanie i rozwijanie prozdrowotnych nawyków, dzięki którym nasi pacjenci będą dłużej cieszyć dobrym zdrowiem – dodaje ekspert.

Dlatego oferta Medicover jest coraz chętniej wybieranym benefitem pracowniczym. Klienci mogą korzystać z pakietów medycznych, a także sportowych w ramach Medicover Sport. W ramach tych ostatnich mają zapewniony dostęp do około 4,6 tys. obiektów sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, w tym m.in. klubów fitness, siłowni, ścianek spinaczkowych czy pływalni.

***

O raporcie
Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” to kompleksowa analiza stanu zdrowia populacji pracowników znajdujących się pod opieką Medicover Sp. z o.o., opisująca główne problemy zdrowotne i czynniki wpływające na absencję chorobową. Istotną częścią raportu jest uaktualniana kalkulacja kosztów, jakie ponoszą pracodawcy z powodu wybranych chorób pracowników. W 2022 roku ukazała się ósma edycja raportu. Eksperci Medicover przeanalizowali dane za okres 2019-2021 dotyczące 471 081 osób w przedziale wiekowym 20-65 lat. Raport obejmuje wyniki pracowników produkcyjnych, w tym pracujących zmianowo, biurowych, pracujących mobilnie oraz osób na stanowiskach decyzyjnych.
W przygotowaniu raportu wykorzystano również ogólnodostępne analizy ZUS i GUS.
Raport pokazuje rzetelny obraz głównych problemów zdrowotnych i czynników wpływających na absencję chorobową, zawiera informacje o zagrożeniach dla zdrowia, którym można zapobiegać, aby nie stały się przyczyną poważnych chorób w przyszłości. Autorzy przybliżają także, jak okres pandemii COVID-19 wpłynął na zdrowie pracowników.
Do analizy ekonomicznej wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników. Należą do nich choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroby układu pokarmowego, a także grupa chorób ostrych – infekcje układu oddechowego. Następnie przeprowadzono standaryzację populacji według wieku, co pozwoliło na porównanie populacji Medicover do populacji ubezpieczonych w ZUS. Wówczas obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników pod opieką Medicover oraz ogólnej populacji ubezpieczonych w ZUS. Uzyskane wyniki przedstawiają koszty danej choroby, ponoszone przez pracodawcę na jednego statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika.

 

Przeczytaj teraz

Raport Pracodawców RP na temat profilaktyki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Pracodawcy RP we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, rozpoczęli dyskusję na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną.

W odpowiedzi na potrzebę budowania społecznej odpowiedzialności za zdrowie stworzony został raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, który zawiera przegląd aktualnie realizowanej profilaktyki oraz rekomendacje dotyczące poprawy jej wykorzystania a także wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Autorzy dokumentu starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu, w jaki sposób państwo powinno pomagać w dbaniu o nasze zdrowie oraz jak najlepiej realizować działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę.

Raport wykorzystuje wiedzę specjalistyczną i nie mógłby powstać bez merytorycznego wkładu i wsparcia uznanych ekspertów.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Treść raportu skupia się na analizie dotychczasowych doświadczeń i wyzwań oraz wskazaniu rekomendacji w zakresie wprowadzenia efektywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki. Porusza tematy dotyczące zakresu i roli profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zasad funkcjonowania oraz przybliżenie roli, a także sposobu jej realizacji i wczesnej diagnostyki w systemie opieki zdrowotnej. Przedstawia obszary systemu ochrony zdrowia, które należy zmienić a także propozycje programów (wnioski i rekomendacje).

Dotyczą one między innymi rozszerzenia zakresu profilaktyki zdrowotnej o nowe obszary terapeutyczne, w tym przygotowanie programów profilaktycznych w zakresie pneumokokowego zapalenia płuc u osób dorosłych, raka płuca, zachorowań na nowotwory wątroby poprzez wprowadzenie narodowego planu eliminacji HCV, profilaktyki zakażeń wirusem HPV oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej choroby miażdżycowej układu sercowo-naczyniowego.

Raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia” został oficjalnie zaprezentowany podczas panelu Pracodawców RP: „Profilaktyka – świadome zarządzanie zdrowiem”, który odbył się w ramach konferencji „Post Scriptum – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022”.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj

Przeczytaj teraz

NFZ zmienia strukturę organizacyjną

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.03.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia strukturę organizacyjną. Likwidacji ulegają między innymi biura profilaktyki zdrowotnej. Zagadnienia dotyczące profilaktyki będą realizowane przez departamenty obsługi klienta.

