Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.10.2021

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover z Warszawy wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22 nawiązał współpracę z niepubliczną Uczelnią Łazarskiego. W ramach tej współpracy studenci kierunku lekarskiego będą mogli zdobywać wiedzę w oddziałach klinicznych szpitala pod okiem specjalistów.  

Studenci będą odbywać praktyki i uczestniczyć w zajęciach z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa oraz anestezjologii i intensywnej terapii w oddziałach klinicznych Szpitala Medicover.  

Przyszli lekarze będą mogli zdobywać wiedzę pod kierunkiem wybitnych specjalistów szpitala, a także zapoznawać się z najnowocześniejszymi metodami leczniczymi. 

-Jesteśmy dumni ze współpracy z Uczelnią Łazarskiego i z radością oddajemy przyszłych adeptów sztuki medycznej w ręce naszych najlepszych ekspertów, takich jak dr hab. Paweł Derejko, dr hab. Maciej Kielar, dr hab. Krzysztof Wróbel, dr n. med. Ewa Kurowska, lek. med. Ewelina Pirsztuk i dr n. med. Paweł Siekierski oraz ich zespołom – zapowiada Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover. 

-Czujemy się wyróżnieni, wiedząc, że będziemy mieli istotny wpływ na kształcenie przyszłych kadr medycznych. To duża odpowiedzialność, ale i zaszczyt. Może się tak oczywiście zdarzyć, że z niektórymi z dzisiejszych studentów rozpoczniemy kiedyś współpracę w naszym szpitalu. Z dużą ciekawością podchodzimy do tego projektu – dodaje. 

 -Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że kolejny tak znakomity szpital dołącza do grona partnerów Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Zależy nam, aby jak najwięcej wiedzy przekazać przez praktykę, dlatego nasi studenci mają zapewniony dostęp do nauki w najlepszych placówkach. Stawiamy na pracę w małych grupach pod okiem wykwalifikowanej kadry, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych – mówi dr hab. Paweł Olszewski, Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. 

W roku 2021/22 na kierunku lekarskim na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego studiować będzie łącznie 360 studentów. 

Uczelnia jest jedną z czterech niepublicznych uczelni w Polsce, które kształcą lekarzy. Pozostałe to: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz Wyższa Szkła Techniczna w Katowicach.

Czytaj: Ogłoszono limity przyjęć na studia lekarskie >>>

Tym, co wyróżnia studia lekarskie na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, jest indywidualizacja procesu nauczania. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z pracowni naukowych podstaw medycyny i pracowni nauk morfologicznych.  

Zajęcia prowadzone są również w Centrum Symulacji Medycznych, które powstało w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Niewielka liczba studentów na wydziale pozwala na przywrócenie relacji mistrz – uczeń, która w standardowym systemie kształcenia powoli zanika. Pozwala również na integrację samych studentów i możliwość maksymalnego wykorzystania ich unikatowych, osobistych umiejętności. 

Szpital Medicover to działający od 2009 roku prywatny, wielospecjalistyczny szpital zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Wilanów. W ramach placówki działa 9 specjalistycznych oddziałów zapewniających 175 łóżek (w tym w ramach Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej).  

Zatrudnionych jest tutaj około 350 lekarzy i 290 pielęgniarek. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy pacjenci Szpitala Medicover otrzymują pomoc medyczną na najwyższym światowym poziomie. Kompetencje placówki potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, w tym ISO 9001:2015 oraz akredytacja Ministerstwa Zdrowia. Szpital oferuje najnowocześniejsze metody leczenia, w tym operacje z wykorzystaniem robota da Vinci (najwięcej wykonywanych zabiegów w Polsce). 

Czytaj także: Szpitale: Medicover i Mazovia wykonują zabiegi z robotem da Vinci >>>

Przeczytaj teraz

Będą kredyty na studia medyczne 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.08.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zakłada, że studenci kierunku lekarskiego będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia. Nowe rozwiązanie ma ograniczać zjawisko emigracji polskich absolwentów medycyny. 

Zgodnie z projektem o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych). 

O kredyt będą mogli ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 oraz podejmujący studia od roku 2021/2022, po raz pierwszy o kredyt będzie można ubiegać się w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022. 

Ustawa zakłada, że kredyt będzie miał preferencyjny charakter, czyli między innymi niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty czy możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż rok. 

Kredytowanie studiów odbywać się będzie w transzach wypłacanych przez bank na wyodrębniony rachunek uczelni, przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat. 

Czytaj także: Ogłoszono limity przyjęć na studia lekarskie >>>

W czasie odbywania studiów odsetki należne bankowi będą pokrywane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia, a następnie – po spełnieniu warunków – jego częściowego lub całkowitego umorzenia. 

