Medicover dołącza do Warsaw Health Innovation Hub jako pierwszy partner z sektora prywatnej ochrony zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2023

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu Medicover Sp. z o.o. i Agencja Badań Medycznych zawarły porozumienie o współpracy, na mocy którego Medicover stał się pierwszym partnerem WHiH z sektora prywatnej ochrony zdrowia.

Porozumienie w imieniu Agencji Badań Medycznych podpisał dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes ABM, a w imieniu Medicover – Artur Białkowski, Członek Zarządu i Dyrektor zarządzający pionem usług biznesowych.

Medicover, decyzją o dołączeniu do WHiH, ugruntował swoją wieloletnią pozycję lidera innowacji w sektorze prywatnej ochrony zdrowia, deklarując kolejne inspirujące inicjatywy realizowane we współpracy z ABM.

– W DNA Medicover są wpisane rozwój i innowacyjność, które, obok dbania o komfort pacjentów, wyznaczają także nadrzędne cele, którymi kierujemy się w codziennej pracy od ponad 28 lat. Byliśmy pierwszym podmiotem z sektora ochrony zdrowia, który ponad dekadę temu udostępnił pacjentom usługi z obszaru telemedycyny. Dlatego ogromnie cieszę się, że nasze starania i wysiłki mogą być kontynuowane w ramach współpracy z Warsaw Health Innovation Hub. Zaproszenie do WHiH to dla nas ogromne wyróżnienie oraz potwierdzenie, że kierunek rozwoju, który obraliśmy ponad dekadę temu, jest właściwy – mówił Artur Białkowski, Członek Zarządu i Dyrektor zarządzający pionem usług biznesowych w Medicover, Wiceprezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Obszar, na którym Medicover chciałby skoncentrować swoją uwagę w ramach współpracy z podmiotami zrzeszonymi w WHIH, to weryfikacja i skalowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru telemedycyny, wyrobów medycznych czy szeroko rozumianego med-tech w ramach programów pilotażowych. Tego typu programy będą stanowić wartościową oś współpracy między dynamicznie rozwijającym się środowiskiem start-upów a dojrzałym międzynarodowym podmiotem medycznym o ugruntowanej pozycji i dużej grupie pacjentów, jakim jest Medicover. Działania te w perspektywie kolejnych miesięcy mogą także zostać poszerzone o obszar biotechnologii i badań klinicznych.

– Medicover od lat systematycznie umacnia swój międzynarodowy potencjał w obszarze badań klinicznych. Jest to możliwe dzięki synergicznej współpracy zarówno pomiędzy wyspecjalizowanymi jednostkami Medicover, jak np. Medicover Integrated Clinical Services (MICS), ośrodkami Medicover Genetics, laboratoriami Synevo, jak i z lokalnymi partnerami, m.in. polskim ośrodkiem „Nasz Lekarz”. Połączenie holistycznej opieki nad zdrowiem, profilaktyki zdrowotnej, nowoczesnej diagnostyki, najwyższej jakości procedur medycznych i działań w obszarze edukacji, służy wspólnemu celowi, jakim jest zdrowie i komfort pacjenta – komentował Prezes Artur Białkowski.

Podczas podpisania porozumienia wieloletnie zaangażowanie Medicover w rozwój polskiego ekosystemu innowacji medycznych podkreślił także Prezes ABM, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

– Przystąpienie Medicover do Warsaw Health Innovation Hub oznacza otwarcie na kolejną grupę podmiotów – świadczeniodawców. Dotychczasowe projekty w zakresie innowacji realizowaliśmy głównie we współpracy z krajowymi i światowymi firmami biofarmaceutycznymi, jednak w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że brakuje nam ogniwa, który zagwarantowałby finalne dotarcie do pacjenta. Cieszę się, że firma Medicover, bardzo dobrze funkcjonująca w środowisku innowacji i cyfryzacji, staje się prekursorem w tym obszarze. Jest to szczególnie ważne, ponieważ Medicover zawsze był miejscem, w którym dbano o jakość świadczonych usług. To miejsce, w którym pracują znakomici specjaliści i gdzie, bardzo często, dostępne są najnowocześniejsze technologie, jeśli chodzi o diagnostykę i terapie. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy namacalnym sukcesem będą pierwsze projekty, które rozpoczniemy wspólnie i które posłużą polskim pacjentom.

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów współpracuje z łódzkim liceum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana bożego w Łodzi podpisał umowę o współpracy z I LO im. M. Kopernika. W ramach tej współpracy uczniowie szkoły będą uczestniczyć w serii zajęć dydaktyczno-praktycznych organizowanych przez szpital. To pierwszy taki program w Łodzi i jeden z nielicznych w kraju.

Uczniowie profilu biologiczno – chemicznego liceum już w pierwszej klasie poznają pracę szpitala „na żywo i od środka”.  Zdecydowana większość uczniów decydujących się na naukę w klasie biologiczno – chemicznej robi to, aby w przyszłości dostać się na studia medyczne i zostać lekarzami. Statystycznie dokonuje tego połowa.

– Młodym ludziom wydaje się, że bycie lekarzem to jest wyłącznie fantastyczna sprawa, że życie lekarza oznacza tylko czysty kitel, wysoką pensję i grono zadowolonych pacjentów – mówi Marcin Chrabelski, dyrektor I LO w Łodzi – Tymczasem to tylko jedna strona tego zawodu. Umowa ze szpitalem Bonifratrów to dla uczniów doskonała okazja, ponieważ będą mogli osobiście poznać i tę drugą, równie realną stronę zawodu lekarza. Zobaczą prawdziwą pracę szpitala oraz wejdą na oddziały, na które w normalnych warunkach wejść by nie mogli.

Uczniowie „jedynki” przyjrzą się pracy lekarzy i personelu na oddziałach: chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej i okulistyki. Poznają profile pacjentów leczonych na poszczególnych oddziałach. Przygotowano dla nich spotkania z lekarzami, podczas których dowiedzą się między innymi dlaczego warto być lekarzem danej specjalności, poznają także ogólne zasady funkcjonowania placówek medycznych. Przewidziano dla nich wykład o prawnych uwarunkowaniach pracy lekarza i szpitala. Uczniowie podzieleni zostaną na małe grupy sześcioosobowe, spędzą w szpitalu dwie godziny tygodniowo.

– Z jednej strony chodzi o to, że praca w małych grupach jest wydajniejsza dla uczestników, z drugiej małe grupy nie zdezorganizują normalnej pracy szpitala – tłumaczy dr Mateusz Kuzdak, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. – Dzięki programowi chcemy przybliżyć codzienność zawodową lekarzy, a przede wszystkim uświadomić, że nadrzędnym celem naszej pracy jest dobro pacjenta. Życzę młodym ludziom, aby jednak złapali u nas „bakcyla” i by te lekcje pomogły im świadomie zdecydować o wyborze zawodu lekarza.

Zajęcia zaplanowano na drugi semestr obecnego roku szkolnego.

Lux Med współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Lux Med współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2023

Grupa Lux Med rozpoczęła kolejną współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Tym razem dotyczy ona realizacji zajęć praktycznych dla studentów kierunku położnictwo.

Lux Med od wielu lat jest zaangażowany w kształcenie kadr medycznych i aktywnie włącza się w proces merytorycznego, dobrego przygotowania pracowników do opieki nad pacjentami. Grupa współpracuje z uczelniami i ośrodkami kształcenia podyplomowego w całej Polsce, na przykład z takimi warszawskimi uczelniami jak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Handlowa czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia. Dysponuje szeroką bazą profesjonalistów medycznych oraz doskonałą infrastrukturą zarówno kliniczną Centrum Edukacji Medycznej CEM, jak i dydaktyczną.

Studenci kierunków medycznych są i będą obecni w centrach medycznych i szpitalach należących do Grupy Lux Med.

