Nowy sprzęt w Szpitalu Bonifratrów w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego z Łodzi został wyposażony w nowy rezonans magnetyczny. Sprzęt przystosowany do diagnozowania pacjentów ważących nawet 250 kilogramów, wykorzystuje także sztuczną inteligencję.

Umożliwia to skrócenie czasu badania bez wpływu na jego jakość. Aparat pracuje ciszej, dzięki czemu badanie przebiega w bardziej komfortowych warunkach.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka w Olsztynie

Szpital powiększa i modernizuje zakład diagnostyki obrazowej oraz przygotowuje się do otwarcia Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych.

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Badanie diagnostyczne w znieczuleniu na NFZ w Centrum Medyceusz

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

Centrum Medyczne Medyceusz z Łodzi jako pierwsza placówka pozaszpitalna w tym mieście wykonuje badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w znieczuleniu, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podczas badania rezonansem i tomografem pacjent nie może się ruszać. W przeciwnym wypadku wynik może być zaburzony. Wiek i niektóre schorzenia (np. klaustrofobia, zaburzenia psychiczne, choroba Alzheimera czy ADHD) uniemożliwiają to. W takim przypadku badanie to można przejść pomyślnie tylko w uśpieniu, czyli w dożylnym znieczuleniu ogólnym.

Do badania w znieczuleniu kwalifikowane są dzieci do 12 roku życia, młodzież do 18 roku życia z zaburzeniami hiperkinetycznymi, takimi jak na przykład ADHD, fobie, zaburzenia lękowe a także dorośli z różnorodnymi schorzeniami, takimi jak choroba Alzheimera czy upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Centra Medyczne Medyceusz to działająca od 20 lat sieć prywatnych placówek medycznych zlokalizowanych w Łodzi. W sześciu placówkach świadczone są kompleksowe usługi medyczne.

Centra oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a także konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, transport medyczny, nocną i świąteczną opiekę lekarską.

Sztandarową usługą CM Medyceusz jest diagnostyka obrazowa (RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, mammografia). Placówki mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także świadczą usługi komercyjne.

Źródło: www.centramedycznemedyceusz.pl

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Zdrowie otwiera pracownię rezonansu magnetycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.03.2023

Centrum Medyczne Zdrowie w Kielcach otwiera pracownię diagnostyki obrazowej, która będzie oferowała badania rezonansu magnetycznego. Pracownia będzie funkcjonowała od połowy marca 2023 roku.

Pracownia będzie się mieścić w placówce Centrum Medycznego Zdrowie przy ulicy Karczówkowskiej 45.

Badania będą komercyjne, ale od kwietnia 2023 pracownia będzie oferowała badania rezonansu magnetycznego finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dzięki podpisanemu z NFZ kontraktowi.

Centrum Medyczne Zdrowie prowadzi także w Kielcach placówki przy ulicach – Warszawskiej 30 i Konopnickiej 5 oraz w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych.

Oferują one podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne (USG, RTG, EKG), świadczenia w zakresie rehabilitacji i badania medycyny pracy.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed we Wrocławiu

Świadczenia oferowane przez placówki Centrum są zarówno komercyjne, jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Centrum współpracuje z ośrodkiem Waldtour w Gołubiu, w którym organizowane są wczasy zdrowotne.

Centrum Medyczne Zdrowie działa od prawie 30 lat. Jego właścicielami są: Anna Rezner i Witold Rezner.

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Zdrowie sp. z o.o. sp. k. Prezesem spółki z o.o. jest Witold Rezner.

Przeczytaj teraz

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka w Olsztynie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.02.2023

Lux Med Diagnostyka otworzyła nową pracownię zlokalizowaną w Olsztynie przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 10/14, na ternie Domu Handlowego Dukat. Pracownia oferuje badania w zakresie rezonansu magnetycznego.

W Olsztynie Lux Med Diagnostyka prowadzi także pracownię rezonansu magnetycznego działającą na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego przy ulicy Żołnierskiej 18A.

W całej Polsce Lux Med Diagnostyka prowadzi pracownie oferujące badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG i RTG. W 2022 roku w placówkach Grupy Lux Med wykonano ponad 1,4 miliona badań, w tym około 280 tysięcy badań rezonansu magnetycznego, 250 tysięcy badań tomografii komputerowej oraz 140 tysięcy badań mammograficznych (w pracowniach stacjonarnych i mammobusach).

Lux Med Diagnostyka jest największym usługodawcą diagnostyki obrazowej w Polsce, zatrudniającym ponad 400 radiologów.

Lux Med Diagnostyka inwestuje w jakość i bezpieczeństwo

Badania w placówkach Lux Med Diagnostyka można wykonać zarówno prywatnie, jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyniki badań można odebrać przez internet, bez konieczności ponownej wizyty w placówce.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 roku), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Przeczytaj teraz

Tomma: nowa pracownia diagnostyczna w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2023

Tomma Diagnostyka Obrazowa otworzyła nową pracownię diagnostyczną. Placówka działająca pod marką Bonus Diagnosta zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 79.

W lokalizacji tej działa Centrum Medyczne Skopia.

