Tomma: przejęcie Bonus-Diagnosta

0
376

Tomma Diagnostyka Obrazowa przejęła spółkę Bonus-Diagnosta, będącą operatorem dwóch pracowni diagnostyki obrazowej w Bydgoszczy. Dzięki tej transakcji liczba placówek diagnostycznych Tomma wzrosła do 32, tym samym Tomma stała się największą siecią na rynku diagnostyki obrazowej w Polsce.

Liczba placówek Tomma systematycznie wzrasta. Pod koniec doku 2014 wynosiła 12, od tego czasu wzrosła więc prawie trzykrotnie.

– Od początku inwestycji jesteśmy zaangażowani w konsolidację rynku diagnostyki obrazowej, który uważamy za jeden z najbardziej perspektywicznych. Pod względem liczby aparatów wykorzystywanych w badaniach Polska nadal pozostaje w tyle za większością członków OECD, co oznacza, że rynek ma nadal ogromny potencjał wzrostu – mówi Jacek Przybył, dyrektor inwestycyjny Tar Heel Capital, funduszu private equity, do którego od 2014 roku należy Tomma.

Czytaj także: Tomma: badania rezonansu magnetycznego w pracowni diagnostycznej w Wołominie>>>

Jak twierdzi Jacek Przybył spółka jest w ciągłym procesie poszukiwania potencjalnych celów inwestycyjnych i planuje w najbliższej przyszłości otwarcia kolejnych placówek pod marką Tomma.

W 2018 roku prawie 200 tysięcy pacjentów wykonało badania z zakresu rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowe, RTG oraz USG w pracowniach Tomma. Były to zarówno badania komercyjne jak i badania w ramach kontraktów z NFZ oraz badania szpitalne.

– Nasi pacjenci mają dostęp do rozległej sieci centrów diagnostyki obrazowej obejmujących już niemal całą Polskę. Inwestujemy nie tylko w nowe pracownie, ale również modernizujemy obecną bazę sprzętową. Nasze placówki wyposażone są w najnowocześniejsze aparaty, takich firm jak GE Healthcare czy Siemens – mówi Grzegorz Struzik, członek zarządu Tomma.

Od inwestycji Tar Heel Capital w 2014 roku przychody Tomma z diagnostyki rosną w tempie 40,5 procenta rocznie (CAGR). Grzegorz Struzik liczy, że w 2019 roku marża EBITDA utrzyma się na wysokim, dwucyfrowym poziomie.

Oprócz sieci pracowni diagnostyki obrazowej w portfelu Tar Heel Capital znalazły się także firmy: Rockfin, Transsystem, Mera Systemy, Dobrowolski, ELPLC, Flavourtec oraz Aludesign.

Poza THC Private Equity, zespół Tar Heel Capital zarządza dwoma innymi funduszami: THC Pathfinder oraz THC Globalnej Innowacji FIZ. Pierwszy z nich to fundusz typu start-up studio, który kompleksowo wspiera innowacyjne i perspektywiczne przedsięwzięcia technologiczne będące na etapie seed i start-up. Z kolei Tar Heel Capital Globalnej Innowacji

FIZ to fundusz  absolutnej stopy zwrotu, inwestujący w innowacyjne spółki o globalnym zasięgu. Wszystkie fundusze mają charakter zamkniętej dystrybucji, przeznaczonej dla wąskiego grona inwestorów.