Strategiczne partnerstwo Grupy Lux Med i SGH

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 roku), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Swissmed: umowa o współpracy ze Sport Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2019

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarła ze spółka Sport Medica S.A. umowę dotyczącą współpracy w zakresie udzielania przez Swissmed szpitalnych świadczeń zdrowotnych  z zakresu ortopedii oraz neurochirurgii (chirurgia kręgosłupa) pacjentom skierowanym przez Carolina Medical Center.

Umowa dotyczy także  wzajemnego promowania usług medycznych, czyli ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa udzielanych przez Carolina Medical Center w budynku Szpitala Swissmed.

Umowa została zawarta na 24 miesiące, po tym okresie ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony.

Umowa o współpracy jest konsekwencją umowy zawartej przez Swissmed Centrum Zdrowia w sierpniu 2019, za pośrednictwem spółki zależnej Swissmed Nieruchomości sp. z o.o., dotyczącej wynajmu spółce Sport Medica S.A. części powierzchni Szpitala Swissmed.

Umowa dotyczyła wynajmu 863 mkw powierzchni, na której Sport Medica S.A. świadczyć będzie usługi z zakresu ortopedii, chirurgii kręgosłupa i rehabilitacji.

Sport Medica to spółka z Grupy Lux Med, która prowadzi warszawski szpital Carolina Medical Center.

Carolina Medical Center specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji.

Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Czytaj także: Carolina Medical Center i Hifu Clinic tworzą nowoczesny oddział urologiczny>>>

Szpital Swissmed mieści się w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej i proktologii. Prowadzi także oddział położniczo-neonatologiczny.

Swissmed prowadził także w Trójmieście sieć przychodni, które w kwietniu 2018 roku zostały kupione przez Grupę Lux Med.

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii i Szpital Mazovia rozpoczynają współpracę

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.07.2019

Pierwszy w Radomiu zabieg laparoskopowego usunięcia pęcherza moczowego  oraz  prostaty wykonali lekarze pod kierunkiem profesora Igala Mora ze Szpitala Mazovia w Warszawie. To początek współpracy Radomskiego Centrum Onkologii z warszawską placówką.

W ramach tej współpracy od  połowy lipca 2019 roku w szpitalu na Wacynie (dzielnica Radomia) będą wykonywane zabiegi onkourologiczne u pacjentów z rakiem pęcherza, prostaty, nerki, moczowodu i innych. Współpraca jest realizowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Operowany kilka dni temu pacjent  z zaawansowanym rakiem pęcherza był wcześniej poddany chemioterapii w Radomskim Centrum Onkologii. Współpraca onkologów, radioterapeutów  urologów i chirurgów zwiększa szanse chorych na kompleksowe leczenie nowotworów.

Operacje laparoskopowe w onkourologii są bardziej korzystne dla pacjenta pod względem czasu rekonwalescencji w porównaniu do klasycznych operacji chirurgicznych. Już 2 dni po takim zabiegu pacjent może samodzielnie wstawać.

W Polsce zabiegi takie do tej pory były przeprowadzane tylko w czterech ośrodkach –  we Wrocławiu, Krakowie  Szczecinie i w warszawskim Szpitalu Mazovia. Od tej pory dostępne są również w Radomiu.

Czytaj także: Carolina Medical Center i Hifu Clinic tworzą nowoczesny oddział urologiczny>>>

Zdaniem profesora Zorana Stojceva, dyrektora medycznego Radomskiego Centrum Onkologii – rozpoczęcie zabiegów onkourologicznych rozszerzyło wachlarz metod leczenia w placówce, dając pacjentom z regionu dostęp do leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej na europejskim poziomie. Szpital na Wacynie jest kompleksowym szpitalem onkologicznym, posiada 150 łóżek.

Dla pacjentów potrzebujących leczenia w zakresie onkologii urologicznej otwarto poradnię, w której konsultują specjaliści z Warszawy.

Szpital Mazovia w 2017 roku  jako pierwszy w Polsce rozpoczął operacje urologiczne z udziałem robota Da Vinci. Zabiegi są wykonywane w Warszawie i nie są na razie refundowane przez NFZ.

