windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Centrum Medyczno-Diagnostyczne: współpraca z ośrodkiem wychowawczym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.10.2019

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec nawiązało współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Gostchorzy. Podopieczni tego ośrodka zostali objęci opieką zdrowotną Centrum.

W ramach współpracy podopieczni Centrum zyskali też możliwość pracy w charakterze wolontariuszy na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krynce, prowadzonego przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne.

ZOL obejmuje opieką osoby niesamodzielne, a także pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz z problemami psychicznymi.

Centrum prowadzi dwa ZOL-e, drugi działa w Wodynie, koło Oleśnicy.

Czytaj także: Opieka paliatywna i hospicyjna wymaga kompleksowego podejścia i strategii>>>

W Siedlcach Centrum prowadzi 5 placówek, które zlokalizowane są przy ulicy Ks. Niedziałka 14,  Czerwonego Krzyża 41, Kleeberga 2, Terespolskiej 12 oraz Romanówka 19.

Poza tym Centrum prowadzi przychodnie w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy ograniczający nieprawidłowości w placówkach opiekuńczych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.06.2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który wprowadza zmiany ograniczające nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Chodzi o zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i poprawę warunków życia mieszkańcom tych placówek. Przewidziano także zmiany w przepisach dotyczących domów pomocy społecznej.

Obecnie podmiot, który bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, może dostać karę 10 lub 20 tys. zł. Wyższa kara – 40 tys. zł – może być nałożona jedynie wtedy, gdy podmiot już ukarany nie zamknął placówki.

Po zmianach, podmiot, na który nałożono karę za prowadzenie jednej placówki bez zezwolenia, i który będzie prowadził inną placówkę także bez zezwolenia – otrzyma karę 40 tys. zł  (nie dostanie także pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejne 5 lat od ukarania).

Czytaj także: Usługi opiekuńcze to długoterminowa inwestycja>>>

Zasadniczo wprowadzono obowiązek posiadania przez wszystkie placówki dźwigu osobowego (dotychczasowe regulacje budziły bowiem wątpliwości interpretacyjne). Doprecyzowano także przepisy dotyczące dokumentów wymaganych przy wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki.

Natomiast, aby pomóc niewielkim placówkom (przebywa w nich nie więcej niż 5 osób), zaproponowano złagodzenie niektórych standardów – będą mogły mieć zamontowaną platformę lub krzesełko dla niepełnosprawnych (zamiast dźwigu osobowego).

Powinno to ułatwić takim placówkom uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. Zgodnie z projektem, w jednym budynku będzie mogło przebywać do 100 osób, co powinno zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i opieki.

Uzupełniono także dotychczasowe przepisy o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania  personelu opiekuńczego, tak aby opieki nie sprawowały osoby bez podstawowej wiedzy w tym zakresie. Wojewoda będzie mógł kontrolować czy zatrudnieni pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje.

Jednocześnie możliwe będzie ograniczenie samodzielnego opuszczenia domu pomocy społecznej lub placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi, w przypadku gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu takiej osoby.

Osoba kierująca taką instytucją będzie mogła ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania domu lub placówki na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Możliwe będzie wystąpienie, przez krąg najbliższych osób, do sądu opiekuńczego z wnioskiem o uchylenie tego ograniczenia.

Poszerzono także katalog sytuacji, w których będzie można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Przede wszystkim chodzi o dzieci, których rodzice zostali umieszczeni w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zachowywali się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie.

Osoby, które płacą za pobyt bliskich w domu pomocy społecznej będą mogły być zwolnione z opłaty (częściowo lub całkowicie) – na ich wniosek – po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Będzie to możliwe gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przebywała w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej oraz gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub jego mieszkańca.

Zgodnie z projektem, osoba płacąca za pobyt rodzica (bliskiego) w domu pomocy społecznej będzie zwolniona z opłat (na jej wniosek) pod warunkiem przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty i jej małoletniego rodzeństwa lub rodzica. Zwolnienia te zostaną „rozciągnięte” na zstępnych osoby zwolnionej z opłaty, na przykład wnuka.

Przyjęto, że w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku może być zapewniana opieka wyłącznie osobom pełnoletnim. Oznacza to, że zakazane będzie umieszczanie małoletnich w takich placówkach, ze względu na szczególną ochronę praw dzieci.