Pracownia została wyposażona w aparat GE (General Electric) Signa Explorer 1,5T. Można tutaj wykonać takie badania jak angiografia głowy, cholangiografia, rezonans magnetyczny głowy, jamy brzusznej, kości i stawów kończyn, kręgosłupa, oczodołów, przysadki, stawów krzyżowo-biodrowych, szyi, twarzoczaszki, uszu czy zatok.

Tomma zapowiada otwarcie nowych placówek

Sieć placówek Tomma liczy ponad 40 pracowni oferujących badania w zakresie diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz RTG. Pracownie zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Szczecinie, Częstochowie i Opolu.

W styczniu 2023 roku otwarta została pracownia Bonus Diagnosta w Gdańsku, która oferuje badania rezonansu magnetycznego.

Tomma działa na rynku usług medycznych od 1991 roku. Pod koniec 2019 roku została kupiona od funduszu private equity THC przez PZU.

Przeczytaj teraz

Tomma otworzyła pracownię diagnostyczną w Gdańsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.01.2023

Tomma Diagnostyka Obrazowa otworzyła nową pracownię rezonansu magnetycznego. Pracownia działająca pod marka Bonus Diagnosta mieści się w Gdańsku przy ulicy Abrahama 1. W lokalizacji tej działa Centrum Medyczne PZU Zdrowie.

Nowa pracownia wyposażona została w aparat MR Siemens 1,5T. Oferuje takie badania jak angiografia,  cholangiografia, enterografia, rezonans magnetyczny głowy, jamy brzusznej, badania kości i stawów kończyny dolnej i górnej, kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego i szyjnego, miednicy i miednicy małej, badanie czynnościowe mózgu, badania oczodołów, przysadki, stawów krzyżowo-biodrowych i skroniowo-żuchwowych, a także szyi, twarzoczaszki, uszu i zatok.

Tomma zapowiada otwarcie nowych placówek

Sieć placówek Tomma liczy ponad 40 pracowni oferujących badania w zakresie diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz RTG. Pracownie zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Szczecinie, Częstochowie i Opolu.

Tomma działa na rynku usług medycznych od 1991 roku. Pod koniec 2019 roku została kupiona od funduszu private equity THC przez PZU.

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenie w pracowni Affidea w Kielcach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.01.2023

Pracownia diagnostyki obrazowej, działająca w Centrum Medycznym Affidea w Kielcach, rozszerzyła zakres oferowanych świadczeń o badania USG, wykonywane zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

W placówce wykonywane są także badania USG u niemowląt (między innymi USG przezciemiączkowe, jamy brzusznej i stawów biodrowych). Świadczenia są komercyjne.

Pracownia pod koniec 2022 roku przeszła modernizację. W ramach inwestycji wyremontowano pomieszczenia oraz wymieniono sprzęt.

Placówka oferuje także badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, w tym wirtualną kolonoskopię.

Tomma otworzyła pracownię diagnostyczną w Gdańsku

Centrum Medyczne Affidea w Kielcach zlokalizowane jest przy ulicy Jagiellońskiej 72, w sąsiedztwie Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Przeciwgruźliczej.

W całej Polsce Affidea prowadzi 31 centrów diagnostyki obrazowej i 2 ośrodki leczenia onkologicznego, współpracując z ponad 800 specjalistami i wykonując ponad 500 000 badań obrazowych rocznie.

Centra Affidea to ośrodki świadczące usługi dla pacjentów prywatnych i publicznych.

Przeczytaj teraz

Nowe wyposażenie pracowni diagnostycznej Citomed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.01.2023

Pracownia diagnostyki obrazowej działająca w placówce Citomed w Toruniu została wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego. Jesienią 2021 roku Grupa Lux Med otrzymała warunkową zgodę prezesa UOKiK Citomed na przejęcie spółki Lecznice Citomed.

Nowe urządzenie to to nowoczesny 1,5 teslowy aparat Siemens Altea, posiadający zwiększoną do 70 cm średnicę tunelu oraz technologię redukcji hałasu, które poprawiają komfort podczas badania.

Rozwiązania zastosowane w aparacie, takie jak między innymi technologie GO, sztuczna inteligencja oraz unikalna technologia BioMatrix, znacznie zwiększają efektywność pracy. Aparat pozwala na zwiększenie prędkości badania przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości diagnostycznej.

Nowy rezonans umożliwia badanie stawów w częściowym zgięciu, a także badanie kończyn o dużym obwodzie przy zachowaniu doskonałej wartości diagnostycznej.

Pracownia działa przy ulicy Skłodowskiej-Curie 73, na terenie szpitala Citomed.

Lux Med Diagnostyka inwestuje w jakość i bezpieczeństwo

Lecznice Citomed prowadzą w Toruniu sześć placówek, pozostałe zlokalizowane są przy ulicach: Tuwima, Kosynierów Kościuszkowskich, Lubickiej, Rakowicza oraz Paderewskiego (w Lubiczu Górnym).