Funkcjonujące w centrali Funduszu Biuro Komunikacji Społecznej zostanie przekształcone w Biuro Komunikacji Społecznej i promocji, a działające w oddziałach wojewódzkich zespoły komunikacji społecznej staną się zespołami komunikacji społecznej i promocji.

Natomiast Departament Obsługi Klientów w centrali NFZ stanie się Departamentem Obsługi Klientów i Profilaktyki, a wydziały obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich – wydziałami obsługi klientów i profilaktyki.

Zarówno w centrali jak i w oddziałach wojewódzkich zlikwidowane zostaną jednostki zajmujące się profilaktyka zdrowotną, czyli Biuro Profilaktyki Zdrowotnej (w centrali NFZ) oraz zespoły profilaktyki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich.

Czytaj także: Mamy dużo do zrobienia w zakresie profilaktyki >>>

Według uzasadnienia projektu rozporządzenia wprowadzane modyfikacje mają na celu zwiększenie efektywności wykonywanych zadań w obszarze profilaktyki zdrowotnej oraz promocji.

Obecnie tzw. ,,żywa profilaktyka” jest realizowana przez Departament Obsługi Klienta (dietetycy, kioski profilaktyczne, wszelkiego rodzaju kampanie) i bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcami i świadczeniodawcami jest realizowany właśnie w tej komórce organizacyjnej, która jako jedyna posiada możliwość bezpośredniej promocji w kontakcie z klientami. Proponowana zmiana w założeniu ma uruchomić potencjał sal obsługi klientów, tak by wykorzystać bezpośredni kontakt z klientem i w sposób aktywny prowadzić promocję i profilaktykę zdrowotną cały czas, dodatkowo wzmacniając przekaz o działania wynikające z organizowanych kampanii. Proponowane rozwiązanie stwarza również potencjał do utworzenia przestrzeni, w której wszelkie informacje przekazywane przez klientów mogą i powinny być gromadzone i przekazywane do dalszej reakcji Funduszu – czytamy w uzasadnieniu.

Proponuje się również, aby działania promocyjne realizowane w mediach były obsługiwane przez Biuro Komunikacji Społecznej, które posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze.

Obecny podział kompetencyjny w obszarze komunikacji z mediami, w tym istotnymi z punktu oddziaływania portalami społecznościowymi, de facto tworzy nienaturalny dualizm komunikacji na zewnątrz. Zadania realizowane przez Biuro Komunikacji Społecznej, pozostające w stałym kontakcie z szeroko rozumianymi mediami, mogą objąć obszar promocji oraz profilaktyki zdrowotnej – uzasadniają autorzy nowelizacji przepisów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2022.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 marca 2022 i skierowany do ogłoszenia.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Raport Pracodawców RP: Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2022

Pracodawcy RP, we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, opracowali raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”. Dokument stanowi wstęp do dyskusji na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną.

Raport zawiera przegląd aktualnie realizowanych działań profilaktycznych oraz rekomendacje dotyczące poprawy wykorzystania profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie >>>

Autorzy dokumentu starali się znaleźć odpowiedź na pytania – co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu, w jaki sposób państwo powinno pomagać w dbaniu o nasze zdrowie oraz jak najlepiej realizować działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę.

Rekomendacje ekspertów dotyczą między innymi rozszerzenia dostępu do nieodpłatnych i podstawowych badań profilaktycznych, usprawnienia systemowych rozwiązań dotyczących opieki profilaktycznej, w tym zbierania danych o realizacji świadczeń i kontynuacji leczenia pacjentów z rozpoznanymi podczas tych badań chorobami przewlekłymi, poprawy realizacji obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, zwiększenia odsetka pacjentów uczestniczących w programach profilaktyki zdrowotnej oraz dokonywania analiz efektywności realizowanych programów.

Postulowane jest także określenie spójnej, kompleksowej i wieloletniej koncepcji działań profilaktycznych poprzez zbudowanie modelu powszechnego systemu opieki profilaktycznej.

Raport dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

NFZ likwiduje biura profilaktyki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.02.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym nastąpią zmiany w strukturze organizacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlikwidowane zostaną między innymi jednostki zajmujące się profilaktyką zdrowotną.

W centrali NFZ zlikwidowane zostanie Biuro Profilaktyki Zdrowotnej, natomiast Departament Obsługi Klientów stanie się Departamentem Obsługi Klientów i Profilaktyki.

W oddziałach wojewódzkich znikną natomiast zespoły profilaktyki zdrowotnej, a wydziały obsługi klientów przekształcone zostaną w wydziały obsługi klientów i profilaktyki.

Czytaj także: Nowy salon Medicover Optyk w Łodzi dba o wzrok i słuch>>>

Podkreślona zostanie także rola promocji. W centrali NFZ Biuro Komunikacji Społecznej stanie się Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji. Podobna zmiana nastąpi w oddziałach wojewódzkich Funduszu, w których zespoły komunikacji społecznej staną się zespołami komunikacji społecznej i promocji.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 lutego 2022.

Uwagi do projektu można kierować w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Zdrowa Perspektywa – projekt Grupy Lux Med i SGH

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.02.2021

„Zdrowa Perspektywa”, projekt realizowany przez Grupę Lux Med oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, to inicjatywa, której celem jest zebranie inspiracji i innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliły przetrwać rok 2020, ale także wykorzystanie ich do przeprowadzenia zmian.

Organizatorzy projektu nie chcą się skupiać jedynie na skutkach pandemii, która doświadcza wszystkich na wielu różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, ale chcą także zwrócić uwagą na pozytywne działania płynący z doświadczeń roku 2020 oraz wypływające stąd inspiracje i rekomendacje do kolejnych inicjatyw.

Eksperci pracujący w ramach projektu będą szukali odpowiedzi na pytania – Jakie wnioski wyciągnęliśmy z poprzedniego roku? Czego się nauczyliśmy? jakie problemy wciąż wymagają uwagi i rozwiązania? Będą także chcieli poznać najlepsze praktyki wypracowane w odpowiedzi na pandemiczną rzeczywistość roku 2020.

W ramach programu eksperci z różnych dziedzin będą pracowali w sześciu grupach roboczych.

– Blisko 50 ekspertów z biznesu, środowiska akademickiego, NGO i mediów, w ramach sześciu grup tematycznych, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami, dzięki którym przetrwaliśmy ten trudny okres, jakim był rok 2020. Jestem zbudowana faktem, że tak wiele wyjątkowych osób chce być częścią tego unikalnego przedsięwzięcia. To prawdziwy wymiar odpowiedzialności społecznej, by tymi dobrymi praktykami chcieć się dzielić ze społeczeństwem – komentuje Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Tematyka, którą zajmują się pierwsze trzy grupy, dotyczy zdrowej firmy. Dotyczą one takich zagadnień jak
– Co dalej z globalizacją?
– Nowy przywódca w czasach transformacji
– Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko?

W ramach zagadnień dotyczących zdrowego społeczeństwa znalazły się tematy:
–  Profilaktyka i sport
–  Zdrowie Polaków po pandemii
–  Harmonia w życiu i pracy

W grupie, która zajmie się tematem – „Co dalej z globalizacją?”, spotkają się:
dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, Prorektor SGH Warsaw School of Economics ds. rozwoju, autor książek i artykułów z zakresu ekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości
Krzysztof Dziekoński partner w BakerTillyTPA, specjalizujący się w doradztwie oraz obsłudze giełdowych i prywatnych grup kapitałowych
Piotr Zborowski Prezes DB Schenker i dyrektor generalny DB Schenker na Europę Północną i Wschodnią
dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH, członek kapituły Klub Polska 2025+ ZBP, były wiceminister gospodarki
Katarzyna Karpa-Świderek rzeczniczka prasowa i doradca zarządu WWF
Łukasz Kijek redaktor naczelny portalu next.gazeta.pl, dziennikarz ekonomiczny
Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu @LPP odpowiadający za obszar finansów i controllingu
Jakub Tatak członek zarządu Lux Med, zarządzający pionem finansów

Skład grupy, która zajmie się tematem „Nowy przywódcza w czasach transformacji” to:
dr hab. Rafał Mrówka prof. SGH, dyrektor Program MBA-SGH specjalizujący się w analizie nowoczesnych modeli organizacji i problemach przywództwa gospodarczego
Maja Chabińska Rossakowska Dyrektor HR w ING Polska
Bartosz Ciolkowski Country Manager na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard
Marcin Banaszkiewicz, Trener LinkedIn, wykładowca akademicki, CEO Mylogo
Marek Talarczyk Prezes Netguru
Jowita Michalska, Założycielka Digital University

