Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w roku 2018

0
634

Spółka Telemedycyna Polska S.A. uzyskała za rok 2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 232,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 16 procent w porównaniu do przychodów uzyskanych rok wcześniej.

Mimo wzrostu przychodów na poziomie wyników EBITDA spółka poniosła większą stratę niż w roku 2017, kiedy to wyniosła ona 36 tys. zł. W roku 2018 było to 865 tys. zł.

Spółka wyjaśnia w komentarzu do wyników finansowych, że rok 2018 był okresem wzmożonych inwestycji oraz działań rozwojowych, dlatego poniesione wydatki nie miały jeszcze pełnego odzwierciedlenia w uzyskanych w tym roku przychodach i wynikach.

Już po zamknięciu roku 2018 spółka ograniczyła część wydatków dotyczących między innymi sprzedaży i marketingu, koncentrując się na optymalizacji rentowności w poszczególnych liniach biznesowych.

W roku 2018 Telemedycyna Polska kontynuowała współpracę z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, zapoczątkowaną już w roku 2016. Szczególną uwagę zarząd przykłada do teleopieki kardiologicznej świadczonej jako element szerszego produktu ubezpieczeniowego.

Czytaj także: Telemedycyna Polska 600 tys. zł. pożyczki od udziałowca>>>

Spółka zawarła umowę ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu na dostawę sprzętu kardiologicznego w ramach projektu „Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowie w opiece zawierciańskim”. Rozwój działalności w zakresie opieki kardiologicznej jest jednym z elementów strategii spółki na lata 2019-2020.

W pierwszych miesiącach doku 2019 spółka koncentrowała się na rozwoju utworzonego pod koniec 2018 roku Całodobowego Centrum Ratownictwa Telemedycznego. Zespół wykwalifikowanych ratowników medycznych, wspierany przez dyżurujący zespół lekarski, jest w stanie reagować na wezwania alarmowe wysyłane ze zdalnych opasek SOS, a także innych urządzeń monitorujących.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Od grudnia 2016 roku 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. posiada Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.