Lecznice Citomed oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne w prawie 50-ciu poradniach, diagnostykę, w tym także obrazową, medycynę nuklearną oraz leczenie szpitalne. Placówka posiada dwie sale operacyjne oraz dwie sale pooperacyjne. Citomed oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Tomma zamknęła placówkę w Ostrowie Wielkopolskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.01.2023

Tomma Diagnostyka Obrazowa zamknęła placówkę, która funkcjonowała w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bogusława Limanowskiego, na terenie miejscowego szpitala.

Pracownia została uruchomiona w roku 2018 i oferowała badania rezonansu magnetycznego. Przestała działać 31 grudnia 2022.

Tomma zapowiedziała otwarcie nowych pracowni diagnostycznych, które będą funkcjonowały w Gdańsku i Krakowie. Będą również oferowały badania rezonansu magnetycznego.

Sieć placówek Tomma liczy około 40 pracowni oferujących badania w zakresie diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz RTG. Pracownie zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Szczecinie, Częstochowie i Opolu.

Tomma działa na rynku usług medycznych od 1991 roku. Pod koniec 2019 roku została kupiona od funduszu private equity THC przez PZU.

Nowe wyposażenie pracowni diagnostycznej Citomed

Przeczytaj teraz

Lux Med Diagnostyka inwestuje w jakość i bezpieczeństwo

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.12.2022

Prawie 100 placówek Lux Med Diagnostyka na terenie całego kraju zapewnia usługi z zakresu badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG i RTG. W 2022 roku w placówkach Grupy Lux Med wykonano ponad 1,4 miliona badań, w tym około 280 tysięcy badań rezonansu magnetycznego, 250 tysięcy badań tomografii komputerowej oraz 140 tysięcy badań mammograficznych.

Badanie te wykonano  placówkach mobilnych (mammobusach) i stacjonarnych.

Lux Med Diagnostyka jest największym usługodawcą diagnostyki obrazowej w Polsce, zatrudniającym ponad 400 radiologów.

W roku 2022 Grupa Lux Med otworzyła kolejne nowe placówki diagnostyczne, a dotychczasowe wyposażyła w nowoczesna urządzenia. W Poznaniu przy ulicy Wierzbięcice 1, są wykonywane badania z wykorzystaniem nowoczesnego rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Altea, gwarantującego wysoką jakość diagnostyczną obrazowania.

Taki sam aparat funkcjonuje w Toruniu, w szpitalu Citomed. Placówka ta dysponuje również oddanym do użytku w 2022 roku 32-rzędowym tomografem komputerowym Siemens Somatom Go.UP. W toruńskiej pracowni diagnostycznej pacjenci mogą wykonać też badania USG i RTG. Trzeci z aparatów – Siemens Magnetom Altea – został oddany do dyspozycji pacjentów i personelu wrocławskiej placówki przy ulicy Legnickiej 51/53. Nowoczesne aparaty trafiły także do placówek w Krakowie i Częstochowie.

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Lux Med uruchomiła najbardziej zaawansowany wśród rezonansów magnetycznych 1,5 Teslowych – rezonans Siemens Magnetom Sola. Służy on do wykonywania wysokospecjalistycznych badań pacjentów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie oraz mieszkańców stolicy i okolic.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej

-Inwestycje w infrastrukturę diagnostyczną pozwalają nam objąć naszych pacjentów kompleksową opieką, ale też stanowią realne wsparcie dla lekarzy w procesie diagnozy i leczenia. Dbamy o to, by każdy z pacjentów mógł skorzystać z badania na nowoczesnym i bezpiecznym sprzęcie. Inwestujemy między innymi w te urządzenia, które mają mniejszą dawkę promieniowania – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Jak zaznacza dr n. med. Jarosław Minkowski, dyrektor zarządzający Lux Med Diagnostyka, wyposażenie placówek w najnowsze rezonanse magnetyczne, oprócz doskonałej jakości obrazowania, pozwala na skróceniu czasu badania od 20 do 40 procent, co znacznie poprawia komfort pacjenta.

-Posiadamy również sprzęt, którego średnica przestrzeni, gdzie przebywa pacjent podczas badania jest większa o 10 procent w porównaniu do poprzednich urządzeń. Jest to odczuwalne dla osoby, która poddaje się badaniu – dodaje dr n. med. Jarosław Minkowski.

Lux Med Diagnostyka wyposażyła także niektóre z placówek w tomografy komputerowe firmy Siemens go.UP, realizując strategię podnoszenia jakości medycznej równolegle z dbaniem o jak najmniejszą dawkę promieniowania otrzymaną przez pacjenta. Czas, jaki aparat potrzebuje na wykonanie pełnego obrazowania, jest znacznie krótszy niż w w przypadku rezonansu, co pozwala uniknąć dyskomfortu związanego z koniecznością przebywania w jednej pozycji przez dłuższy okres. Pamiętać należy jednak o różnicach we wskazaniach do tych dwóch metod badania i promieniowaniu rentgenowskim, które jest stosowane podczas badania tomografem.