Grupę, która zajmie się tematem – „Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko?”, tworzą:
prof. dr hab. Wojciech Paprocki, wykładowca SGH Warsaw School of Economics specjalizujący się w tematach rozwoju gospodarki cyfrowej i wdrażania technologii cyfrowych
Tomasz Chomicki Business Development Director w Samsung Electronics th
Grzegorz Marczak Twórca i Redaktor Naczelny w antyweb.pl
Michal Plit Dyrektor Centrum Innowacji w Lux Med
Andrzej Dopierala Prezes Asseco Data Systems Wiceprezes Asseco Poland
Zuzanna Skalska Założycielka 360Inspiration Współzałożycielka FutureS Thinking™
Mateusz Czajka Head of Delivery w Netguru

W grupie „Profilaktyka i sport” spotkają się eksperci:
dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH Warsaw School of Economics specjalizujący się w modelowaniu matematycznym i ekonometrycznym, biegacz średnio- i długodystansowy
Magdalena Maruszczak, PhD Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w KPMG
Luiza Złotkowska, dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, przewodnicząca Komitetu Zawodniczego Polskiej Agencji Antydopingowej, członkini Komisji Zawodniczej Europejskich Komitetów Olimpijskich
Dariusz Piekut, Sekretarz generalny AZS
Przemysław Babiarz, dziennikarz, komentator sportowy i konferansjer
dr Jarosław Krzywański, kierownik Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej
Magdalena Szozda Brands Partnership & Kinder Joy of moving Manager w Ferrero

„Zdrowie Polaków po pandemii” to temat, którym zajmą się specjaliści:
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska z SGH Warsaw School of Economics specjalizująca się w badaniach nad lokalizacją przedsiębiorstw, przedsiębiorczością lokalną i regionalną oraz atrakcyjnością inwestycyjną regionów
Mariusz Gujski, MD, PhD, MPH Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Małgorzata Rozanska dietetyk i założycielka poradni dietetycznej Foodarea
Marcin Nowak, Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych w Polskim Komitecie Olimpijskim, były lekkoatleta
Michal Rybak wiceprezes ds. operacyjnych w Lux Med
Maria Libura Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Urszula Jaworska, założycielka Fundacji Urszuli Jaworskiej, która pomaga chorym na nowotwory i buduje bank dawców szpiku
Karolina Hytrek-Prosiecka, dyrektor zarządzająca w Polityka Zdrowotna

W ramach grupy – „Harmonia w życiu i pracy” zespół tworzą:
Sylwia Dębinska Dyrektor HR w Deloitte
Patryk Wójcik Założyciel Architektura Sukcesu Patryk Wójcik
Zuzanna Piechowicz dziennikarka, prowadząca podcast „Dobra praca” w Radio TOK FM
Dorota Sawicz , Dyrektor Personalny w Lux Med
Pawel Konieczny Dyrektor HR w L’Oréal
Paulina Rutkowska, Head of people & culture w mBank S.A.
Dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz, Centrum Zdrowia Psychicznego Harmonia

Projekt, którego realizacja została zaplanowana na I półrocze 2021 roku, ma przysłużyć się wszystkim praktykom życia gospodarczego. Ma inspirować i motywować do działania. Ma służyć dobrą radą, a nie gotowym rozwiązaniem. Siła projektu wynika z różnorodności grup dyskusyjnych, która pozwoli odbiorcom czerpać z mądrości zespołowej. Pozwoli także poznać perspektywę dużych firm ale i (nie)zwykłych ludzi, zapoznać się ze zdaniem specjalistów a także pasjonatów.

Specjaliści pracujący w ramach projektu to gwarancja wartościowych wniosków, które będą wynikiem dyskusji i spotkań, oraz wiele pomysłów na dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie.

Działania podejmowane w ramach programu „Zdrowa Perspektywa” można śledzić na profilach grupy na Linkedin i Twitterze.

Przeczytaj teraz

PKN Orlen organizuje Miasteczko Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.10.2019

PKN Orlen wraz z Fundacją Orlen wdraża program ułatwiający mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie. W tym celu organizuje w sobotę i niedzielę, 5 i 6 października 2019, „Miasteczko Zdrowia”, czyli szereg bezpłatnych badań medycznych i konsultacji lekarskich.

Podczas akcji w Orlen Arenie czekać będzie kilkadziesiąt bezpłatnych stanowisk konsultacyjnych i punktów pomiarowych, a eksperci będą udzielać porad zdrowotnych. Chętni będą mogli między innymi określić pojemność płuc, sprawdzić znamiona na skórze, zbadać funkcjonowanie serca na EKG lub skonsultować się z fizjoterapeutą. Porady i konsultacje będą udzielane przez lekarzy i specjalistów.

Wokół Areny zostanie zorganizowana mobilna strefa zdrowia z dentobusem, cytobusem, mammobusem, krwiobusem i kapsułą badającą zmysły. Zainteresowani będą mogli również skonsultować się pod kątem doboru diety czy efektywnego rzucenia palenia.

Czytaj także: Rozwiązania telemedyczne to sposób na efektywność ochrony zdrowia>>>

– Dbanie o zdrowie jest obowiązkiem, ale i przywilejem nas wszystkich. Z tego powodu, PKN Orlen inicjuje i prowadzi działania mające na celu rzeczywistą ochronę zdrowia poprzez promowanie szeroko rozumianej profilaktyki i dostępu do badań i porad ekspertów. Beneficjentami naszych działań w Płocku są wszyscy mieszkańcy, również pracownicy naszej firmy  powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

– To nie pacjent powinien jechać do centralnego ośrodka w Warszawie, ale dobra praktyka diagnostyczna powinna być dostępna w miejscu jego zamieszkania. Inicjatywa, której efektem jest między innymi „Miasteczko Zdrowia”, ma na celu zapewnienie mieszkańcom Płocka najwyższe standardy opieki medycznej i profilaktyki – powiedział prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, patron honorowy projektu.

Przeczytaj teraz

Nagroda dla Fundacji Medicover

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.08.2018

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, prowadzony przez Fundację Medicover, otrzymał złoty laur w prestiżowym, międzynarodowym konkursie The International CSR Excellence Awards 2018. Nagrodą dla Fundacji jest statuetka w formie kryształowego serca, przyznawana organizacjom, „które mają serce i zmieniają świat na lepsze”.

Zwycięzców szóstej już edycji konkursu ogłoszono podczas uroczystej Ceremonii w The Royal Academy of Dramatic Art (RADA) w Londynie, 16 lipca 2018 roku.

Fundacja Medicover z Programem PoZdro! zwyciężyła w kategorii „Komunikacja”. Została wybrana spośród ponad 100 innych nominowanych organizacji, które rywalizowały o złote, srebrne i brązowe laury w 24 kategoriach.

The International CSR Excellence Awards jest dorocznym konkursem, organizowanym przez brytyjską The Green Organisation. Honoruje firmy oraz instytucje z całego świata wyróżniające się odpowiedzialnymi społecznie, dobroczynnymi inicjatywami. Statuetki o symbolicznym kształcie serca, przyznawane laureatom, znaczą pryzmat nominowanych przedsięwzięć.

W roku 2018 Fundacja Medicover otrzymała złote serce za skierowany do uczniów i ich rodzin, prowadzony w Polsce od 2014 roku, Program PoZdro!. Profilaktyczno-edukacyjna, holistyczna inicjatywa przeciwdziała epidemii cukrzycy typu 2, nadwadze i otyłości wśród polskich dzieci. Skalą działań w różnej formie objęła dotąd ponad 60 tysięcy uczniów. W ramach Programu, w szkolnych badaniach przesiewowych sprawdzony został stan zdrowia 24 tysięcy uczniów, określający ryzyko zachorowania danego dziecka na cukrzycę typu 2. Ponad 3 tysiące uczniów ze stwierdzonymi czynnikami zachorowania, w gronie rodziny zostało objętych przez Fundację 2-letnim cyklem bezpłatnej, Zintegrowanej Opieki Indywidualnej, między innymi konsultacji ze specjalistami, warsztatów edukacyjnych, atrakcyjnych zajęć sportowych.

Program PoZdro! ma na celu poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej dzieci, by pomóc im wyjść grupy ryzyka, podnieść świadomość zdrowotną i żywieniową całych rodzin, ale również szerzej – całego społeczeństwa.  PoZdro! co roku prowadzi ogólnopolskie akcje społeczno-edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, dla których okazją jest obchodzony corocznie 14.11 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Ich ambasadorami, ze względu na młodą grupę odbiorców, są między innymi popularni youtuberzy młodego pokolenia.

W ostatnich latach, Fundacja Medicover została doceniona w tym konkursie aż czterokrotnie.

W roku 2017 trzy statuetki – złoto, srebro i brąz – zostały przyznane za skalę, formułę i efekty działania Programu PoZdro!; działalność charytatywną, akcje i organizację Wolontariatu Pracowniczego; przeprowadzenie pierwszej polskiej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii.

W edycji 2016 Fundacja otrzymała złoty laur za całokształt aktywności na rzecz zdrowego społeczeństw – projektów podnoszących świadomość, edukacyjnych, profilaktycznych i charytatywnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.

Przeczytaj teraz