Projekt zakłada umorzenie kredytu w całości pod warunkiem obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia oraz uzyskania tytułu specjalisty w wymienionym okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.  

Decyzje umarzające kredyt na studia medyczne będzie wydawał minister zdrowia, a także w ograniczonym zakresie banki. 

Koszt kształcenia obejmujący okres 6-letnich studiów na kierunku lekarskim w kraju wynosi, w zależności od uczelni od 200 tys. zł do 250 tys. zł.

Czytaj także: Pięciu kandydatów na jedno miejsce na studia medyczne na Uczelni Łazarskiego >>>

buy windows 10 home

Przeczytaj teraz

Ogłoszono limity przyjęć na studia lekarskie 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.07.2021

22 uczelnie od października 2021 będą kształcić na kierunku lekarskim.  Wśród nich są cztery uczelnie prywatne.  Limit przyjęć na jednolite studia magisterskie, prowadzone stacjonarnie w języku polskim na najbliższy rok akademicki wynosi 5417. 

Najwięcej miejsc na studiach prowadzonych w tej formie – 670 będzie dostępnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (w tym 150 miejsc finansowanych przez MON). 

Spośród prywatnych uczelni najwięcej miejsc będzie miała Wyższa Szkła Techniczna w Katowicach – 150 na studiach w trybie magisterskim stacjonarnym prowadzonych w języku polskim, 60 miejsc na studiach jednolitych magisterskich prowadzonych niestacjonarnie w języku polskim oraz 50 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych stacjonarnie lub niestacjonarnie w innym języku niż język polski. Jest to więcej niż w roku akademickim 2020/2021. 

Czytaj także: Spadek liczby badań profilaktycznych, wzrost liczby operacji z robotem da Vinci >>>

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie będzie mogła przyjąć 100 studentów na studia jednolite magisterskie stacjonarne prowadzone w języku polskim i tyle samo na studia prowadzone w formie niestacjonarnej w języku polskim, dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przyjmie 125 studentów na studia jednolite magisterskie stacjonarne prowadzone w języku polskim oraz tyle samo na studia jednolite magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w innym języku niż język polski. Liczba ta nie zmieniła się od roku ubiegłego. 

Uczelnia Łazarskiego z Warszawy otrzymała limit 100 miejsc na studiach magisterskich prowadzonych stacjonarnie w języku polskim, tyle samo co w roku ubiegłym. 

Na kierunku lekarsko-dentystycznym limit miejsc na studia dzienne magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 883. Na tym kierunku kształcą tylko uczelnie publiczne. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 26 lipca 2021 roku (poz. 1359).
  
Rozporządzenie weszło w życie 27 lipca 2021. 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w Gdańsku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zwiększa o 12 limit miejsc na kierunku lekarskim, na studiach niestacjonarnych w języku polskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Po nowelizacji uczelnia ta będzie dysponować 60 miejscami na studiach prowadzonych tym trybem.

Poza tym na tej uczelni jest 316 miejsc na jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej prowadzonych w języku polskim, 6 miejsc na tych studiach dla cudzoziemców, a także 171 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż polski.

Czytaj także: Trzy uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy>>>

Limity przyjęć na studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostały określone w rozporządzeniu, które weszło w życie 19 lipca 2019, jednak już po tej dacie do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek GUMedu w sprawie zwiększenia limitu.

Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym dotacje z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów otrzymują wyłącznie uczelnie publiczne na kształcenie studentów studiów stacjonarnych, zatem zwiększenie limitów przyjęć na kierunku lekarskim w formie niestacjonarnej nie pociąga za sobą dodatkowych wydatków z budżetu państwa.

Uwagi do projektu można przekazywać do 9 sierpnia 2019 roku.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 31 lipca 2019.

Przeczytaj teraz

Szpital z Rudnej Małej: współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2018

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa realizuje jako partner Uniwersytetu Rzeszowskiego projekt unijny dotyczący poniesienia jakości kształcenia studentów kierunku lekarskiego.

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych przez uczelnie kształcące studentów kierunku lekarskiego, w tym utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Zakres współpracy obejmuje analizę treści kształcenia na kierunku lekarskim objętych nauczaniem z wykorzystaniem Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, współpracę w tworzeniu scenariuszy symulacyjnych oraz współpracę w przygotowaniu zajęć dodatkowych dla studentów.

Uniwersytet Rzeszowski kształci studentów na kierunku lekarskim od 2015 roku.

Szpital w Rudnej Małej posiada 120 łóżek i 3 sale operacyjne oraz salę pooperacyjną z pięcioma łózkami intensywnego nadzoru a także 8 stanowisk intensywnego nadzoru udaru mózgu.

Placówka prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, neurologiczny z udarowym, tarakochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Posiada centrum poradni specjalistycznych, centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.

Przeczytaj teraz