Telemedycyna Polska stawia na teleopiekę senioralną

0
76

Spółka Telemedycyna Polska S.A. w roku 2020 koncentrowała działania na uruchamianiu kolejnych projektów z zakresu teleopieki senioralnej, poszukiwaniu partnerów i rozwijaniu współpracy w tym zakresie.  

Jednym z nich był projekt „Telemedycyna wsparciem usług opiekuńczych” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przedmiotem zamówienia były opaski monitorujące SOS wraz z ich obsługą przez Centrum Telemedyczne spółki przez 36 miesięcy. 

Zarząd spółki Telemedycyna Polska uważa, że oparcie strategii rozwoju Centrum Ratownictwa Telemedycznego wsparte lekarzami z Centrum Telemedycznego jest perspektywicznym kierunkiem w warunkach starzejącego się społeczeństwa czy nieefektywnego systemu opieki długoterminowej. 

Czytaj także: Enel-med: wzrost sprzedaży abonamentów oraz usług FFS>>>

Spółka zamierza docelowo wykorzystać zasoby CRT nie tylko do świadczenia usług z zakresu teleopieki senioralnej, ale także do rozwijania innych linii biznesowych. 

Usługi teleopiekuńcze stają się coraz bardziej popularne wśród lokalnych samorządów i realizowane przez Telemedycynę Polską projekty z zakresu teleopieki stanowią istotne wsparcie dla mieszkańców wielu gmin w Polsce.  

W roku 2020 spółka kontynuowała także realizowanie e-usług zdalnego monitoringu kardiologicznego dla pacjentów indywidualnych w modelu abonamentowym w oparciu, przede wszystkim, o usługę Kardiotele.  

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska wygenerowała w 2020 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5.011,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 0,3 procent w ujęciu rocznym, oraz zysk o wartości 805,1 tys. zł (rok wcześniej było to 467,7tys. zł).