Przedłużony program pilotażowy w sprawie leczenia udaru

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2020

27 listopada 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Rozporządzenie przedłuża okres realizacji pilotażu do 31 grudnia 2022 roku (wcześniej był to termin – 30 listopada 2020 roku).

Zmianie ulegały także okresy, za które NFZ dokonuje pomiaru wskaźników realizacji pilotażu oraz sporządza raport zawierający ich ocenę. Są to okresy – od  1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2019 roku, od 1 grudnia 2018 roku do 1 sierpnia 2020 roku, od 1 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2020 roku,  od 1 grudnia 2020 roku do dnia 31 maja 2021 roku, od 1 czerwca 2021 roku do 30 listopada 2021 roku, od 1 grudnia 2021 roku do 31 maja 2022 roku oraz od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Program pilotażowy rozpoczął się 1 grudnia 2018 roku, realizuje go 17 szpitali z całej Polski.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 26 listopada 2020 roku (poz. 2093).

Czytaj także: Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska z nowym przewodniczącym>>>

Przeczytaj teraz

Będzie więcej realizatorów pilotażowego programu leczenia udaru

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmianę do realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Poszerzeniu ulegnie wykaz realizatorów programu.

W wyniku wprowadzenie zmian program będzie realizowało 17 placówek (dotąd było 7). Będą to: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzkie Specjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Celem zmiany było wprowadzenie programu  pilotażowego w co najmniej jednym ośrodku w każdym województwie, o ile jest w nim ośrodek mający przygotowanie do realizacji tego programu. Nadal takiej placówki nie ma w województwie lubuskim.

Na świecie szacuje się, że rocznie na 1 mln populacji 100 pacjentów kwalifikuje się do trombektomii. Przyjmując, że 5 procent chorych z udarem niedokrwiennym będzie leczona metodą trombektomii mechanicznej, w Polsce będzie to 4 tysiące pacjentów w skali roku.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 21 maja 2019 roku.

Projekt opublikowano na stronie legislcja.rcl.gov.pl

Czytaj także: Będzie pilotaż opieki nad pacjentami z niewydolnością serca>>>

Przeczytaj teraz

Świebodzin: oddział udarowy przyjął ponad 600 pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.06.2018

Ponad 8 miesięcy po otwarciu oddział neurologii z pododdziałem udarowym w Nowym Szpitalu w Świebodzinie przyjął 620 pacjentów, w tym 186 po udarze mózgu. To właśnie z myślą o tych pacjentach powstał świebodziński oddział.

Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział zaczął przyjmować pacjentów 9 października 2017 roku.

W województwie lubuskim liczba hospitalizacji z powodu udaru niedokrwiennego mózgu wynosi 243,6 na 100 tysięcy mieszkańców i jest to trzecia najwyższa wartość w kraju. Z powodu rosnącej liczby chorych z rozpoznaniem udaru mózgu liczba miejsc w szpitalach stała się niewystarczająca.

– Najbardziej brakowało tego typu oddziału w środkowej części województwa lubuskiego. Dlatego już od początku ubiegłego roku rozpoczęliśmy poszukiwania kadry medycznej, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu oraz modernizację pomieszczeń, aby móc wystartować w konkursie ofert ogłoszonym przez NFZ – mówi Wiesława Cieplicka, prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie. Szpital już wcześniej zainwestował we własny tomograf komputerowy oraz nowoczesne lądowisko dla śmigłowców.

Świebodziński oddział udarowy, zgodnie z umową z NFZ zapewnia leczenie pacjentom głównie z powiatów: świebodzińskiego, sulęcińskiego, słubickiego oraz międzyrzeckiego.
– Należy podkreślić, że często transportowani są do nas śmigłowcem sanitarnym pacjenci z innych powiatów naszego województwa – mówi Wiesława Cieplicka. Atutem placówki jest lokalizacja w centrum województwa i w pobliżu głównych tras komunikacyjnych. Pozwala ona na szybki transport pacjenta, a w przypadku udaru czas rozpoczęcia specjalistycznego leczenia jest kluczowy.

Oddział dysponuje 28 łóżkami, w tym 5 stanowiskami dla pacjentów wymagających intensywnego nadzoru. Leczeni mają zapewnioną całodobową opiekę lekarzy specjalistów, pielęgniarek, rehabilitantów, logopedów oraz psychologów. Oddziałem kieruje dr n. med. Jan Paweł Mejnartowicz, konsultant wojewódzki ds. neurologii.

– Po liczbie pacjentów widzimy, jak bardzo był potrzebny oddział neurologiczny. Wykorzystanie łóżek mamy prawie w 100 procentach. Często zdarza się, że dostawiamy dodatkowe łóżka ze względu na liczbę przyjmowanych pacjentów. Jeśli będzie taka możliwość na pewno będziemy się starać o kontrakt na poradnię neurologiczną, aby kompleksowo zajmować się pacjentem przed i po hospitalizacji – dodaje prezes szpitala.

Przeczytaj teraz