Badania w placówkach Lux Med Diagnostyka można wykonać zarówno prywatnie, jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyniki badań można odebrać przez internet, bez konieczności ponownej wizyty w placówce.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 roku), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Wektor Serca dla Grupy Lux Med

Przeczytaj teraz

Affidea zmodernizowała pracownię w Kielcach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.12.2022

W listopadzie 2022 roku zakończyły się prace modernizacyjne w Centrum Medycznym Affidea w Kielcach. Placówka co roku pomaga w postawieniu diagnozy ponad 20 tysiącom pacjentów, oferując badania rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym zarówno w ramach refundacji NFZ, jak i prywatnie.

W ramach inwestycji wymieniony został rezonans magnetyczny. Nowy aparat to – Signa Voyager 1,5T firmy GE Healthcare. Pozwala on w przypadku pojawiających się dolegliwości nie tylko na ocenę stanu między innymi stawów, kręgosłupa, głowy, jamy brzusznej czy miednicy, ale i na przeprowadzanie wysokospecjalistycznych badań, takich jak np. rezonans magnetyczny piersi czy multiparametryczny rezonans prostaty.

– Aby rozpoznać wiele chorób jeszcze na ich początkowym etapie zaawansowania, kiedy szanse na wyleczenie są największe, często potrzebna jest pogłębiona diagnostyka. Ta natomiast wymaga specjalistycznej aparatury – mówi dr n. med. Justyna Znojek, kierownik medyczny Regionu Świętokrzyskiego Affidea.

– Sprzęt jednak to nie wszystko – o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów dba na co dzień 29-osobowy zespół: lekarzy radiologów, techników elektroradiologii, pielęgniarek i pracowników obsługi pacjenta – dodaje p. o Dyrektora Regionu Świętokrzyskiego Affidea Aneta Adamczyk-Kotwica.

W kieleckiej placówce Affidea przeprowadzono także między innymi rearanżację recepcji i remont poczekalni.

Innowacyjny aparat PET/CT już wkrótce w pracowni Affidea

Centrum Medyczne Affidea w Kielcach zlokalizowane jest przy ulicy Jagiellońskiej 72, w sąsiedztwie Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Przeciwgruźliczej.

W całej Polsce Affidea prowadzi 31 centrów diagnostyki obrazowej i 2 ośrodki leczenia onkologicznego, współpracując z ponad 800 specjalistami i wykonując ponad 500 000 badań obrazowych rocznie.

Centra Affidea to ośrodki świadczące usługi dla pacjentów prywatnych i publicznych.

Źródło: www.affidea.pl

Przeczytaj teraz

Rezonans magnetyczny w ramach NFZ w kwidzyńskim Szpitalu „Zdrowie”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

Od 1 grudnia 2022 roku pracownia rezonansu magnetycznego, znajdująca się na terenie kwidzyńskiego Szpitala „Zdrowie”, należącego do Grupy EMC Szpitale, wykonuje świadczenia medyczne także w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Już od prawie dwóch lat w Kwidzynie funkcjonuje pracownia rezonansu magnetycznego, zlokalizowana przy Szpitalu EMC „Zdrowie”, która jest jedyną tego typu placówką w powiecie kwidzyńskim. Dotychczas wykonywała badania pełnopłatne. Pozyskanie kontraktu NFZ przez szpital, współpracujący w tym zakresie z firmą Aura Medic z Gdyni, wyspecjalizowaną w diagnostyce obrazowej, jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatu, osób chorych, starszych czy niesamodzielnych.

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka we Wrocławiu

Kwidzyńska pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona jest aparat z szerokim pakietem oprogramowania klinicznego, pozwalającym na realizację pełnego spektrum badań wszystkich narządów i części ciała. W ramach finansowania NFZ można tutaj wykonywać specjalistyczne badania, szczególnie dotyczące narządu ruchu, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, tkanek miękkich i piersi.

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) znacznie się rozwinęło w ostatnich latach  i stało się jedną z niezastąpionych metod diagnostycznych.

– MRI jest nowoczesnym i bardzo precyzyjnym badaniem przedstawiającym obraz przekrojów narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Za pomocą tej metody uzyskuje się wysokiej jakości obrazy w badaniach układu mięśniowego i szkieletowego, zwłaszcza kręgosłupa i otaczających go przestrzeni – dr n.med. Kamil Ludwisiak, pełnomocnik ds. jakości w pracowni rezonansu w kwidzyńskim Szpitalu „Zdrowie”.

– MRI sprawdza się również w diagnostyce nowotworów oraz procesów zapalnych a także jako badanie profilaktyczne czy kontrolne, w tym śledzenie postępów w leczeniu. Rezonans bardzo dobrze uwidacznia naczynia krwionośne, jamy serca i mięsień sercowy – dodaje.

Szpital Zdrowie w Kwidzynie prowadzi 8 oddziałów szpitalnych oraz SOR, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, kilkanaście poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne. Wykonuje badania w zakresie medycyny pracy.

Placówka należy do Grupy EMC, która prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.11.2022

Pracownia rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, należąca do Lux Med Diagnostyka, działająca w szpitalu Św. Elżbiety w Warszawie, została wyposażona w nowoczesny aparat do badania rezonansu magnetycznego.

Jest to 1,5 teslowe urządzenie Siemens Magnetom Sola.

