Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych 

0
209

Personalizacja i dostosowanie świadczeń do problemu zdrowotnego pomoże osiągnąć optymalne proporcje dla telemedycyny i opieki stacjonarnej w okresie po pandemii – mówił Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego, Medicover podczas panelu “Wyzwania e-Zdrowia 2021”, będącego częścią VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. 

Przy personalizacji świadczeń pomocna jest ocena objawów i wstępny triaż. Funkcjonalności pozwalające na bardziej efektywny kontakt z pacjentem i umożliwiające zdalne badanie (telediagnostyka) to wideokonsultacje a także metody asynchroniczne takie jak mail lub czat. 

-Pomocne są także systemy do zdalnego badania fizykalnego, czyli oceny uszu, gardła, płuc w infekcjach dróg oddechowych (takie jak Tyto, Higo, Stehome), do oceny czynności serca (EKG, NI-Medica), oceny czynnościowej płuc (Aiocare) czy zmian skórnych (SkiniO, Google AI) oraz wiele innych- mówił Piotr Soszyński. 

Proaktywna opieka, szczególnie nad chorymi przewlekle, może odbywać się przez zdalne monitorowanie i automatyczną analizę (AI) istotnych parametrów, na przykład ciśnienia tętniczego, poziomu glikemii, czynności serca, nerek, itd. a także przez centralne nadzorowanie leczenia. Przydatne jest także regularne pytanie pacjentów o ich samopoczucie i ocenę zdrowia. 

-Optymalna proporcja opieki stacjonarnej i telemedycyny to około 50 procent wizyt stacjonarnych oraz 50 procent zdalnych, z czego około 30 procent to porady na żywo (telewizyty), a 20 procent – porady uzyskiwane innymi metodami telemedycznymi, który to obszar zawiera największy potencjał wzrostu – mówił Piotr Soszyński. – Na początku pandemii proporcje te były inne, nawet 80 procent porad w marcu i kwietniu 2020 odbywało się zdalnie, szczególnie dużo było wtedy zleceń dotyczących recept, ale później te proporcje się zmieniły i obecnie zdalne porady w różnej formie stanowią 50 procent wizyt. Taka tendencja prawdopodobne zostanie już na stałe – dodał Piotr Soszyński. 

Relację z sesji inauguracyjnej VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w której uczestniczyła prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej można przeczytać tutaj: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>> 

Medicover od lat monitoruje stan zdrowia pacjentów, za pomocą wskaźników jakości postępowania medycznego. Służą do tego dwa indeksy, które zbierają dane dotyczące sposobu leczenia w chorobach przewlekłych oraz w profilaktyce. 

Indeks dotyczący chorób przewlekłych dotyczy wyrównania nadciśnienia, wyrównania cukrzycy, wyrównania niedoczynności tarczycy, skutecznej terapii astmy oraz wykonywania pomiarów zgodnie ze standardem. W czasie pandemii indeks ten spadł, co oznacza, że nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia pacjentów. Spadek był niewielki, do czego z pewnością przyczyniły się rozwiązania telemedyczne, umożliwiające kontakt z lekarzem także w tym okresie. 

-Wynika z tego, że także w okresie po pandemii, gdy trzeba będzie nadrabiać zaległości w ochronie zdrowia, narzędzia telemedyczne mogą być do tego celu bardzo przydatne – mówił Piotr Soszyński. 

Medicover opiekuje się milionem pacjentów, cały sektor prywatny ma ich już pod opieką kilka razy więcej. Z pewnością doświadczenia tego sektora mogą być przydane dla oceny stanu zdrowia całej populacji polskiego społeczeństwa i w celu szukania rozwiązań służących do jego poprawy. 

Uczestnicy panelu dyskutowali także na temat zmian, które czekają system ochrony zdrowia od 1 lipca 2021 roku. Od tego dnia placówki medyczne powinny część dokumentacji medycznej wymieniać i indeksować na platformie P1 oraz przekazywać do Systemu Informacji Medycznej dane o zdarzeniach medycznych. Pandemia w pewnym zakresie spowodowała szybsze przygotowanie do tych zmian. 

Wojciech Osewski, kierownik Działu Informatyki, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach stwierdził, że pandemia wymusiła przejście na elektroniczną dokumentację medyczną. 

-Okazało się także, że działy informatyki w szpitalach mogą pracować zdalnie – mówił. 

Łukasz Borzęcki, dyrektor rozwoju produktów CompuGroup Medical Polska stwierdził, że większość szpitali, dla których firma ta realizuje projekty, wdraża rozwiązania e-zdrowia od wielu lat.  

Jednak w przypadku większości placówek różne wygląda przygotowanie do tej zmiany. Według niektórych szacunków gotowych na to jest zaledwie 40 procent szpitali i przychodni. 

-Duża część lekarzy nie odróżnia także czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna a czym dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej. Ciągle także pojawiają się wątpliwości dotyczące wprowadzanych zmian. Nie do końca wiadomo, jak na platformie P1 mają być umieszczane wyniki badań realizowanych przez podwykonawców placówek medycznych – mówił Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

W panelu wzięli także udział: Grzegorz Mródź, prezes zarządu Kamsoft, W, Jan Pachocki, prawnik, prezes zarządu Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej oraz Marcin Romanowski prezes zarządu Comarch Healthcare. 

VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywa się od 14 czerwca do 16 czerwca w2021, w formule hybrydowej. Na program wydarzenia składa się kilkadziesiąt sesji w sześciu głównych blokach tematycznych, takich jak polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, e-Zdrowie oraz edukacja.    

Relacja z panelu dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy, w którym na temat badań laboratoryjnych wypowiada się prezes spółki Diagnostyka: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia>>>

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP.    

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem tego wydarzenia.    

Szczegółowe informacje na temat Kongresu Wyzwań Zdrowotnych znajdują się na stronie www https://www.hccongress.pl/2021/pl.