Wyróżniamy firmy dbające o zdrowie pracowników

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.04.2018

W ramach II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku, ogłoszona została druga edycja konkursu pod hasłem „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”.

Głównym celem organizatorów konkursu jest wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę, dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o własne zdrowie, a także podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników.

O nagrodę mogą się ubiegać podmioty  bezpośrednio zrzeszone w Pracodawcach RP, członkowie należący do organizacji zrzeszonych w Pracodawcach RP, oraz niezrzeszone w Pracodawcach RP.

Przedsiębiorcy będą oceniani w kategoriach: duże przedsiębiorstwo (co najmniej 250 osób zatrudnionych), średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 zatrudnionych) oraz małe przedsiębiorstwo (do 49 osób zatrudnionych).

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie w terminie do 6 kwietnia 2018 ankiety dostępnej na stronie www.kongreszdrowia.pl

Więcej na temat II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP można przeczytać tutaj: Zapraszamy na II Kongres Zdrowia Pracodawców RP>>>

Przeczytaj teraz