Centrum Medyczne Klara w rejestrze FLA

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.02.2021

Centrum Medyczne Klara z Częstochowy przystąpiło do rejestru Ogniskowej Ablacji Laserowej (FLA) raka prostaty systemem EchoLaser. Placówka przystąpiła do rejestru jako jedna z nielicznych i druga w Polsce.

FLA to międzynarodowy rejestr koordynowany przez rzymską Policlinico Tor Vergata we współpracy z oddziałem onkologii interwencyjnej ImageRive w Genewie.

Celem rejestru jest gromadzenie przypadków klinicznych na całym świecie i publikowanie danych na ten temat, które mają pomóc ustalić długoterminową skuteczność (do 5 lat po zabiegu) i bezpieczeństwo FLA z przy użyciu EchoLasera.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie ochronić pacjentów>>>

Centrum Medyczne Klara oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów.

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o. Mieści się przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45.

Pobierz raport Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmy Deloitte: Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem>>>

Przeczytaj teraz

Powstanie rejestr endoprotezoplastyk

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.12.2019

31 grudnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk, które określa sposób prowadzenia tego rejestru oraz podmioty zobowiązane do przekazywania do niego danych.

Rejestr będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dane do rejestru będą przekazywane za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego.

Dane do rejestru, zgodnie z rozporządzeniem, będą zobowiązane przekazywać placówki wykonujące usługi w zakresie endoprotezoplastyki łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, kolana, stawu biodrowego, drobnych stawów w obrębie dłoni lub stopy, a także oferujące zabiegi operacyjne rewizyjne, w szczególności z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem okołoprotezowym oraz zabiegi operacyjne rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Rejestr będzie także zawierał dane o zabiegach resekcyjnych zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką, zabiegach rewizyjnych z użyciem protez poresekcyjnych, zabiegi wszczepienia implantów czasowych uwalniających antybiotyki w leczeniu infekcji okołoprotezowych, zabiegach artroplastyki nadgarstka/śródręcza (wszczep), śródręczno-paliczkową lub międzypaliczkową (wszczep), a także całkowite rewizje po artroplastykach stawów.

W rejestrze znajdą się dane pacjentów, zarówno dane osobowe jak i dane dotyczące procesu leczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 grudnia 2019 roku (poz. 2409).

Przeczytaj teraz

Będzie rejestr operacji naczyniowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.11.2018

Celem powstania rejestru operacji  naczyniowych ma być zebranie rzetelnych informacji o liczbie operacji powtórnych i oszacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na operacje naczyniowe oraz tym samym bardziej precyzyjne projektowanie budżetu przeznaczanego na tego typu operacje.

Rejestr pozwoli też na porównywanie poziomu szkoleń prowadzonych w różnych ośrodkach, co pozwoli podejmować decyzje odnośnie ich finansowania, na przykład dofinansowania słabszych ośrodków przez wyposażanie w lepszy sprzęt, kontraktowanie bardziej doświadczonych specjalistów, motywowanie lepszych ośrodków przez dotacje na badania i rozwój.

Zgodnie z projektem rejestr będzie prowadzony przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Zespół zapewniający prowadzenie rejestru będzie odpowiedzialny również za analizowanie danych zgromadzonych w rejestrze. Będzie miał on zatem wpływ na opracowywane przez podmiot prowadzący rejestr wyniki analiz oraz wskaźniki bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności rejestrowanych zdarzeń związanych z diagnostyką i terapią chorób naczyniowych. W skład zespołu wejdą co najmniej jeden lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej mający wiedzę i wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów chirurgii naczyniowej, statystyk lub matematyk oraz przedstawiciel organizacji pacjentów.

Projekt określa sposób prowadzenia rejestru, usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin ich przekazywania, zakres i rodzaj danych oraz identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze.

Czytaj także: Powstanie rejestr hipercholesterolemii rodzinnej>>>

Zobligowano podmiot prowadzący rejestr do takiego jego prowadzenia, aby gromadził on co najmniej 80 procent wymaganych informacji. Określenie sposobu osiągnięcia tego założenia pozostawiono poza regulacją (należy ono do podmiotu prowadzącego rejestr). W celu monitorowania jakości gromadzonych danych przewidziano audyt rejestru.

Dane gromadzone w rejestrze będą publikowane.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru operacji naczyniowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 9 listopada 2018 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 26 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Powstanie rejestr hipercholesterolemii rodzinnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.11.2018

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej. Rejestr będzie prowadziło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, które gromadziło już takie dane w latach 2010-2015.

Było to działanie prowadzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Klinikę i Katedrę Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dzięki gromadzeniu danych dotyczących hipercholesterolemii rodzinnej jest możliwe wczesne jej diagnozowanie, monitorowanie jakości leczenia, a zatem podejmowanie decyzji zmierzających do poprawy jakości leczenia i optymalizacji jego kosztów

Hipercholesterolemia rodzinna (ang. Familial Hypercholesterolemia, FH) jest jedną z najczęstszych chorób monogenowych. Jest chorobą dziedziczną i objawia się podwyższonym poziomem cholesterolu LDL od najmłodszych lat, a w konsekwencji znacznie przyspieszonym rozwojem miażdżycy. Analiza rejestru Simone Broome Register prowadzonego w Wielkiej Brytanii dowodzi, że śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z FH w wieku 20-39 lat jest 100-razy wyższa niż w zdrowej populacji. Większość nieleczonych chorych doświadcza powikłań sercowo-naczyniowych w wieku poniżej 55 roku życia w przypadku mężczyzn i poniżej 60 roku życia w przypadku kobiet.

W większości krajów na świecie, w tym w Polsce, choroba jest niediagnozowana i nieleczona aż do czasu wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu). Wczesne zdiagnozowanie i wdrożenie leczenia hipolipemizującego pozwala w znacznym stopniu ograniczyć powikłania FH. Hipercholesterolemia rodzinna jest chorobą uwarunkowaną genetycznie i dotyczy całych rodzin, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.

W projekcie rozporządzenia przedstawiono podstawowe zasady utworzenia, a także utrzymania i prowadzenia rejestru.

Uwagi do projektu można przekazywać do 26 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz