Umowa genXone z Uniwersytetem Jagiellońskim

0
301

Spółka genXone S.A. podpisała umowę o podwykonawstwo z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie. Umowa będzie realizowana w ramach projektu zatytułowanego „Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa Sars-CoV-2 w Polsce”.

W ramach umowy spółka wykona sekwencjonowanie techniką całogenomową w technologii nanopore próbek pochodzących od osób ze zdiagnozowanym Covid-19. Będzie ono wykonywane na bieżąco w celu optymalnego monitorowania przebiegu pandemii.

Umowa została zawarta do 14 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania założonej w umowie puli środków przeznaczonych na jej realizację.

Wynagrodzenie spółki wyniesie 2.401.200 zł netto, ale ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście zrealizowanych badań.

Czytaj także: Umowa genXone z Sanepidem>>>

Umowa jest kolejnym krokiem genXone w rozwijaniu oferty komercyjnej z wykorzystaniem technologii nanopore (NGS). Spółka dysponuje zaawansowaną bazą technologiczną o wysokiej przepustowości, umożliwiającą sekwencjonowanie nanoporowe. Dzięki temu dołącza do ogólnopolskiego konsorcjum, które podjęło ważne zadanie monitorowania zmienności koronawirusa w Polsce.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która tworzy nowe rozwiązania oraz produkty wykorzystujące najnowsze technologie sekwencjonowania kwasów nukleinowych. Specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS oraz diagnostyce medycznej.

Jednym z akcjonariuszy genXone jest Diagnostyka sp. z o.o., która w roku 2019 objęła 13,41 procenta akcji spółki, a obecnie posiada ich 10,97 procenta.

Czytaj także: „Pracodawcy przeciw Covid-19” – program w celu zwalczania skutków epidemii>>>