Tworzymy standardy epidemiologiczne

0
171

Dr n. med. Jarosław Minkowski
Przewodniczący Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej zajmowało się w roku 2020 wieloma zagadnieniami, w tym także takimi, które związane były z pandemią Covid-19. Były to między innymi działania dotyczące opracowywania ostatecznego kształtu przepisów regulujących standardy epidemiologiczne w pracowniach diagnostycznych.

Prowadziliśmy także działania mające na celu ujednolicenie regulacji dotyczących wynagrodzeń personelu medycznego (dodatków covidowych) w placówkach prywatnych, działających na terenie szpitali publicznych.

Podjęliśmy inicjatywy zmierzające do wypracowania standardu umożliwiającego wznowienie badań profilaktycznych, w tym najistotniejszych dla nas – badań mammograficznych.

Uczestniczyliśmy w opiniowaniu projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność medyczną związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Czytaj także: Bierzemy aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych i standardów>>>

Forum Diagnostyki Obrazowej, wspólnie z Forum IT i Forum Telemedycyny Pracodawców Medycyny Prywatnej rozpoczęło także prace nad koncepcją zdalnego nadzoru nad badaniami rezonansu magnetycznego przez lekarza radiologa. Chodzi o opracowanie koncepcji rozwiązania, które pozwalałoby wprowadzić odmienne od dotychczasowych zasad nadzorowania przebiegu badania rezonansu magnetycznego przez lekarza radiologa w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych.

Działania realizowane w roku 2021 dotyczą także ujednolicenia terminologii (tzw. słowników) w zakresie wymiany danych w obszarze diagnostyki obrazowej. Jego celem jest zapewnienie interoperacyjnego udostępniania danych diagnostycznych, zmniejszenie pracochłonności kodowania usług i procedur oraz usprawnienie obiegu skierowań i opisów badań. Dodatkową korzyścią może być usprawnienie wdrożeń rozwiązań e-zdrowia oraz zwiększenie potencjału wtórnego wykorzystania danych, na przykład dla badań naukowych.

Forum Diagnostyki Obrazowej jest jednym z kilku platform tematycznych działających w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej. W ramach związku działają także fora – pielęgniarek i położnych, medycyny laboratoryjnej, szpitali, rehabilitacji, ubezpieczeń zdrowotnych oraz równego traktowania.

Więcej na temat Pracodawców Medycyny Prywatnej czytaj tutaj>>>