Nowy aparat dzięki technologii BioMatrix automatycznie dostosowuje się do bioróżnorodności pacjentów, jednocześnie zapewniając wysoką wydajność i rzetelność badań.

Pracownia ta od 1 października 2022 realizuje również badania finansowane ze środków NFZ.

Szpital Św. Elżbiety zlokalizowany jest przy ulicy Goszczyńskiego 1. Placówka dołączyła do Grupy Lux Med we wrześniu 2020 roku.

Diagnostic-Med częścią Lux Med Diagnostyka

Od 1 lutego 2021 roku pracownia diagnostyki obrazowej tego szpitala działa w ramach Lux Med Diagnostyka. Placówka oferuje badania w zakresie rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu.

Przeczytaj teraz

Diagnostic-Med częścią Lux Med Diagnostyka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

Od października 2022 roku Diagnostic-Med w Poznaniu jest częścią Lux Med Diagnostyka. Pracownia oferuje badania z zakresu rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i RTG.

Pracownia zlokalizowana jest przy ulicy 28 Czerwca 1956 r., na terenie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi.

Dysponuje nowoczesnymi aparatami rezonansu magnetycznego GE Signa Explorer Elite 1,5T i Siemens Magnetom Avanto 1,5T,  tomografem  Siemens Somatom Emotion oraz aparatami RTG Siemens Multix Top i GE Proteus X.

W Poznaniu Lux Med Diagnostyka prowadzi także pracownie – rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej przy ulicy Wichrowej 1A oraz pracownie RTG – przy ulicy Ułańskiej 7, Półwiejskiej 42 i Roosevelta 18. W czerwcu 2022 otwarta została nowa pracownia diagnostyki obrazowej zlokalizowana przy ulicy Wierzbięcice 1, w biurowcu Dwór Hamburski, która oferuje badania rezonansu magnetycznego.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu.

Przeczytaj teraz

Nowa pracownia diagnostyczna wizjaMED w Wyszkowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2022

We wrześniu 2022 roku otwarta została nowa pracownia diagnostyki obrazowej wizjaMED, zlokalizowana na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Pracownia oferuje badania rezonansu magnetycznego. Wyposażona została w aparat firmy Siemens Magnetom Avanto1,5 T, który umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu badań podstawowych i specjalistycznych, między innymi ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych, neurologicznych oraz z zakresu chorób wewnętrznych.

Obecnie oferowane w pracowni badania są komercyjne. Jednak WizjaMED zapowiada staranie się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na ich wykonywanie.

WizjaMed modernizuje pracownie diagnostyczne

Pracownie działające pod marką wizjaMED prowadzone są przez spółkę Wizja V Diagnostyka Medyczna z Łodzi, która działa od roku 2007 (najpierw jako Fantom sp. z o.o.). Działają one w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim oraz wielkopolskim. Udzielają świadczeń w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i USG. W maju 2020 spółka wprowadziła w swojej pracowni w Łodzi innowacyjny system EOS, zastępujący klasyczne badanie RTG.

WizjaMed prowadzi także komercyjne poradnie specjalistyczne zlokalizowane w Łodzi, przy ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Przeczytaj teraz

Afdidea: badania MR w ramach NFZ  w Zielonej Górze

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.09.2022

Od 1 września 2022 roku w pracowni diagnostycznej Affidea działającej w Zielonej Górze wykonywane są badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Podgórnej 43, działa od pięciu lat i wykonuje ponad 5 tysięcy badań rocznie. Wyposażona jest w 1,5 Teslowe urządzenie firmy GE Healthcare Signa Hdct, które pozwala na wykonanie badań dotyczących schorzeń ortopedycznych, neurologicznych czy kardiologicznych. Można wykonać tutaj badanie MR piersi, kolana czy nadgarstka.

W Zielonej Górze Affidea prowadzi także pracownię diagnostyki obrazowej przy ulicy Towarowej, w placówce Centrum Medycznego Aldemed.

Ośrodki Affidea z akredytacjami unijnymi

Affidea prowadzi w całej Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia). Oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech Międzynarodowych Centrach Onkologii – w Wałbrzychu, Koszalinie i w Poznaniu.

Affidea prowadzi także pracownie PET-CT – w Poznaniu, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

Przeczytaj teraz

Tomma: nowa pracownia diagnostyczna w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.09.2022

Tomka Diagnostyka Obrazowa otworzyła nową pracownię rezonansu magnetycznego. Placówka działa na terenie Centrum Medycznego PZU Zdrowie przy ulicy Ogrodowej 8. Tomma od 2019 roku należy do PZU.

Nowa pracownia została wyposażona w aparat GE signa Explorer 1.5 T.

Sieć placówek Tomma liczy około 40 pracowni oferujących badania w zakresie diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz RTG. Pracownie zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Szczecinie, Częstochowie i Opolu.

Tomma działa na rynku usług medycznych od 1991 roku. Pod koniec 2019 roku została kupiona od funduszu private equity THC przez PZU.

Tomma łączy spółki zależne

Przeczytaj teraz

Voxel: więcej przychodów z badań diagnostycznych w I półroczu 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2022

Grupa Voxel w I półroczu 2022 roku odnotowała zmiany w strukturze sprzedaży. Zwiększył się udział sprzedaży w segmencie diagnostyki, a zmniejszył – w segmencie szpitalnictwo, głównie na skutek mniejszej sprzedaży badań w kierunku Covid-19.

W I półroczu 2022 badania diagnostyczne wygenerowały 61 procent przychodów Grupy (rok wcześniej – 40 procent), szpitalnictwo – 22 procent (rok wcześniej – 39 procent), IT oraz infrastruktura – 15 procent (wcześniej – 19 procent). Neuroradiochirurgia, podobnie jak rok wcześniej, była źródłem 2 procent przychodów.

Badania refundowane ze środków NFZ stanowiły 69 procent przychodów Grupy w I półroczu 2022, a badania komercyjne, wykonywane dla podmiotów świadczących komercyjne usługi medyczne, takich jak Lux Med, Enel-Med, czy PZU Zdrowie – 13 procent. 4 procent stanowiły badania farmaceutyczne, 5 procent – badania dla pacjentów prywatnych, a 1 procent – teleradiologia.

W II kwartale 2022 roku pracownie diagnostyki obrazowej Voxel wykonały 91,7 tysiąca badań, w I kwartale 2022 – 88,8 tysiąca, a w IV kwartale 2021 – 88,0. W drugim kwartale roku 2020 wykonanych zostało 47,6 tysiąca badań.

W I kwartale 2022 badania te wygenerowały 50,8 miliona przychodów netto ze sprzedaży.

Nowy Raport ESG spółki Diagnostyka

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Voxel prowadził (samodzielnie i w ramach współpracy) 15 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał prawie 51,3 tysięcy badań w 1 półroczu 2022 roku, 21 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonał ponad 82,3 tysięcy badań, 9 pracowni PET-TK w których wykonał prawie 7,7 tysięcy badań, oraz 4 pracownie SPECT, w których wykonał prawie 6,7 tysięcy procedur.

Do Grupy Voxel należą także: spółka Scanix, prowadząca pracownie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG, USG i mammografii oraz rezonans Powiśle, prowadząca pracownię rezonansu magnetycznego.

Voxel zajmuje się także sprzedażą radiofarmaceutyków.

W I półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Voxel wyniosły 176 mln zł i  zmniejszyły się o 43,6 mln zł, czyli o 20 procent w porównaniu do I półrocza 2021 roku. Wpływa na to miał spadek sprzedaży w spółce Vito-Med. w związku ze zmniejszeniem wykonywanych testów w kierunku koronawirusa oraz w spółce Alteris.

Pozostałe spółki odnotowały wzrost przychodów.

Zysk netto Grupy w I półroczu 2022 wyniósł 16 633,5 tys. zł,  rok wcześniej miał wartość 37 558 ty. zł.

Przeczytaj teraz

Affidea poszerza ofertę świadczeń o artrografię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.08.2022

Europejski dostawca usług w zakresie diagnostyki obrazowej i ambulatoryjnych oraz opieki onkologicznej – Affidea – poszerza ofertę medyczną o artrografię rezonansu magnetycznego. To wysokospecjalistyczne i trudno dostępne na polskim rynku badanie pozwala na zobrazowanie struktury stawów w sposób bardziej precyzyjny niż inne metody.

Dla pacjentów oznacza to szansę na szybszą i dokładniejszą diagnozę, a tym samym usprawnienie wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Artrografia, która od niedawna wykonywana jest w centrum medycznym Affidea w Gdańsku przy ulicy Kilińskiego, to badanie pomocnicze, poszerzające możliwości diagnostyczne rezonansu magnetycznego. Umożliwia precyzyjniejsze zobrazowanie, a tym samym dokładniejszą ocenę struktur wewnątrzstawowych.

Badanie polega na wprowadzeniu w warunkach jałowych roztworu środka kontrastowego bezpośrednio do jamy stawowej, a następnie wykonaniu rezonansu. Stosowane jest zarówno w przypadku oceny uszkodzeń pourazowych, zwyrodnień, jak u młodych pacjentów aktywnie uprawiających sport, u których zmiany pourazowe są niewielkie lub ich nie stwierdzono w innych badaniach.

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Artrografię można wykonać w obrębie każdego stawu, do którego możliwe jest podanie kontrastu. Poprawia więc widoczność obrazowanych struktur stawów, na przykład ramiennego, kolanowego czy biodrowego.

– W przypadku barku ta metoda pomaga w ocenie patologii stawu ramiennego, dotyczących obrąbka, chrząstki, więzadeł stawu, uszkodzenia ciągłości torebki stawowej – struktur gorzej widocznych w konwencjonalnym MRI bez kontrastu – wyjaśnia radiolog wykonujący i oceniający badania, lek. Anna Kubiak z centrum medycznego Affidea. – W zakresie stawu biodrowego artrografia także lepiej przedstawia obrąbek panewki oraz chrząstkę i polecana jest szczególnie u pacjentów z przewlekłym, niezdiagnozowanym innymi metodami bólem biodra.  Artrografia MR stawu kolanowego natomiast jest najczęściej wykorzystywana do oceny nawracających uszkodzeń łąkotkowych, po częściowej meniscektomii lub szyciu łąkotki. We wszystkich stawach możliwa jest ocena ewentualnej niestabilności uszkodzenia chrzęstno-kostnego – dodaje.

Pierwsze badanie artrografii rezonansu magnetycznego układu mięśniowo-szkieletowego zostało przeprowadzone w 1987 roku. Jednak dopiero dzięki stopniowemu udoskonalaniu tej techniki stała się ona integralną częścią praktyki klinicznej ortopedów.

– W Polsce badanie to, choć spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, wciąż jest trudno dostępne. Cieszy nas więc, że w naszym ośrodku w Gdańsku dajemy naszym pacjentom możliwość korzystania z niego. Na ten moment wykonujemy artrografię MRI stawu ramiennego, biodrowego i kolanowego. W planach są także badania nadgarstka z zastosowaniem tej metody – mówi lek. Anna Kubiak  z centrum medycznego Affidea.

W Affidea sukcesywnie wdrażane są kolejne rozwiązania kliniczne, które zapewniają pacjentom dostęp do diagnostyki na światowym poziomie, komfort i bezpieczeństwo. Potwierdza to chociażby otrzymany właśnie przez firmę tytuł „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku” w konkursie HealthInvestor Awards 2022 w Londynie, honorującym wybitne osiągnięcia, innowacje i doskonałość w sektorze niezależnej opieki zdrowotnej.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Pracownia diagnostyki obrazowej prowadzona przez Lux Med Diagnostyka w Toruniu została wyposażona w nowy 32-rzędowy tomograf komputerowy Siemens go.Up. Pracownia działa przy ulicy Skłodowskiej-Curie 73, na terenie szpitala Citomed, który od 2021 roku jest w Grupie Lux Med.

Nowy aparat Siemens go.Up wyróżnia się szybkością i dokładnością skanera, co pozwala skrócić czas badania i jednocześnie ograniczyć dawkę promieniowania przyjmowaną przez pacjenta.

Pracownia w szpitalu Citomed dysponuje także 1,5 T  rezonansem magnetycznym marki Toshiba.

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu.

Na początku czerwca Lux Med Diagnostyka otworzyła nową pracownię diagnostyki obrazowej w Poznaniu, zlokalizowaną w dzielnicy Wilda, przy ulicy Wierzbięcice 1, w biurowcu Dwór Hamburski.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka

Przeczytaj teraz

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.06.2022

Lux Med Diagnostyka otworzyła nową pracownię diagnostyki obrazowej w Poznaniu, zlokalizowaną w dzielnicy Wilda, przy ulicy Wierzbięcice 1, w biurowcu Dwór Hamburski.

Placówka została wyposażona w najnowocześniejszy aparat do rezonansu – RM Siemens Magnetom Altea, posiadający 1,5 teslowy magnes o średnicy 70 cm i rozwiązania technologiczne najwyższej klasy.

Aparat jest nową generacją rezonansów magnetycznych, który dzięki wyposażeniu w specjalistyczne aplikacje, umożliwia obrazowanie dużo większej jakości niż aparaty 3 teslowe, przy wykorzystaniu w dalszym ciągu nieszkodliwego dla człowieka pola magnetycznego na poziomie 1,5T.

Posiada także unikatową technologię BioMatrix, najnowszą platformę oprogramowania syngo MR XA i pakiety Turbo Suite, które umożliwiają i zapewniają bardzo szybkie i właściwe rozpoznanie zmian i sprawdzenie efektywności wdrożonej terapii, jednocześnie dając maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

W biurowcu Dwór Hamburski działa także centrum stomatologiczne Lux Med, które otwarte zostało w marcu 2022.

Nowa placówka Lux Med Stomatologia

W Poznaniu Lux Med Diagnostyka prowadzi także pracownie – rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej przy ulicy Wichrowej 1A, pracownie RTG – przy ulicy Ułańskiej 7, Półwiejskiej 42 oraz Roosevelta 18 a także pracownię rezonansu magnetycznego i RTG przy ulicy 28 Czerwca 1956 roku (w Diagnostic-Med).

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu.

W marcu 2022 Lux Med Diagnostyka wyposażyła w nowy sprzęt pracownię diagnostyki obrazowej działającą w Częstochowie przy ulicy PCK 7, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, oraz pracownię zlokalizowaną w Krakowie przy ulicy Pilotów 2.

Forum Diagnostyki Obrazowej postuluje stworzenie standardów zdalnego nadzoru

Przeczytaj teraz

Nowe usługi pracowni diagnostyki obrazowej w NZOZ Grunwald

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.06.2022

Zakład diagnostyki obrazowej działający w NZOZ Grunwald w Poznaniu wprowadził nowe usługi dotyczące opisów badań radiologicznych dla pacjentów indywidualnych. Usługa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy potrzebują opisu badania radiologicznego lub konsultacji otrzymanego opisu, czyli tzw. drugiej opinii.

Oferowane są opisy badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG oraz mammografii.