Przeczytaj teraz

Małopolska: powstało centrum opieki długoterminowej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.07.2018

W miejscowości Zagórzyce Dworskie, kilka kilometrów od Krakowa, powstał ośrodek Medycznej Opieki Długoterminowej „Kwitnąca”. Placówka będzie oferować rehabilitację kardiologiczną, neurologiczną oraz pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Placówka powstała w budynku zlikwidowanej gminnej szkoły, który kupił prywatny inwestor Krzysztof Tarczyński. Zlokalizowana jest przy ulicy Kwitnącej 3.

Budynek posiada trzy kondygnacje, ponad 3000 mkw przeznaczone jest bezpośrednio dla pacjentów. Na parterze mieści się recepcja, gabinety lekarzy specjalistów, gabinety diagnostyczno-zabiegowe i oddział rehabilitacji.

Pierwsze i drugie piętro przeznaczone są dla pacjentów stacjonarnych i składają się z 48 dwu- i jednoosobowych pokoi. Każdy pokój jest wyposażony w dużą łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. W każdym pokoju znajduje się też telewizor i radio. Na każdym piętrze znajduje się dyżurka pielęgniarska i pokoje w których można prowadzić bezpośredni monitorowany nadzór nad zdrowiem pacjenta wymagającego intensywniejszej obserwacji i leczenia. Na każdym piętrze dostępne są także sale do rehabilitacji.

W ośrodku opiekę nad pacjentami będą sprawować lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, neurologii, chirurgii, geriatrii, rehabilitacji medycznej.

Poza czasem przeznaczonym na zabiegi pacjenci będą mogli spędzać wolne chwile w salach dziennego pobytu, w otaczającym budynek zabytkowym parku, korzystać z biblioteki a w przypadku niekorzystnej aury w ogrodzie zimowym.

Ośrodek jest przystosowany do przyjęcia pacjentów o różnym stopniu samodzielności, rodzaju podstawowej jednostki chorobowej czy wymaganej diety.

Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 30 czerwca 2018 roku. W pełni ośrodek będzie funkcjonował za około miesiąc.

Właścicielem Medycznej Opieki Długoterminowej „Kwitnąca” jest firma KTMD sp. z o.o. spółka komandytowa.

Obecnie spółka prowadzi opiekę medyczną długoterminową w domach pacjentów zapewniając konsultacje lekarskie, zabiegi, badania, rehabilitację oraz opiekę pielęgniarską i opiekunek medycznych. Pomaga w wypożyczeniu lub zakupie stosowanego wyposażenia medycznego (łóżka, wózki, sprzęt medyczny) oraz prowadzi stacjonarną poradnię lekarską i rehabilitacyjną.

Przeczytaj teraz

Szpital Gajda Med inwestuje w nowe sale

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.02.2018

Zakład opiekuńczo-leczniczy, działający w budynku Szpitala Gajda-Med w Pułtusku, powiększył się o kolejną salę chorych. W ramach ZOL-u działa także sala dziennego pobytu oraz sala do rehabilitacji.

Pod koniec grudnia 2017 roku ZOL wzbogacił się o nowe łóżka. Placówka oferuje 85 miejsc dla pacjentów i zatrudnia ponad 60-osobowy personel.

ZOL posiada pokoje 1-,2-,3 i 4-osobowe. Oferuje całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz zabiegi w zakresie fizjoterapii.

Oferta zakładu skierowana jest do osób przewlekle chorych, o upośledzonej sprawności, wymagających całodobowej opieki. W zakładzie pacjenci otrzymują całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące pielęgnację, leczenie i rehabilitację.

Szpital w Pułtusku prowadzi poradnie POZ, kilkanaście poradni specjalistycznych, osiem oddziałów, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Placówka należy do Grupy Kapitałowej Gajda-Med, która posiada w sumie 22 placówki. Działają one w Warszawie i w Pułtusku, a filie – w Gołyminie, Młynarzach, Niedzborzu, Pniewie, Sońsku, Szulborzu Wielkim, Jabłoni Kościelnej, Łopieniach-Jeżach, Zarębach, Wieczfni Kościelnej i Radzanowie a także w Konopkach.

Do Grupy Gajda-Med należą także: San-Medica w Jeruzalu, San-Med w Drobinie, Hipokrates w Warszawie, Medivita-Konstancin z Konstancina-Jeziornej oraz Pols-Med i Pols-Med Robert Gajda z Pułtuska.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało w 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda, specjalista kardiolog.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal