Telemedycyna Polska 600 tys. zł. pożyczki od udziałowca

0
682

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę pożyczki z Neuca Med Sp. z o.o. na kwotę  600.000 zł. Neuca Med posiada 34,15 procent akcji Telemedycyna Polska S.A. i taki sam udział procentowy w głosach.

Część pożyczki – 380 tys. zł. została przekazana 1 lutego 2019 roku, natomiast kolejne dwie transze zostaną wypłacone do 15 lutego i do końca marca 2019.

Warunkiem wypłaty drugiej transzy jest nastąpi po przedstawieniu przez zarząd spółki Telemedycyna Polska strategii na rozwój w roku 2019 i latach kolejnych, a trzeciej – po przedstawienia rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za miesiąc poprzedzający wypłatę transzy, z którego wynikać będzie pozytywny wynik na poziomie minimum 80 procent oraz 100 procent realizacji zaplanowanej efektywności kosztowej w stosunku do dokumentów finansowych załączonych do umowy.

Dodatkowym warunkiem wypłaty drugiej i trzeciej transzy będzie podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej, który przesuwa datę objęcia przez Neuca Med nowych akcji spółki z 2019 na 2020 rok.

Poza tym wprowadzona zmiana daje spółce Neuca Med prawo zamiany pożyczki wraz z odsetkami na wkład pieniężny i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Telemedycyna Polska S.A. za cenę 1,6 zł za jedną akcję.

W przypadku nierealizowanych dwóch założonych parametrów finansowych Neuca Med będzie mieć prawo do powołania jednego członka zarządu w przypadku zarządu dwuosobowego, lub dwóch członków zarządu w przypadku zarządu czteroosobowego.

Czytaj także: Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w grudniu 2018>>>