Forum Diagnostyki Obrazowej postuluje stworzenie standardów zdalnego nadzoru

Pracownia diagnostyki obrazowej w NZOZ Grunwald oferuje badania rezonansu magnetycznego, RTG, USG oraz densytometrię. Oferuje wykonywanie biopsji, a także prowadzi gabinet okulistyczny dla dzieci.

Pracownię prowadzi Diagnostyka Wielkopolska sp. z o.o., której prezesem jest Piotr Jakoktochce

NZOZ Grunwald zlokalizowany jest przy ulicy Kasprzaka 16 w Poznaniu, prowadzony jest przez Zakład Usług Medycznych Promed sp. z o.o.

Placówka oferuje konsultacje specjalistyczne, zarówno finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Affidea otworzyła pracownię w Gdańsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.05.2022

22 kwietnia 2022 miało miejsce oficjalne otwarcie kolejnego Centrum Medycznego Affidea w Gdańsku, które oferuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej. Pracownia zlokalizowana jest w Galerii Handlowej Madison.

Nowa placówka wyposażona jest w aparat do badania rezonansu magnetycznego GE Signa Voyager 1,5 T oraz 64 – rzędowy tomograf komputerowy GE Revolution EVO.

– Z myślą o komforcie pacjentów zdecydowaliśmy się na zlokalizowanie naszego nowego centrum medycznego w galerii handlowej oraz świadczenie usług przez 7 dni w tygodniu – zapewniając wygodny dostęp do specjalistycznych badań obrazowych wszystkim, którzy potrzebują precyzyjnej diagnostyki – mówi Monika Roeding, dyrektor Regionu Pomorskiego Affidea.

Pracownia została wyposażona w rezonans magnetyczny firmy GE Healthcare – SIGNA™ Voyager 1,5T. Przy jego pomocy technicy i lekarze radiolodzy wykonują wysokospecjalistyczne procedury neurologiczne, onkologiczne i ortopedyczne.

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka w Krakowie

Za pomocą aparatu można między innymi szczegółowo obrazować mózgowie w kierunku udaru mózgu, a także dokonać precyzyjnej oceny jelita cienkiego i zmian pozajelitowych oraz ocenę pozostałych narządów jamy brzusznej i miednicy.

Rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy

W pracowni zainstalowano także tomograf komputerowy model GE Revolution Evo, który pozwala na skrócenie czasu wykonywania badania aż o około 40 procent przy zachowaniu obrazu o wysokiej rozdzielczości

Za pomocą aparatu można wykonać niskodawkową tomografię komputerową płuc i klatki piersiowej (NDTK) będącą alternatywą dla klasycznego badania RTG. Badanie to nie tylko oddziałuje na organizm mniejszą dawką promieniowania rentgenowskiego, ale też umożliwia bardziej dokładną ocenę diagnostyczną i pozwala na wcześniejszy wykrycie raka płuc.

Niskodawkowa tomografia komputerowa to także doskonałe narzędzie diagnostyczne w ocenie zmian pocovidowych.

–  10-tygodniowe prace nad otwarciem centrum stanowiły wyzwanie, ale tylko w tym roku pozwolą na wykonanie dziesiątek tysięcy badań.  Marka Affidea  obecna jest na gdańskim rynku od 18 lat – dodała Monika Roeding.

W placówce Affidea w Galerii Handlowej Madison, przy ulicy Rajskiej 10 w Gdańsku, pacjenci mogą wykonać zarówno badania prywatne, jak i w ramach kontraktu z NFZ.

Affidea prowadzi w całej Polsce kilkadziesiąt centrów medycznych i pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9-ciu województw.

Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Bezpieczne zdrowie również cyfrowo

Przeczytaj teraz

Nowa technologia badania w RCO

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2022

Radomskie Centrum Onkologii wzbogaciło oferowane badania diagnostyczne o rezonans magnetyczny z nowoczesnym oprogramowaniem AIR RECON DL. To pierwszy środek onkologiczny w Polsce, który sięgnął po sztuczną inteligencję (AI) w diagnostyce obrazowej.

Sztuczna inteligencja (AI) to technologia wzorowana na sieci neuronowej mózgu. Narzędzia zaimplementowane w aparat MR oparte na AI potrafią wydobywać wartościowe informacje z dużych zestawów danych, a następnie na ich podstawie podsuwać praktycznie użyteczne spostrzeżenia, które znajdują zastosowanie w dalszej diagnostyce i procesie leczenia pacjenta.

Krótszy czas badania, wiarygodne wyniki

Zastosowanie takiej technologii przynosi korzyści dla pacjenta w postaci krótszego czasu i większego komfortu badania, a także daje pewność, że wynik jest bardziej wiarygodny.

Sztuczna inteligencja w punktach recepcyjnych Centrum Medycznego Damiana

Radomskie Centrum Onkologii zajmuje się między innymi leczeniem nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotworów płuc oraz mózgu.

Placówka posiada 150 łóżek, dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Obie placówki oferują świadczenia w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także komercyjne.

Wirtualna asystentka na infolinii Medicovera

Przeczytaj teraz
Page 1 of 5
1 2 3 4 5