Fresenius Medical Care Polska – wyróżnienie Polskiego Towarzystwo Transplantacyjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2019

Dr Teresa Dryl-Rydzyńska, członek zarządu polskiego oddziału Fresenius Medical Care otrzymała nagrodę za wybitny wkład w rozwój polskiej transplantologii. Nagrodę przyznało Towarzystwo Transplantacyjne na 14. zjeździe w Zakopanem.

Fresenius Medical Care Polska, największy na świecie dostawca produktów i usług dla osób z chorobami nerek, od lat prowadzi działania w zakresie promocji idei transplantacji i świadomego dawstwa narządów, organizując między innymi od 2009 roku kampanię społeczną Drugie życie.

Kampania skierowana do młodzieży szkół średnich od ponad 10 lat organizowana jest w całej Polsce. Jej głównym celem jest edukacja, inicjowanie dyskusji w różnych środowiskach na temat świadomego dawstwa narządów oraz obalanie mitów, które narosły wokół transplantacji w naszym kraju.

Polska transplantologia bowiem wciąż stawia czoła dwóm przeszkodom, stojącym na drodze jej rozwoju. Są to brak wiedzy społeczeństwa na temat transplantacji oraz brak narządów do przeszczepienia. Czas oczekiwania na przeszczep w Polsce jest jednym z najdłuższych w Europie. Stąd też idea powstania, prowadzenia i kontynuowania przez Fresenius Medical Care Polska kampanii na rzecz transplantacji. Akcja Drugie życie prowadzona jest w szkołach i lokalnym otoczeniu uczniów, którzy sami decydują o tym, jak wyglądają działania kampanii. W akcję angażują się także wolontariusze: osoby po przeszczepie i lekarze transplantolodzy.

Czytaj także: Kampania społeczna Fresenius wyróżniona w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu>>>

– W naszych ośrodkach dializ leczymy pacjentów z niewydolnością nerek według najwyższych standardów, tak aby ich samopoczucie i wyniki medyczne były jak najlepsze. Korzystamy przy tym z najnowocześniejszego sprzętu do dializ i innowacyjnych technologii medycznych – mów dr Tomasz Prystacki, prezes zarządu firmy. – Wiemy jednak, że to przeszczep nerki jest najbardziej optymalną metodą leczenia i ratowania życia, która często pozwala wrócić pacjentom do aktywnego życia sprzed okresu dializ. Jako ośrodki leczenia dializacyjnego możemy zgłaszać naszych pacjentów na krajową listę oczekujących i poprzez wysokiej jakości dializoterapię przygotowywać ich do transplantacji. Z naszej strony chcieliśmy jednak zawsze robić więcej. Stąd idea promowania transplantacji i edukacji społecznej w tym zakresie.

– Wyróżnienie ze strony Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego to dla całej naszej firmy i dla mnie osobiście wielki zaszczyt – mówi dr Teresa Dryl-Rydzyńska, członek zarządu Fresenius Medical Care Polska. – W kampanię Drugie życie jestem zaangażowana od początku jej powstania i tym bardziej cieszę się, że nasze wysiłki na rzecz pacjentów oczekujących na przeszczep w całej Polsce i nasz wkład działania promujące oświadczenia woli oraz świadome podejmowanie decyzji został doceniony przez najwybitniejszych polskich transplantologów.

Edukacja społeczna w zakresie znaczenia transplantacji, jako uznanej metody leczenia i ratowania życia jest dla Fresenius Medical Care bardzo ważna. W ośrodkach Centrum Dializ Fresenius leczonych dializami jest ponad 6000 osób. Wiele z nich oczekuje na przeszczep nerki bądź nerki i trzustki jednocześnie. Zgodnie z danymi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant średni czas oczekiwania na nową nerkę w Polsce to około 11 miesięcy od momentu zakwalifikowania na listę oczekujących. W 2018 roku przeszczepiono w naszym kraju 906 nerek.

Pierwsza edycja kampanii ruszyła w roku szkolnym 2008/2009 w Wielkopolsce. Od tamtej pory  do akcji promującej oświadczenia woli i świadome dawstwo narządów przystąpiło 8 kolejnych województw (małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie i podkarpackie).

Łącznie około 350 tysięcy zaangażowanych w kampanię uczniów z ponad 800 szkół średnich rozdało 1.100.000 oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji.

Od 2010 roku kampania Drugie życie w Wielkopolsce i Małopolsce jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej „Partnerstwa dla Transplantacji” – ogólnopolskiego programu rozwoju przeszczepiania narządów. Patronat nad wielkopolską kampanią objęli: Metropolita Poznański, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Leszna, Prezydent Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Piły, Prezydent Miasta Konina, oraz media: TVP Poznań, Radio Poznań i Głos Wielkopolski.

W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronują także: Prymas Polski – abp Wojciech Polak, prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka – Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów oraz Centrum Koordynacyjno-Transplantacyjne Poltransplant.

Czytaj także: Opieka zdrowotna oparta na wartości to większa efektywność leczenia>>>

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne jest towarzystwem naukowym utworzonym w 1993 roku. Celem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji komórek, tkanek i narządów, przeszczepów biostatycznych i biologii transplantacyjnej, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w organizowaniu służby zdrowia i rozwiązywaniu problemów tej służby związanych z przeszczepianiem.

Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,2 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 3.900 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializami 336 tysiącom pacjentów na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.

W Polsce obecnie działa około 260 stacji dializ, w których dializowanych jest prawie 20.000 pacjentów.

Przeczytaj teraz

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeszczepów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2018

Weszły w życie rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące przeszczepów. Pierwsze z nich reguluje sprawę przeprowadzania kontroli w podmiotach zajmujących się przeszczepami, drugie – sprawę wywozu i przywozu na terytorium Polski komórek, tkanek i narządów, kolejne – odznak dla dawców.

Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów weszło w życie 26 października 2018 (opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw RP 25 października 2018 pod numerem 2046).

Określa ono tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione kontroli banków tkanek i komórek oraz innych podmiotów upoważnionych do tego typu działalności na podstawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Z przepisów wynika, że upoważniony pracownik rozpoczyna kontrolę nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu tych działań.

Rozporządzenie określa, co powinno zawierać zawiadomienie o wszczęciu kontroli, jak powinna przebiegać kontrola, gdzie się ją przeprowadza i jaką rolę odgrywa podczas kontroli kierownik sprawdzanej jednostki.

Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw RP pod numerem 2048 w dniu 26 października 2018.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium RP i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą.

W dokumencie mowa jest o tym, co powinien zawierać wniosek o wydanie zgody na wywóz i jak wygląda monitorowanie stanu wywożonych i przywożonych komórek, tkanek i narządów na każdym etapie.

Poza tym 25 października 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Zostało opublikowane 24 października 2018 (Dz.U. 2034).

Określa ono wzory legitymacji i odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, sposób ich nadawania oraz sposób dokumentowania ilości porań dla celów nadania drugiej z odznak.

Przeczytaj teraz