Radomskie Centrum Onkologii oficjalnie otwarto w roku 2016. Placówka została zakwalifikowana do systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych czyli tzw. „sieci szpitali”.

Szpital mieści się przy ulicy Uniwersyteckiej 6. Leczone są tu między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Obecnie placówka dysponuje bazą 76 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i nowoczesną bazę diagnostyczną w postaci: PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografii, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Docelowo ośrodek będzie dysponował 100 łóżkami przeznaczonymi dla pacjentów wymagających hospitalizacji oraz 40 łóżkami znajdującymi się w położonym na terenie szpitala hostelu.

Dzięki połączeniu Radomskiego Centrum Onkologii z Centrum Gamma Knife w Warszawie pacjenci z Radomia i okolic mają także dostęp do leczenia przy użyciu Leksell Gamma Knife.

Przeczytaj teraz

Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2019

Sektor publiczny i prywatny mogą współpracować na wielu płaszczyznach, jednak w ostatnim czasie ta współpraca nie rozwija się, co wynika z wielu przyczyn. Tymczasem potencjał medycyny prywatnej może być z powodzeniem wykorzystany przez sektor publiczny.

– Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy 20 lat temu, zarówno w kwestii finansowania, świadczeniodawców publicznych i prywatnych, współpłacenia za usługi przez pacjentów i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – mówił Christoph Sowada  z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Panel ten nosił tytuł „Medycyna publiczna i niepubliczna – nadzieje czy zagrożenia?”, a jego moderatorem był  Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Centrum Medycznego Mavit. 

– Pacjenta nie interesują struktury własnościowe szpitala. Nie powinno to także obchodzić płatnika, ważne jest czy leczenie oferowane w tych placówkach jest kosztowo efektywne i skuteczne. Dyskusją na temat systemu ochrony zdrowia i sektora publicznego i prywatnego zainteresowani są politycy wspierani przez media, którzy przerzucają się argumentami politycznymi. Może to jest powód, dla którego nie posuwamy się dalej – mówił Sowada.

Czytaj także: Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom>>>

Przedstawił on dane, z których wynikało, że w Europie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, stomatologii i zaopatrzeniu w leki dominuje sektor prywatnych, a w przypadku szpitali – publiczny, chociaż prywatny się bardzo szybko rozwija także i w tym obszarze.

W Polsce, według danych sprzed dwóch lat, funkcjonowało 1080 szpitali, z tego takich, które miały co najmniej 10 łóżek –  926, jedna trzecia z nich to były szpitale prywatne, dwie trzecie – publiczne.

Jednak w związku ze zmianami opcji politycznych różne poglądy dochodzą do głosu, na przykład takie, które mówią o tym, że środki publiczne nie powinny przynosić zysku prywatnym placówkom, że oferują one tylko świadczenia opłacalne, a pacjentów „trudnych” odsyłają do publicznych placówek.

– Cream skimming (czyli „spijanie śmietanki”) istnieje nie tylko w sektorze prywatnym, gdyby tak było, nie otwierano by tyle oddziałów kardiologii inwazyjnej w szpitalach publicznych – mówił Sowada.  – Jest to kwestia wyceny świadczeń, nie kwestia prywatnego czy publicznego sektora – dodał.

Sowada przytoczył także dane zawarte w najnowszym raporcie niemieckiego instytutu RW, sporządzonego na podstawie informacji przekazanych z 800 niemieckich szpitali, z którego wynika, że prywatne szpitale mają lepiej zorganizowaną pracę, są bardziej efektywne, zatrudniają mniejszą liczbę pracowników, większą część przychodów reinwestują, rzadziej też korzystają z dotacji budżetowych, poza tym płacą podatki. W Niemczech szpitale płacą za jedno łóżko 2900 euro podatku. Z raportu tego wynikało także, że mimo iż średnia wieku pacjentów prywatnych szpitali była wyższa, zdarzało się w nich mniej powikłań.

Andrzej Mądrala podkreślił, że najważniejsze jest stworzenie takich form współpracy między sektorami – prywatnym i publicznym, aby jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał ich obu, a poseł Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia dodała, że w systemie ochrony zdrowia powinny funkcjonować na równych prawach podmioty publiczne i niepubliczne, decydująca powinna być  jakość i oferta, a nie własność.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że medycyna pracy powinna zająć się głównie profilaktyką, która, podobnie jak ochrona środowiska, powinna być domeną państwa. Podkreślili także konieczność wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich także podkreślił potrzebę partnerstwa między sektorami prywatnym i publicznymi.

– Jesteśmy nie 20 lat wstecz, ale 30 lat wstecz, jeśli chodzi o sytuację podmiotów prywatnych. W roku 2009 w szpitalach. niepublicznych było wykonywanych 9 procent wszystkich świadczeń, a obecnie jest to 14 procent. W ostatnich latach w prywatnych podmiotach było wykonywanych 1 100 – 1 200 tysięcy hospitalizacji, wcześniej było ich około 100 tysięcy mniej. Dla samorządowców placówki prywatne nie są wrogami, czy przeciwnikami. Władze powiatowe nie są najbogatsze, przed nami ogromne wyzwanie związane z demografią. Może w tym pomóc lokalna polityka zdrowotna, a w jej realizacji – współpraca z podmiotami prywatnymi – mówił. 

Paweł Buszman, prezes American Heart of Poland przypomniał, że spółka ta podaje od kilku lat do wiadomości publicznej wyniki leczenia pacjentów, którego efektywność zależy nie od długości pobytu w szpitalu, ale od jego jakości. Z danych wynika, że śmiertelność pacjentów w placówkach AHP jest dwa razy niższa od przeciętnej.

– Poza tym, gdyby policzyć wszystkie wydatki szpitala publicznego i niepublicznego w niepublicznym usługa jest o 30 procent tańsza – dodał.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywał się 7 i 8 marca 2019 roku w Katowicach. Organizatorem przedsięwzięcia była Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerami, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Przeczytaj teraz

Medincus: umowa z Centrum Neurologii z Sankt Petersburga

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2019

W lutym 2019 podpisana została umowa między Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach a Centrum Neurologii Klinicznej z Sankt Petersburga w Rosji. Umowa dotyczy współpracy w kierunku nowej terapii i metody wsparcia pacjentów.

Ma ona zastosowanie w przypadku wielu schorzeń, współwystępujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. W celu ich leczenia stosuje się metody stymulacji polimodalnej percepcji sensorycznej (SPPS-S) metodą Skarżyńskiego.

Inicjatywa współpracy została podjęta przez stronę rosyjską. Unikalna metoda SPPS-S służy do prowadzenia wielozmysłowej terapii, która została nagrodzona w Konkursie „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych w roku 2018.

Medincus świadczy wysokospecjalistyczne usługi w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, surdologopedii, psychologii, fizjoterapii oraz inżynierii biomedycznej. Szczególnie są to badania diagnostyczne, leczenie i rehabilitacja zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, zaburzeń oddychania, protezowania słuchu i sprzedaży aparatów słuchowych, diagnostyki pod kątem implantów słuchowych, rehabilitacji słuchu i mowy.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Kompleksowa opieka dla pacjentów z problemami w zakresie słuchu i mowy Centrum Medincus realizuje w dwunastu placówkach w całej Polsce. Placówki działają w Kajetanach, Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Rzeszowie, Olsztynie, Gdańsku, Opolu, Ciechocinku i Krakowie.

Do sieci Medincus należy także Centrum Głosu dla Profesjonalistów Medincus w Warszawie, świadczące kompleksowe usługi medyczne dla śpiewaków, aktorów, nauczycieli, wykładowców, mówców, spikerów radiowych i telewizyjnych, polityków i wszystkich zainteresowanych, dla których głos stanowi narzędzie pracy.

Świadczenia są oferowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prywatnie.

Medincus sp. z o.o. została zarejestrowana w 2008 roku. Ma siedzibę w Olsztynie, jej zarząd tworzą – Magdalena Skarżyńska i Anna Wielgat Bruska.

 

 

.

 

Przeczytaj teraz