Voxel: mniej badań diagnostycznych, wzrost przychodów

0
200

Spółka Voxel odnotowała w roku 2020 spadek liczby wykonanych badań w zakresie diagnostyki obrazowej.  Przychody Grupy Voxel za III kwartały 2020  były natomiast wyższe od tych z roku ubiegłego o 31 procent.

W okresie 9-ciu miesięcy roku 2020 spółka Voxel wykonała mniej o 13 procent badań diagnostyki obrazowej, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

W III kwartale 2020 badań było mniej o 11 procent w porównaniu do III kwartału 2019, we wrześniu 2020 – o 12 procent mniej w porównaniu do lutego 2020 i o 5 procent mniej niż we wrześniu 2019.

Największy spadek liczby badań dotyczył kwietnia 2020 roku – było ich mniej o 58 procent w porównaniu do lutego 2020 i o 57 procent mniej niż w kwietniu 2019.

Spadek liczby badań był skutkiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia działalności poradni specjalistycznych, kierujących na badania w zakresie diagnostyki obrazowej.

Nakaz ograniczenia działalności poprzez zmniejszenie liczby udzielanych świadczeń bądź całkowite wstrzymanie badań stosowany był również przez szpitale, na terenie których zlokalizowane są pracownie diagnostyczne Voxel.

Na początku epidemii badania zostały całkowicie wstrzymane w jednej z pracowni zlokalizowanej w Warszawie oraz w pracowni w Łańcucie w zakresie świadczeń rezonansem magnetycznym.

Czytaj także: Szpital Św. Rafała pomaga w walce z epidemią>>>

Spadek liczby badań miał bezpośredni wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży firmy Voxel.

Sumaryczny spadek  liczby badań od marca do września 2020 roku w porównaniu do średnich poziomów ze stycznia i lutego wyniósł około 37,5 tysiąca. Spowodowało to, że przychody ze sprzedaży w spółce dominującej w okresie od marca do września 2020 roku były o co najmniej 15,1 milionów złotych niższe niż w tym samym okresie roku 2019.

Obecnie  badania są wykonywane we wszystkich pracowniach prowadzonych przez spółkę. Notowany jest wzrost ich liczby – w październiku 2020 kształtowała się ona na poziomie ponad 90 procent liczby badań z lutego 2020 roku.

Natomiast na działalność spółki z Grupy Voxel – Vito-Med w 2020 roku główny wpływ miało rozpoczęcie przez jej laboratorium diagnostyczne działalności w zakresie badań diagnostycznych wykonanych w kierunku wirusa SARS-CoV-2 metodą molekularną Real Time PCR.

Vito-Med osiągnął w 9-ciu miesiącach roku 2020 przychody o wartości 32,9 miliona złotych (w tym w III kwartale 2020 – 25,3 miliona złotych), co oznacza wzrost o około 17,3 miliona złotych, czyli o około 111 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. W samym III kwartale przychody były wyższe o 20,1 miliona złotych, czyli wynosiły prawie czterokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Czytaj także: Nowe centrum Medicover Stomatologia w Szczecinie>>>

Przychody ze sprzedaży całej Grupy Voxel w okresie 9-ciu miesięcy 2020 roku wyniosły 189,7 milionów złotych, co daje 31 procent wzrostu w porównaniu do roku 2019,  czyli o 45,4 miliona złotych. W III kwartale 2020 przychody były wyższe o 38,1 miliona złotych, czyli o 78 procent.

Zysk netto Grupy Voxel za III kwartały 2020 wyniósł 14 151,6 tys. zł. Rok wcześniej zysk miał wartość – 16 509,1 tys. zł.

Voxel prowadzi pracownie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pracownie PET-TK, pracownie SPECT a także pracownie RTG, USG i mammografii. Zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków.

Spółka z Grupy Voxel – Alteris zajmuje się dostarczaniem systemów informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia, dostawą sprzętu i realizacją projektów pracowni diagnostycznych pod klucz oraz wdrażaniem infrastruktury szpitalnej.

W ramach Grupy Voxel działają także: spółka Exira Gamma Knife sp. z o.o., świadcząca usługi z zakresu neuroradiochirurgii, która posiada urządzenie gamma knife i rezonans magnetyczny, oraz Vito-Med prowadzący szpital w Gliwicach.