Szkolenia w zakresie psychiatrii dla lekarzy pediatrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.10.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza możliwość odbywania przez lekarzy pediatrów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Będzie to skrócony program specjalizacji, który uwzględni wiedzę i umiejętności, jakie posiada już  lekarz pediatra.  

Rozwiązanie takie zostało zaproponowane w związku z dużym zapotrzebowaniem na lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, których niedobór okazał się szczególnie dotkliwy w związku z konsekwencjami epidemii wirusa Sars-Co-2.  

Jego wprowadzenie postulowali: konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii.  

Projekt rozporządzenia przewiduje także umożliwienie lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Mavit ośrodkiem referencyjnym Alcon>>>

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie transplantologii klinicznej dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie programu specjalizacji właściwego  dla lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii  mają się rozpocząć po raz pierwszy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego  przeprowadzonego od 1 marca do 31 marca 2022 roku. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 8 listopada 2021. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.08.2021

Lux Med Onkologia otrzymała pozwolenie na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych. Dzięki temu już wkrótce stanie się jednym z wysokospecjalistycznych ośrodków prowadzących nowoczesne terapie transplantologiczne. Będą one realizowane w nowo powstającym Centrum Terapii Komórkowych (CTK) w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy.

W najbliższym czasie Lux Med Onkologia rozpocznie prace nad poszczególnymi elementami projektu, a w 2022 roku ośrodek uruchomi działalność w pełnym wymiarze i rozpocznie kwalifikację chorych do zabiegów. Wysoko wykwalifikowanym zespołem kieruje dr hab. n. med. Emilian Snarski – członek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku (EBMT – European Society for Blood and Marrow Transplantation).

– Uruchomienie Centrum Terapii Komórkowych to wyjątkowo ważny etap w rozwoju naszej opieki nad pacjentami. Dzięki przeszczepom wykonywanym przez uznanych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie, przy pomocy nowoczesnej aparatury będziemy mogli pomóc kolejnej grupie ciężko chorych osób – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

W ostatnich latach przeszczepy szpiku znalazły zastosowanie w nowoczesnych terapiach chorób z autoagresji – szczególnie w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz twardziny układowej. Od wielu lat stosowane są z powodzeniem między innymi w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, ostrych białaczek oraz aplazji szpiku. Terapie komórkowe stosowane są coraz częściej w chorobach degeneracyjnych, terapii nowotworów (CAR-T) oraz w przypadkach poważnych zaburzeń immunologicznych.

Czytaj także: Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci>>>

Lux Med Onkologia to wiodące centrum leczenia nowotworów. Prowadzi obecnie trzy szpitale specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ. W szpitalach i poradniach Lux Med Onkologia najważniejszym standardem jest indywidualne podejście do pacjenta. Oferują one procedury medyczne w ramach finansowania NFZ, jak i poza nim, zapewniają dostęp do nowoczesnych leków, na przykład udział w różnorodnych badaniach klinicznych oraz w programach lekowych.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 17 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Przeczytaj teraz

Czynności z zakresu transplantologii dla szerszej grupy lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2018

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, którego projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 sierpnia 2018, wyodrębnia między innymi kwalifikacje osób uprawnionych do pobierania od żywych dawców krwi obwodowej.

Projekt umożliwi wykonywanie czynności z zakresu transplantologii szerszej grupie lekarzy.

Rozporządzenie zawiera także wymagania dotyczące podmiotów leczniczych, w których krew obwodowa ma być pobierania.

Z uzasadnienia wynika, że wyodrębnienie to zostało wprowadzone z uwagi na specyfikę czynności wykonywanych podczas pobierania krwi obwodowej pełnej w celu przeszczepiania lub zastosowania u ludzi.

Rozporządzenie zawiera także przepis wskazujący, że koordynatorzy pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, którzy nabyli uprawnienia na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 4 grudnia 2009 roku zachowują je.

Pozostałe zapisy projektu pokrywają się z tymi, które zawarte zostały w obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 września 2016 roku w sprawie szczególnych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Uwagi do projektu można przekazywać do 10 września 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz