Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“ 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2021

25 maja 2021 roku odbędzie się III edycja konferencji organizowanej w ramach cyklu „RODO w zdrowiu” pt. “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”. Konferencja jest największym wydarzeniem dotyczącym ochrony danych medycznych w Polsce, biorą w niej udział liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, którzy od początku prac nad kodeksem RODO dla branży medycznej aktywnie włączyli się w te działania, objęli konferencję swoim patronatem.  

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczych do udziału w tym wydarzeniu. Od samego początku aktywnie wspieramy inicjatywę tworzenia kodeksu RODO dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia i chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami, do czego najlepszą okazją są spotkania organizowane przez Polską Federację Szpitali oraz kancelarię DZP. Jako krajowy lider usług diagnostyki laboratoryjnej wyrażamy nadzieję, że nasze uczestnictwo w przygotowaniu kodeksu branżowego i uczestnictwo w konferencji przyniesie wymierne korzyści dla branży medycznej w Polsce – mówi Marta Rogalska-Kupiec, wiceprezes zarządu spółki Diagnostyka. 

Czytaj także: Konferencja „RODO w sektorze medycznym”>>>

Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych ze stosowaniem RODO w sektorze medycznym oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa danych, skoordynowanie działań i inicjatyw dotyczących ochrony ̨ danych osobowych oraz standardów cyberbezpieczeństwa w sektorze medycznym. Jednym z celów jest także zwiększanie świadomości pacjentów i personelu ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych.  

– Zaakceptowanie Kodeksu Branżowego RODO w ochronie zdrowia może znacząco pomóc placówkom medycznym przy dostosowywaniu się do wymogów RODO, wpłynie na minimalizację ryzyk prawnych oraz maksymalizację bezpieczeństwa danych pacjentów. Cieszę się, że jako Polska Federacja Szpitali jesteśmy jednym z inicjatorów Kodeksu. Konferencja „RODO w zdrowiu” co roku wspiera edukację w zakresie RODO w ochronie zdrowia, a w tym roku będzie między innymi prezentować ostateczne zapisy Kodeksu. Jako współorganizator serdecznie zapraszam do uczestnictwa – mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. 

W trakcie Konferencji zostanie szczegółowo przedstawiony „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia”, który 23 lutego 2021 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stosowanie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zatwierdzonego kodeksu postępowania będzie mogło służyć do wykazania części obowiązków wynikających z RODO. Poza tym w trakcie Konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych medycznych w środowisku cyfrowym. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych i cyberbezpieczeństwo.  

Czytaj także: Pracodawcy RP: rekomendacje w sprawie szczepień pracowniczych>>>

 – Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych medycznych w środowisku cyfrowym to podstawa zaufania do technologii informatycznych. Już dzisiaj w sytuacji zagrożenia pandemicznego dają one niezaprzeczalne korzyści pacjentom, lekarzom i placówkom opieki zdrowotnej. Pozytywna opinia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” to kolejny krok w kierunku realizacji idei Next Health. Zapewnia ona możliwości teleopieki i zdalnych konsultacji w bezpiecznym środowisku technicznym, organizacyjnym i prawnym. Umożliwia też korzystanie ze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy wielkich zbiorów danych i Internetu Rzeczy. Wszystko to z myślą o zdrowiu pacjentów i komforcie lekarzy – wskazuje Michał Jaworski, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft. 

 – „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” to bardzo cenna i ważna inicjatywa, służąca zwiększeniu poziomu ochrony pacjentów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Zasługuje ona na tym większe docenienie, ponieważ dotyczy szczególnego sektora, w którym zagadnienie bezpieczeństwa danych musi uwzględniać ochronę nadrzędnych dóbr, jakimi są zdrowie i życie pacjentów. Branża ochrony zdrowia jest szczególna również dlatego, że obejmuje podmioty bardzo zróżnicowane co do formy, skali i zakresu działalności. Dla Podmiotu Monitorującego stosowanie Kodeksu ta różnorodność jest wyjątkowym wyzwaniem – dodaje Piotr Burzyk, menedżer w dziale doradztwa biznesowego, zespół zarządzania ryzykiem audytu wewnętrznego i compliance, KPMG w Polsce 

Organizatorem Konferencji jest Polska Federacja Szpitali, natomiast partnerem prawnym jest Kancelaria DZP. Partnerami Głównymi tegorocznej edycji są: Microsoft, KPMG i Diagnostyka. Partnerami Wspierającymi są Prometriq, Wolters Kluwer i Targi Salmed 

Konferencja została również objęta patronatem honorowym między innymi Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.   

Konferencja jest nieodpłatna i odbędzie się w formie online 25 maja 2021 roku. W Konferencji swój udział potwierdzili: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz oraz Naczelnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych Krzysztof Król. 

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do zapisów na stronie www.rodowzdrowiu.pl oraz do kontaktu z Ligią Kornowską, dyrektor zarządzającą Polskiej Federacji Szpitali (tel. 690 875 075, e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org).

Przeczytaj teraz

Konferencja RODO w sektorze medycznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.03.2018

Już za niecały tydzień – 14 marca 2018 roku odbędzie się konferencja pt. „RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”, której jednym z organizatorów są Pracodawcy Medycyny Prywatnej. W trakcie konferencji przedstawiona zostanie do konsultacji publicznych pierwsza wersja kodeksu branżowego dotyczącego przetwarzania danych medycznych.

Kodeks przygotowywany jest przez szeroką koalicję interesariuszy, a jego celem ma być określenie jasnych wskazówek interpretacyjnych dotyczących wdrożenia i zastosowania rozporządzenia unijnego RODO w placówkach medycznych.

Podczas konferencji przedstawiciele pracodawców wspólnie z przedstawicielami strony publicznej omówią największe i najczęstsze wyzwania oraz problemy związane z wdrożeniem RODO, ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne i specyfikę branży medycznej.

Podczas dyskusji, które odbędą się w trakcie konferencji, będzie można zastanowić się także nad tym, na co jeszcze zwrócić uwagę i co można zrobić na dwa miesiące przed rozpoczęciem obowiązywania RODO.

Prelegentami i panelistami podczas konferencji będą przedstawiciele instytucji publicznych, między innymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji czy GIODO, a także czołowi eksperci branżowi w dziedzinie prawa, IT oraz analizy ryzyka gwarantujący wysoki poziom merytoryczny wydarzenia.

Organizatorami przedsięwzięcia są także: Polska Federacja Szpitali, Kancelaria DZP oraz Uczelnia Łazarskiego. Konferencja odbędzie się 14 marca 2018 roku na Uczelni Łazarskiego, przy ulicy Świeradowskiej w Warszawie.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne i jest możliwe po dokonaniu rejestracji na stronie http://www.rodowzdrowiu.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz limit – do 2 osób z jednej organizacji.

Przeczytaj teraz